TR
BAĞIŞ YAP
TÜRK LİRASI

Berat Kandili Tesbihleri Hakkında Bilinmesi Gerekilenler

Günahların affı ve kulların temize çıktığı Berat Kandili gecesinde hangi tesbihler ve zikirler çekilmelidir? Namazdan sonra hangi tesbih çekilmelidir?

Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gece olarak kabul edilen Berat Kandili, 17 Mart'ta idrak edilecek. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan geceye denk gelen Berat Kandili gecesinde eller semaya yükselecek ve ibadetler gerçekleştirilecek.

Berat Kandilinde Çekilecek Tesbihler

Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Berat Kandili gecesinde eller semaya yükselecek ve dualar edilerek ibadetler gerçekleştirilecek. Bu noktada, Berat Kandili'nde çekilecek zikirler ve tesbihler önem arz ediyor.

berat-kandili-tesbih-yapilacaklar-İDDEF (4)

Berat Kandili Namazından Sonra Çekilecek Tesbihler

Allâhü Teâlâ'nın "Hû" ism-i şerîfinin ebced hesabına göre değeri 11'dir. Resûlullâh Efendimiz'in isimlerinden "Tâhâ"nın ebced hesabıyla değeri 14 olduğu için aşağıdaki 11 şey 14 kere okunur.

Bunlar;

1.İstiğfar:

2.Salevat-ı Şerife (Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed)

3.Fatiha-i Şerife

4.Ayet'ül-Kürsî

5.Tevbe Sûresinin son 2 ayeti besmele ile. (Lekad câeküm)

6. 14 kere Yâsîn, Yâsîn … dedikten sonra 1 Yâsîn-i Şerîf.(Yâsîn-i Şerîf'te 7 zahiri, 7 batini "Mübîn" vardır. Böylece o da 14 olur.)

7.İhlas-ı Şerif

8.Felak Sûresi

9.Nâs Sûresi

10. "Sübhânallâhi ve'l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l- azîm." duası 14 kere.

11.Salevat-ı Şerife 14 kere okunur ve dua edilir.(Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed). Salat-ı Münciye okumak daha efdaldir.

H2: Berat Kandili Tesbihi Nasıl Çekilir

Berat Kandilinde Müslümanlar tövbe etmeye ve dua okumaya önem verir. Berat Kandili günü ve gecesi tesbih çekerken okunacak zikirler:

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"

Lâ ilâe illallah

Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed

Estağfirullah

Sübhanallah

Elhamdülillâh

Allahu ekber

Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm

Allah

tesbihlerini çekmenin sevabı büyüktür.

Aynı zamanda Şaban Ayında çekilmesi sevap olan tesbihlere de devam edilebilir.

berat-kandili-tesbih-yapilacaklar-İDDEF (3)

ŞABAN AYINDA ÇEKİLECEK TESBİHLER

Şaban ayının 1. günü ile 10. günü çekilecek tesbih: Ya Latif Celle Şanühü

Şaban ayının 11. günü ile 20. günü çekilecek tesbih: ya Rezzak Celle Şanühü

Şaban ayının 21. günü ile 30. günü çekilecek tesbihi: ya Aziz Celle Şanühü

11. günü ile 20. günü arası her gün günde 100 kere ya Rezzak Celle Şanühü

21. günü ile 30. günü arası her gün günde 100 kere ya Aziz Celle Şanühü Allahümme barik lena fi Şaban. Ve belliğna Ramazan.

Ayrıca Şaban ayının ilk 10 gününde 100 defa "Ya Latîf"

Şaban ayının ikinci 10 gününde 100 defa "Ya Azîz"

Şaban ayının üçüncü 10 gününde 100 defa "Ya Rezzâg"

tesbihlerinin çekilmesinin sevabı büyüktür.

Neden Berat Kandilinde Tesbih Çekilir?

Allah’ın rızasını kazanmak ve kılınan namazın kabul edilmesini sağlamak için namazdan sonra yapılan zikire tesbih denir. El-Ahzab suresinde “Ey inananlar, Allah’ı çokça zikredin. O’nu sabah akşam tesbih edin” buyrulmuştur.

Berat gecesinde ise, bir yıl içinde olacak bütün işler hükme bağlanıp ifası için Cenab-ı Hak tarafından meleklere verilir. Gecesini ibadet ve dua ile gündüzünü oruçlu geçirmek faziletlidir.

Berat gecesine ait beş haslet vardır:

1. Her önemli iş bu gecede ayırdedilir.

2. O gecedeki ibadetin fazileti büyüktür.

3. İlâhi rahmet yayılır.

4. Mağfiret gecesidir.

5. O gece, Resûlullah’a şefaat hakkının tamamı verilmiştir.

Çünkü, Hz. Muhammed (s.a.v.), Şaban’ın onüçüncü gecesi ümmeti hakkında şefaat istemiş, bu şefaatin üçte biri verilmiş, ondördüncü gecesi yine istemiş, üçte biri daha verilmiş, onbeşinci gece yine talep etmiş, bu gece şefaatın tamamı ihsan edilmiştir. Bu şefaatten mahrum olanlar, devenin ürküp kaçtığı gibi Allah’tan kaçanlardır. (bk. er-Râzî ve Ebussuud Efendi Tefsirleri, ed-Duhân Sûresi 3. ve 4. âyetlerin tefsiri; Hasan Basri Çantay, Kur’ân-ı Hakim ve Meâl-i Kerim, İstanbul 1959, III, 904, 905)

Bu bilgilerin ışığında böyle önemli bir gecede tesbih çekmek ve Allah’ı zikretmek ona yakınlaşmak için bir fırsattır.


Berat Kandili Zikirleri

Bin adet Estağfirullah El Azim

Bin 1 adet ihlas Suresi

Bin adet La İlahe İllallah

Bin adet Salavat

Yüz adet Habinallahü Vegniğmel Vekil

Yüz adet Besmele

129 Adet Ya Latif

Berat Kandilinde "Lâ ilâe illallah", "Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed", "Estağfirullah", "Sübhànallah", "Elhamdülillâh", "Allahu ekber", "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm", "Allah" zikirlerini çekmek büyük sevaptır.

Berat Kandili çekilecek tesbihleri: Berat Kandilinde günahların affına vesile olan tesbih namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir : "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym".

Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur'an'da "Berae" kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi "Beraet" şeklinde geçmektedir. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır.

Bu gece yüz rekat namaz kılınır. Bu namazdan sonra şu tesbihler çekilir:

Estağfirullahe'l- azim ve etübü ileyh.

Anlamı: Azim olan Allah'ı tesbih ve O'na hamd ederim.

"Allâhumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi adedi ilmike".

Anlamı: Ey Allah'ım ! Afendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V.) ve efendimiz Hz.Muhammedin (S.A.V.) aline nihayetsiz olan ilminin adedince salatu selam ve bereketler ihsan eyle.

Berat Kandilinde;

Lâ ilâe illallah,

Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed,

Estağfirullah,

Sübhànallah,

Elhamdülillâh,

Allahu ekber,

Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm,

Allah, zikirlerini çekmek büyük sevaptır.

Diğer Haberler

TÜM HABERLERİ OKU