TR
BAĞIŞ YAP
TÜRK LİRASI

Muharrem Ayı Namazı Nedir?

Muharrem ayı namazı nasıl kılınır? Muharrem ayı namazı kılınırken nelere dikkat edilmeli tüm detaylar yazımızda! Öğrenmek için hemen tıklayın.

Hicri takvim başlangıcına göre haram aylardan birincisi olan Muharrem ayı Hz. Ömer’in halifeliği devrinde 638 yılında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicretinin resmi takvim başlangıcı olarak kabul edilmesiyle hicri yılın ilk ayı olarak belirlenmiştir. Ancak Mekke’den Medine’ye olan hicret Muharrem ayında gerçekleşmemiştir. Muharrem ayının önemi ve faziletleri çok olmakla birlikte en güzel ibadetler oruç, namaz, Kur’an-ı Kerim okumak ve anlamak, zikir ve duadır. Peki, muharrem ayı namazı var mıdır? Muharrem ayında kılınacak namazlar hangileridir?

Muharrem Ayını Namazının Önemi Nedir?

İbadet yönüyle önemli bir ay olan Muharrem ayında namaz kılmak faziletli bir kulluk görevidir. Peygamber Efendimiz (S.A.V) “Farz namazlardan sonra en faziletli olan namaz gece namazlarıdır” buyurmuştur. Muharrem ayında kılınacak gece namazları da çok sevaptır. Ayrıca Muharrem ayında kılınacak gece ve ilk gün nafile namazı vardır.

Muharrem Ayı Namazı Sünnet mi Farz mı?

Mübarek gün, ay ve gecelerde farz, vacip hükmünde bağlayıcı bir ibadet şekli yoktur. Sahih kaynaklarda Muharrem ayına özel bir namaz olduğuna dair herhangi bir rivayet yoktur. Ancak sevap niteliğinde nafile namazı kılınabilir. Bu ibadetler faziletli ameller içinde sayılır. Müslüman’ın sevap hanesini zenginleştirir.

Muharrem Ayında Namaz Nasıl Kılınmalı?

İlk gece namazı her rekatta 1 Fatiha, 10 Ayet el Kursi, 10 İhlas okunarak 10 rekat kılınır. Geceler önce geldiği için 2023 yılında bu namaz 18 Temmuz Salı’yı 19 Temmuz Çarşamba'ya bağlayan gece eda edilir. İlk gününde ise 2 rekatlı Hicri yeni yıl niyetiyle namaz kılınabilir. Ebû Hüreyre (Radıyallâhu Anh)dan rivayet edildiğine göre, Rasûlüllâh (S.A.V) şöyle buyurmuştur: “Ramazan Ayı’nın orucundan sonra en faziletli oruç, ‘Allah’ın Ayı’ olan Muharrem’de tutulan oruçtur. Farz namazlarının dışındaki en faziletli namaz ise, gece (teheccüd) namazıdır.”


Muharrem Ayı Namazında Hangi Dualar Edilmeli?

İlk gece ve ilk gün namazlarının ardından edilecek dualar vardır. Gece namazın ardından kişi ellerini kaldırılarak kendisi, anne, babası ve tüm inanan erkek ve kadınlar için istiğfarda bulunur. Namaz bittikten sonra ise “Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla! Ey Allah! Senin razı olmayıp beni nehyettiğin şeylerden bu sene her ne yaptıysam, ben onların bir kısmını unuttum, Sen ise hiçbirini unutmadın. Üstelik bana ceza vermeye kadirken mühlet verdin ve ben Sana karşı gelme cüreti göstermişken beni tövbeye davet ettin. Ey Allah! Ben bütün bunlardan dolayı Senden mağfiret diliyorum. Beni bağışla. Ey kerem sahibi! Ey celal ve ikram sahibi! Senin razı olup bana sevap vaat ettiğin hangi amelleri bu sene işlediysem, Senden dilerim ki onları kabul edesin ve Senden ümidimi kesmeyesin .Ey kerem sahibi! Kabul eyle. Efendimiz Muhammed'e ve al-i ashabına salatü selam eyle. Amin!" diye dua etmelidir. Ayrıca Rabbenağfirli duasını okuyabiliriz. Rabbenağfir lî ve li-vâlideyye ve li'l-mü'minîne yevme yeku mü‘l-hisâb (İbrâhîm 14/40-41) Rabbenağfirli’nin anlamı ise şu şekildedir: “Ey Rabbimiz! Beni affeyle. Annemi, babamı affeyle. Bütün mü'minleri affeyle. Hesap gününde.”

İlk günü namazının ardından ise şu dua edilir: “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla! Ey Allah! Sen Kadim (evveli olmayan) bir Rabsin. İşte bu yeni bir senedir. Ben Senden, bu senenin hayrından istiyorum, şerrinden de Sana sığınıyorum. Ey celâl ve ikram sâhibi! Ey Allah! Sen Ebedi’sin, Kadim’sin (başlangıcın ve sonun yoktur). İşte bu yeni bir senedir. Ben bu sene Senden dilerim ki beni şeytandan koruyasın, kötülüğü çokça emreden bu nefse karşı bana yardım edesin ve beni Sana yaklaştıran amellerle meşgul edesin. Ey celâl ve ikram sâhibi! Amine!” duasını okuyan kişi için Allah-u Te‘âlâ bir melek görevlendirir ki, o melek şeytanı o kişiden uzaklaştırır, Allâh-u Te‘âlâ nefsine karşı hareket etme hususunda ona yardım eder, razı olduğu işlere onu muvaffak kılar ve bütün işlerinde o kişiye kolaylıklar ihsan eder.” (Muhammed Hakkî en-Nazilli, Hazînetü’l-esrâr, sh:36; Hasen el-‘Adevî, en-Nefehatü’n-Nebeviyye fi’l-vezâifi’l-‘aşûriyye, sh:68)

Muharrem Ayı Namazı Niyeti

Muharrem ayı namazında istediği sureler okunmak kaydıyla namaz kılınır. Namaza “Allah rızası için hicri yılbaşı namazını kılmaya” diyerek niyet edilir. Ayrıca Muharrem ayının son gecesi ve ilk gününde kılınacak namaz nafile namazıdır. Nafile namazına ise şu şekilde niyet edilir: “Niyet ettim Allah rızası için Nafile Namaz kılmaya” diye niyet ederiz. “Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız. Subhaneke'yi okuruz. Euzü-besmele çekeriz.”

Diğer Yazılar

TÜM YAZILARI OKU