TR
BAĞIŞ YAP
TÜRK LİRASI

Rebiülevvel Ayı Faziletleri

Rebiülevvel Ayı nedir? Rebiülevvel Ayının önemi nedir? Rebiülevvel Ayı ne zamana denk geliyor? Rebiülevvel hangi ay? Rebiülevvel Ayı faziletleri nelerdir?

Hicri takvime yani Kameri aylara göre yılın 3. ayı olan Rebiülevvel 16 Eylül 2023 (Hicri yıl olarak 1445) Cumartesi günü itibariyle başlar. Safer ayından sonra Rebiülevvel ayı daha sonra ise Rebiülahir ayına girilir. Rebiülevvel’in 11. Günü yani 26 Eylül 2023 Salı günü ise Mevlid gecesidir. Bu gece Rebiülevvel’in 12. gecesidir ve bu gece Hz. Peygamberimiz (S.A.V) dünyaya gelmiştir. Bugüne ve sene-i devriyelerine Mevlid gecesi denmektedir. Hiç şüphe yok ki Mevlid gecesi, dünyanın yaratıldığı an ile yıkılıp yok olacağı zaman arasındaki en kıymetli ve müstesna birkaç geceden birisidir. Peki, Reriülevvel ayı nedir? Rebiülevvel ayına özel namaz ve oruç var mıdır? Bu aya mahsus bir dua var mıdır ya da Rebiülevvel ayında yapılacak ibadetler nelerdir?

Mevlid-i Şerif İftar Yemeği

Rebiülevvel Ayı Nedir?

Rebiülevvel rahmet ve bereket dolu Mevlid ayıdır. Hicri ayların üçüncüsü olan Rebiülevvel ayının adı “bahar, bahar yağmuru, bolluk ve bereket” gibi manalara gelen rebi kelimesinden türemiştir. Kelimenin özünde, “bir yerde ikame etmek” anlamı vardır. Tarihi kayıtlara göre, Araplar, havanın hayvancılık için uygun olduğu dönemlerde bereketli bölgelere yerleşmiş ve oralarda yaşamışlardır. Bu aya isminin verildiği sene söz konusu mevsim, belirttiğimiz ikamet mevsimine tevafuk ettiğinden bu ismin tercih edildiği düşünülmektedir.

1445-rebiülevvel-kameriay-iddef

Rebiülevvel Ayının Önemi Nedir?

Allah-u Teala Enbiya Suresinde “Biz seni, tüm kâinata rahmet olarak gönderdik.” buyurmuştur. İşte böyle müstesna bir günün kıymetini takdir edebilen Müminler bugünü Allah’a şükranla ve ibadetle geçirmeyi adet edinmişlerdir. Rebiülevvel’i önemli kılan şey de Mevlid gecesi yani Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in doğumudur. Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)i tanımak, faziletinden haberdar olmak ve sünnetini öğrenmek Müminler için her daim öncelikli bir iştir. Bununla beraber, Peygamber Efendimiz (S.A.V)in doğumu, hicreti ve vefatı gibi hayatında dönüm noktaları olan işlerin meydana geldiği ay olması hasebiyle, bu konulara hasredilmesinde faydalar vardır. İslam tarihinde Rebiülevvel ayı içerisinde başta Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)in dünyayı teşrifi olmak üzere pek çok mühim hâdise vuku bulmuştur. Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), beraberinde Ebu Bekr es-Sıddık (Radıyallahu Anh) ile hicret seferine bu ayda başlamış, Ranuna’ya vasıl olup ilk Cuma namazını da bu ay içerisinde kıldırmıştır. Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)in vefatı da bu ayda vaki olmuştur.

Rebiülevvel Ayı Ne Zamana Denk Geliyor? Rebiülevvel Hangi Ay?

Miladi takvime göre 2023 yılı dini günler ve aylar listesine baktığımızda Rebiülevvel ayının Miladi takvimin Eylül ayının ortasına denk geldiğini tam tarih olarak da 16 Eylül 2023 Cumartesi günü başladığını görürüz. Bu tarih Hicri takvime göre 1 Rebiülevvel 1445’tir. Rebiülevvel 15 Ekim 2023 Pazar günü itibariyle biter ve 16 Ekim 2023 Pazartesi günü Rebiülahir ayı başlar. Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece Rebiülahir gecesine geçilmiş olur. Rebiülevvel ayı günleri hem Eylül hem de Ekim ayına denk gelir.

rebiülevvel-ayi-1445-2023yili-iddef

Rebiülevvel Ayı Faziletleri Nelerdir?

Bu kıymetli ayın faziletleri ve rahmeti çok büyüktür. Bu vesileyle de Rebiülevvel ayında nafile ibadetlere ağırlık vermek de mühim bir konudur. Bu anlayış doğrultusunda, bu ayın belli gece ve günlerinin hususi olarak ihyası güzel görülmüştür. Rebiülevvel ayı, Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)in doğduğu ay olması hasebiyle, kendisine tabi halinde bulunan Müslümanların indinde, diğer aylara nazaran daha özeldir. Ümmet-i Muhammed asırlardan beridir mağripten maşrığa kadar ikamet ettikleri coğrafyalarda Rebiülevvel ayını Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)e hasretmiş, bilhassa mukaddes doğumun gerçekleştiği gece olan 12. gecede, büyük merasimler tertip etmiştir. Bu merasim gecelerinde yemekler verilmiş, ihtiyaç sahiplerine yönelik sadaka vermiş, Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)in şemailini merkeze alan sohbetler ve etkinlikler düzenlenmiş ve mevlidler okutulup hatimler indirilmiştir. Ecdadımız Osmanlı devrinde de Rebiülevvel ayı, büyük bir manevi coşkuyla ihya edilir, resmî bayram anlayışıyla büyük bir hassasiyetle değerlendirilirdi. Gün boyunca meydanlarda toplanan kalabalıklara mevlid okunur, eller hep birlikte semaya kaldırılarak topluca dualar edilirdi.

Rebiülevvel Ayında Namaz

Rebiülevvel ayının ilk gecesi kılınması tavsiye edilen bir namaz vardır. Rebiülevvel’in ilk gecesi ise 15 Eylül 2023 Cuma akşamıdır. Geceler önden geldiği için Cumartesi günü Rebiülevvel’in ilk günüdür. Akşam namazından sonra kılınan 2 rekatlık namazda her rekatta Fatiha Suresinden sonra üç kere İhlas Suresi okunur. Selam verilip namaz tamamlandıktan sonra Peygamber Efendimiz (S.A.V)’e salavat getirilir. Salavat-ı Şerif şu şekilde getirilir: “Ey Allah! (Efendimiz) Muhammed’e ve (Efendimiz) Muhammed’in âline rahmetinle salât eyle, bereket ver selâmet ihsan eyle. Ey acıyanların en merhametlisi (duamı kabul eyle)!” 3. günde kılınması tavsiye edilen namaz da dört rekat kılınır. Rebiülevvel’in üçüncü günü 19 Eylül Salı’dır. Her rekatında Fatiha Suresi’nden sonra bir kere Ayete’l-Kürsi okunur. Namazın ardından ise üçer kere Taha ve Yasin Sureleri okunur. 21. Günde tavsiye edilen namaz ise iki rekattır. Rebiülevvel’in 21. günü 6 Ekim Cuma gününe dek gelir. Her bir rekatta Fatiha’dan sonra bir kere Müzzemmil Suresi okunur.

Diğer Yazılar

TÜM YAZILARI OKU