TR
BAĞIŞ YAP
TÜRK LİRASI

Safer Ayı Nedir? Safer Ayı 2023 Ne Zaman?

Safer Ayı Nedir? Safer Ayı 2023 Ne Zaman?
Safer Ayı Nedir? Müslümanlar İçin Önemi Nedir? Yılın Hangi Zamanları Safer Ayı Kabul Edilir?

Hicri takvimin ikinci ayı olan Safer ayı Recep, Şaban, Ramazan, Zilhicce ve Muharrem gibi 12 aydan biri olup hicri tarihteki yeriyle bilinmektedir. Peki, Safer ayı ne zaman başlıyor ve Safer ayı nedir, bu aya özel bir dua var mıdır? İslam tarihinden günümüze Hicri takvimde her aya özel dini günler bulunurken bu ayda neler yapılır? İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) olarak, Safer ayı ile ilgili hazırladığımız içeriğimizde Safer hakkında her şeye doğru bilgilerle ulaşabilirsiniz.

safer-ayi-nedir-dua-namaz-oruc (5)

Safer Ayı Nedir? İslam Dinindeki Önemi Nedir?

Hicri takvimin başı olan Muharrem ayından sonra gelen ikinci aydır. Elbette ki her ay kendine özgü ibadet ve duaları bulundursa da Safer ayı 1500 yıllık İslam tarihinde önemli bir yeri tutmaktadır. Önemi Safer ayının bir söylenti olarak belaların ve musibetlerin fazlaca yaşandığı bir ay olarak bilinmesidir. Bu görüş Cahiliye dönemi anlayışı olup İslam dininde hurafe yani uydurma, gerçek dışı olarak kabul edilmiştir.


Safer Ayı Ne Demek? Anlamı Nedir?

Kelime anlamı itibariyle Arapça kökenli olan Safer, safra yani sarıdan evrilmiştir. Hicri takvime göre yılın ikinci ayının ismidir. Sözlükte sararmak, sarılık anlamlarına gelmektedir. Kesinlikle uğursuzluk, musibet anlamlarını taşımamaktadır. Keza Peygamber Efendimiz (SAV) “İslam’da uğursuzluk yoktur” buyurmuştur. Cahiliye dönemi insanları musibetleri kendi yaptıkları şeylerden değil de Safer ayına nispet etmişlerdir. Allah-u Teala yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de Yasin Suresinde (18 ve 19. Ayet) “İnkarcılar şu karşılığı verdiler: Doğrusu sizin yüzünüzden üzerimize uğursuzluk geldi. Eğer vazgeçmezseniz, bilin ki sizi taşlayacağız ve tarafımızdan size acı veren bir işkence yapılacaktır. Onlar da dediler ki: Uğursuzluğunuz kendinizdendir. Size öğüt verildi diye öyle mi? Siz sınırı aşmış bir topluluksunuz” buyurmuştur. Dolayısıyla insanlar kendi yaptıklarını Allah’ın bir ayına dayandıramaz. Başımıza gelebilecek her musibet için Allah’ın yardımına sığınmak lazımdır.

safer-ayi-nedir-dua-namaz-oruc (2)

Safer Ayında Neler Olmuştur? Tarihsel Boyutu Nedir?

Cahiliye döneminde, Hicri yılbaşı olan Muharrem ayının akabinde cereyan eden bazı hadiseler Safer ayının günümüze kadar musibetlerin çokça yaşandığı bir ay olarak bilinmesine yol açmıştır. Peygamber Efendimiz (SAV) döneminde Araplar üzerinde bir takım veba (hastalık) yaşanmış ve bu hastalığa yakalanan kişiler vakanın son evresinde yüzleri sapsarı olarak vefat etmişlerdir. Bu olaya binaen Arapça’da sarı safra ismiyle geçtiği için sarartı manasında, insanları sarılığa çevirmesi anlamında bu aya safer denmiştir. Ayrıca ilerleyen tarihsel boyutta da her yıl aynı olay meydana gelince dönemin insanları bu ayda bir uğursuzluk var mıdır diye düşünmüşlerdir. Hz. Peygamber (SAV) ise böyle bir anlayışı kabul etmemiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur.

Safer Ayı 2023 Ne Zaman Başlıyor?

Hicri takvime baktığımızda 1 Safer 1445, 17 Ağustos 2023 Perşembe günüdür. Yani 2023 yılının Safer ayı 16 Ağustos gecesi başlamıştır.

safer-ayi-nedir-dua-namaz-oruc (3)

Safer Ayında Ne Gibi İbadetler Yapılır?

Safer ayı yapılacak ibadetler her zaman merak edilse de Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli de yoktur. Hz. Peygamberin (SAV) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. İlk gece namazı kılınır, ilk Çarşamba ve son Çarşamba geceleri namazları mevcuttur. Oruç tutulabilir.

Safer Ayı Namazı Nasıl Kılınır?

Yatsıdan sonra vitir namazından önce kılınan Safer ayı namazı, 13 rekatlık yatsı namazının ardından kılınabilir. Safer Ayının ilk gece namazı şöyledir: Safer ayının ilk gecesinde yatsının farzını ve sünnetini kıldıktan sonra vitirden önce 4 rekat namaz kılınıp birinci rekatta Fatihadan sonra 11 kere Kafirun Suresi, ikinci rekatta 11 kere İhlas Suresi, üçüncü rekâtta 11 kere Felak Suresi, dördüncü rekatta 11 kere Nas Suresi okunur. Selamdan sonra ise 70 kere; “Allah’a hamdolsun, hamd Allah’a mahsustur ve Allah’tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür ve Allah’tan başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur” denir. Peşine de yine 70 kere; “(Rabbimiz)! Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz” âyet-i kerimesi okunur. Bu ayet Fatiha Suresi’nin 5. Ayetidir.

safer-ayi-nedir-dua-namaz-oruc (4)

Safer Ayının İlk ve Son Çarşamba Günü Namazı

Teheccüd vaktinde kılınacak namaz daha sevap ve faziletlidir. Safer ayının ilk Çarşamba gecesinde her rekatta Fatiha’dan sonra 17 kere Kevser Suresi, 5 kere İhlas-ı Şerif, 1 Felak ve 1 Nas Suresi okunur. Şeyh-i Kâmil Ferîdüddîn Şekergenç Hazretlerinin Hâce Mu‘înüddîn (Kuddise Sirruhû)’nun nakline göre; her sene üçyüz yirmi bin belâ gökten yere nâzil olur, bunların hepsi de safer ayının son çarşambasında vâki olur. Bu yüzden o gün senenin günlerinin en çetin geçen günü olur. O gün her kim 4 rekât namaz kılar da, her bir rekâtında Fatihadan sonra 17 kere Kevser suresi, 5 kere ihlâs suresi ve birer kere felak-nâs surelerini okur. Namaz bittikten sonra da edilen duayla Allâh-u Te‘âlâ keremiyle onu o gün yağan bütün belâlardan muhafaza eder ve o günden itibaren bir dahaki senenin tamamına kadar çevresinde hiçbir bela dolaşmaz.

Safer Ayında Oruç Tutulur Mu?

Yılın tüm aylarında olduğu gibi Safer ayında da oruç faziletli bir ibadettir. Farz değil nafile bir ibadettir ve sevabı büyüktür. Bir Müslüman bu ayda diğer aylarda olduğu gibi oruç tutabilir. Safer ayının ilk gününde, ortasında veya sonunda oruç tutulabilir. Aynı zaman diliminde üçer günde tutulduğu gibi gününü Allah’tan af ve mağfiret dileyen her Müslüman kendi imkanına göre tayin edebilir.

safer-ayi-nedir-dua-namaz-oruc (1)

Safer Ayı Ne Zaman Bitiyor?

Her başlayan ay ortalama 30 gün sürmektedir. Safer ayı 15 Eylül 2023 Cuma gününün sonunda bitecektir.

Safer Ayından Sonra Hangi Ay Gelir?

1 Rebiülevvel 1445 yani 16 Eylül 2023 Cumartesi günüdür. Bu tarihle birlikte Safer ayından sonra Rebiülevvel ayı başlar.


Safer Ayında Mazlumları Sevindir

Safer ayı bir musibet, bela ve uğursuzluk ayı olmamakla birlikte sadaka Allah Teâlâ'nın biz insanlara malı ve kalbi temizlemesi hasebiyle bir ihsanı ve ikramıdır. İDDEF olarak, Afrika’dan Asya’ya, Ortadoğu’dan Balkanlar’a kadar uzanan ümmet coğrafyasındaki gerçek ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ve medreselerimizde eğitim gören talebelerimize sizlerin emanetlerini ulaştırıyoruz. Siz de her zaman olduğu gibi Safer ayında da yetim ve yoksul talebelerimizin yüzünde tebessüm, hayatlarında umut; açtığımız su kuyularıyla ise bir yudum mutluluk olabilirsiniz. Gelin hep birlikte evimizden binlerce kilometre ötelerde zor şartlar altında yaşayan kardeşlerimizin tüm yıl boyunca elini tutalım, gönüller yapalım!