TR
BAĞIŞ YAP
TÜRK LİRASI

Berat Kandili Ne Zaman 2024, Ne Yapılır?

Berat Kandili Ne Zaman 2024, Ne Yapılır?
Şaban ayının 14. gününde idrak edilen Berat Kandili ne zaman ve hangi gün? Berat kandilinin anlamı ve önemi için sizde websitemizi ziyaret edebilirsiniz!

Üç ayların ikincisi Şaban-ı Şerif ayının içinde idrak edilen Berat Kandili, Ramazan-ı Şerif ayının manevi gölgesinin yaklaştığı günlerde Müslümanların dini duygularını yoğun biçimde yaşadığı bir gecedir. Şaban ayı Ramazan’a hazırlık ayıdır. Şaban ayının 15. gecesi olan Berat Kandili özellikle çok ibadet ve çok dua edilmesi gereken bir gecedir. Recep-i Şerif ayının içindeki Regaip ve Miraç Kandilinden sonra gelen Berat gecesi faziletlerle dolu bir zaman dilimini temsil eder. Peki, Berat Kandili nedir, Berat Kandili ne zaman idrak edilir ve Berat Kandili duası var mıdır?

Berat Kandili İftar Bağışla

Berat Kandili Nedir?

Berat kandili anlamı olarak bir yerden affını alması manasını taşır. Berat, bir kulun Allah-u Teala’dan kurtuluşun ve affını alması anlamına gelir. Berat Kandili gecesinde bir sonraki Berat Kandiline kadar yani o sene boyunca gerçekleşecek olan olaylara dair bilgiler, rızkımız, bereketimiz, musibetler ve diğer bütün konular bu gece takdir edilir.

Berat Kandili Ne Zaman?

Berat kandili ne zaman 2024 yılı için baktığımızda Şaban ayının 15. gecesidir (Cumartesi günüdür. Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gecedir) 2024 yılı dini günler listesine baktığımızda ise üç ayların 12 Ocak 2024 Cuma (1 Receb 1445) günü Recep ayı ile birlikte başladığını, 11 Şubat 2024 Cumartesi günü ise Şaban ayının girdiğini görürüz. Şaban ayının 15. gecesi de 24 Şubat 2024 (14 Şaban 1445) tarihine tekabül eder. Berat kandili 2024 yılında Cumartesi günü idrak edilir.

berat-kandili-saban-ayi-İDDEF (2)

Berat Kandili Önemi Nedir?

Allah’ın kullarını affetmek istediği bir gece manasıyla çok faziletli olan Berat Kandili gecesi af ve mağfiret doludur. Berat gecesi, Şaban ayının 15. gecesidir. Her sene, Şaban ayının on beşinci Berat gecesinde, o senede olacak şeyler, ameller, ömürler, ölüm sebepleri, yükselmeler, alçalmalar, yani her şey Levh-i mahfuzda yazılır. Bu sebeple, Berat Kandilini büyük bir gayretle geçirmek adeta bütün sene için gerekli manevi tedbirler alma anlamı taşır. Bu itibarla, Berat Kandilini lazım gelen bütün fedakarlıkları yaparak dolu dolu geçirmeye gayret etmek icap eder. Tövbe ve istiğfar, Peygamber Efendimize (S.A.V) salât-ü selâm ve zikirler, gece boyunca elden bırakılmamalı, imkanlar dahilinde gayret gösterilmelidir.

Berat Kandilinde Ne Oldu?

Zamanın yaratıcısı ve mutlak hükümranlık elinde olan Allah-u Teala, her şeyi olduğu gibi ayları da belirli bir fıtrat üzerine yaratmıştır. Takvim sırasına göre Recep ayını müteakip müşerref olduğumuz hicri ayların sekizincisi olan Şaban ayı da muhtevasında pek çok fazileti barındıran müstesna bir aydır. Bu ayın 14. gecesini 15. gecesine bağlayan gece ise Berat Kandilidir. İlahi takdir ve ahkamın tefriki bu gecede gerçekleşir. Berat gecesinde kaza ve kaderler takdir edilir. Zemahşeri (Rahimehullâh)’ın beyanına göre bir senelik hadiselerin Levh-i Mahfuz’dan kopyalanmasına Berat gecesi başlanır, Kadir gecesi bitirilir ve bu dosyalar dört meleğe tevdi edilir. Rızıklarla ilgili nüsha Mikail (Aleyhisselâm)a, Harplerle ilgili dosya Cebrail (Aleyhisselâm)a, zelzeleler, yıldırımlar ve yer çöküntüleriyle ilgili, bir de kulların amellerini zapt eden evrak birinci kat semanın görevlisi olan İsmail isimli büyük bir meleğe, hastalıklar ve ölümlerle ilgili kayıtlar da ölüm meleğine teslim edilir.

Berat Kandilinde Yapılacak İbadetler

İnsanın Rabbine en yakın olduğu anın namaz olduğu ve hatta namazdaki secde olduğu buyurulur. Bu sebeple Berat Kandilinde yapılacak ibadetler özellikle akşam ve yatsı namazlarını camide cemaatle kılmakla birlikte bu gece akşam ile yatsı veya yatsı ile imsak vaktine kadar kılınacak namazlardır. Bu gece bol bol tövbe istiğfar yapmak, Kur’an-ı Kerim okumak, Berat gününü ve gündüzünü oruçlu geçirmek, hayır hasenatta bulunmak, yoksulları, kimsesizleri doyurmak, sadaka ve iftar vermek çok sevap kazandıran ibadetlerdendir. Özetle Berat kandili ne yapılır diye baktığımızda oruç, namaz, zikir, salavat, af ve mağfiret istemek olarak sıralanabilir.


Berat Kandili Namazı

Berat gecesini ihya etmek adına yapılması gereken en faziletli ibadetlerden bir tanesi namazdır. Berat kandili namaz kılmak için faziletli bir gece olup Hz. Peygamber Efendimizin tavsiyesi vardır. Berat gecesi kılınacak namazlardan bir Müslümanın en çok ihtiyaç duyduğu istiğfar ve hacet namazlarıdır. Peygamber Efendimizin (S.A.V) Hz. Ali’ye aktarmasıyla rivayet olunan bir namaz vardır. Bu namaz kimselere zor da gelse gecenin fazileti anlamında çok kıymetlidir. Bu namaz 100 rekat şeklinde kılınır. Bu namazın her rekatında 1 Fatiha Suresi, 10 İhlas Suresi okunur. Namaz tamamlandığında ise 1000 İhlas okunmuş olunur. Berat gecesi kılınacak 100 rekatlık namaz tamamlandığında ellerini göğe kaldırıp dua eden kimsenin duası geri çevrilmez buyuruluyor. Zünnün-u Mısri Hazretleri’nden rivayet olunduğuna göre; “Berat gecesi her kim 12 rekat namaz kılar, Fatiha’dan sonra 50 kez İhlas Suresi okursa 100 rekatın sevabını alır.” buyurulur. Berat gecesi 6 rekatlık bir namaz daha bulunur ve akşam namazından sonra kılınır. Her rekatta 1 Fatiha, 6 İhlas Suresi okunur.

berat-gecesi-namazi-iddef

Berat Kandili Orucu

Peygamber Efendimiz “Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır" buyurmuştur. Bununla birlikte Resulullah (S.A.V) Şaban-ı Şerif ayında oruç tutulmasını tavsiye etmiştir. Bu tavsiye nihayetinde berat kandili oruç tutmak için güzel ve Allah-u Teala nezdinde ecirler ile dolu bir gündür. Şaban ayının ilk günü, ilk Perşembe günü, 13,14,15. gün ve son Pazartesi günleri orucu bulunmakla birlikte Berat Kandilinin gündüzünü oruçlu geçirmek çok sevaptır. Peygamber Efendimiz (S.A.V) “Bugünde senelik ameller Allah-u Teala’ya arz olunur. İsterim ki Allah-u Teala’ya arz edildiğim sırada oruçlu olayım” buyurmuştur. Şaban ayının ilk günü 11 Şubat 2024 Pazar (1 Şaban 1445), İlk perşembe günü 15 Şubat 2024 Perşembe, Şaban'ın 13. günü 23 Şubat 2024 Cuma, 14. günü 24 Şubat 2024 Cumartesi (Berat Kandili), 15. günü 25 Şubat 2024 Pazar'dır. Şaban-ı Şerif'in son Pazartesi günü ise 4 Mart 2024'tür. 11 Mart 2024 Pazartesi günü ise Ramazan-ı Şerif ayı başlar.

Berat Kandilinde Hangi Tesbihler Çekilir?

Berat gecesini istiğfar ile geçirmek çok faziletledir. Berat kandil tesbihleri af ve mağfiret istemektir. Bu sebeple Şaban ayı içerisinde idrak edilen Berat kandilinin Allah’a şükür ifadesiyle ve bağışlanma dilenmesiyle geçmesi çok sevaptır. Berat kandilinde çekilecek tesbihler ve zikirlere başlarken ‘cemia hatalarımızla estağfurullah’ sözüyle başlayıp, estağfurullah kelimesini tekrarlayarak zikir ve istiğfar yapılır.

Berat Kandilinde Hangi Dualar Edilir?

Berat kandili okunacak duaları Peygamberimizin ailesine, sahabelere ve etrafına tavsiye ederek ümmetine bıraktığı mirastır. Sevgili Peygamberimiz (S.A.V) “Beş gece vardır ki Allah-u Teala o gecelerde yapılan duaları asla geri çevirmez” buyurmaktadır. Kadir gecesi, Recep ayının ilk Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban Bayramı geceleri, Cuma gecesi ve Berat gecesidir. Berat Kandilinde bir kul kendisi, ailesi, vatanı, milleti ve tüm ümmet için dua edebilir. Dua kul ile Allah arasında bir bağdır. Allah-u Teala’dan kendisini bağışlaması için dua edebilir. Yaptığı tüm ibadetler sonunda; “Ey Allah’ım bu gece veya sonrasında dağıtacağın, her hidayet edici bir nur veya neşredeceğin bir rahmet, döşeyeceğin bir rızık, kaldıracağın bir zarar, affedeceğin bir günah, defedeceğin bir şiddet, geri çevireceğin bir fitne, kaldıracağın bir bela, lütfedeceğin bir nîmet ve şerrine kâfi geleceğin düşmanlar hususunda beni en bol ve üstün hazza, nasibe, kısmete, hîbe ve bahşişe mazhar olan kullarından eyle! Ey Allah’ım beni her türlü şerden koru. En üstün ahlâka muvaffak eyle. Bana bedenimde âfiyet, rızıklarda bolluk ve bereket nasip eyle! Beni murdarlıktan, şirkten ve nifaktan selâmete erdir” diye ellerini semaya açabilir.

Berat kandilinde okunacak dua genel olarak Allah'tan kişinin kendisini affetmesini istemek olacaktır. Ayrıca Berat gecesinde kılınacak namazların sonunda ise “Berat gecesi duası” diye meşhur olan şu duayı on kere okur:

berat-kandili-gecesi-namaz-dua-meshur-dua

Berat Kandilinde Hangi Sureler Okunur?

Berat Kandilinde kılınacak vakit, nafile ve bu geceye özel 100, 12 ve 6 rekatlık namazlarda Fatiha ve İhlas sureleri okunur. Bu gece Kuran-ı Kerim’den istenilen sure ve ayetler okunabildiği gibi; Yasin-i Şerif, Duhan, Felak, Nas ve Tevbe sureleri okunur.

Berat Kandili Hakkında Hadisler

Şaban ayında niçin çok oruç tuttuğu sorulduğu zaman Resulullah Efendimiz (S.A.V) buyurdu ki: “Şaban öyle faziletli bir aydır ki, insanlar bundan gâfildir. Bu ayda ameller, âlemlerin Rabbine arz edilir. Ben de amelimin oruçluyken arz edilmesini isterim.” (Nesaî)

“Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez: Regaib Gecesi, Berat Gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban Bayramı gecesi.” (İbni Asakir)

“Allah-u Teâla, Şaban ayının 15. gecesinde rahmetiyle tecelli ederek, kendisine şirk koşan ve Müslüman kardeşine kin güdenler hariç, herkesi affeder” (İbni Mace)

“Şabanın 15. gecesini ibadetle, gündüzünü de oruçla geçirin! O gece Allah-u Teâla buyurur ki: Af isteyen yok mu, affedeyim. Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim. Dertli yok mu, sıhhat, afiyet vereyim. Ne isteyen varsa istesin, vereyim. Bu hâl, sabaha kadar devam eder.” (İbni Mace)

Berat Kandili Kur'an'da Geçiyor Mu?

Berat Kandili ismen Kuran-ı Kerim’de geçmemektedir. Bazı âlim ve müfessirler Duhan Suresinin ilk üç ayetinin Berat gecesine işaret ettiğini belirtmektedir. Birçok kaynakta da Şaban-i Şerif ayının 15. gecesinin faziletinin Duhan Suresinde anlatıldığı kanaati vardır. Bu mübarek gecenin fazileti hakkında Allah Teâla şöyle buyurmuştur:

duhan-suresi-berat-gecesi-iddef-ayet

Hâ. Mîm. Apaçık olan Kitab'a andolsun ki, biz onu (Kur'an'ı) mübarek bir gecede indirdik. Kuşkusuz biz uyarıcıyızdır. Katımızdan bir emirle her hikmetli işe o gecede hükmedilir. Çünkü biz, Rabbinin bir rahmeti olarak peygamberler göndermekteyiz. O işitendir, bilendir.

Beydâvî, Nesefî, Hâzin ve Âlûsî (Rahimehumullâh) gibi birçok mûteber müfessirin beyânı vechile; bu ayet-i kerimelerde geçen mübarek geceden maksat; bazı müfessirlere göre kadir gecesi ise de, ‛İkrime (Radıyallâhu Anh) ile müfessirlerden bir cemaate göre Berat gecesidir. Kur'an'ın tamamının Berat gecesi Levh-i Mahfuzdan dünya semasına indiği, Kadir gecesinde de ayetlerin peyderpey inmeye başladığı şeklinde yorumlanmaktadır.


Sıkça Sorulan Sorular