TR
BAĞIŞ YAP
TÜRK LİRASI

Zekat Bağışı

Zekat Bağışı
Zekatlarınızı gerçek ihtiyaç sahipleri ve talebelere ulaştırıyoruz. İDDEF zekat bağışı hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için tıklayın!

Zekat bağışı, İslam dininin mali ibadetlerinden olup farz hükmü taşır. Dinen zengin sayılan Müslüman Zekat vermek zorundadır. Peki, Zekat tam olarak nedir? Zekat bağışı şartları nelerdir? Zekat vermekle yükümlü durumda olan Müslüman zekat hesabı yaparken nelere dikkat etmelidir?

Zekat Bağışı

İslam’ın beş temel esasından biri olan zekat, yoksul kimselerin zengin kimlerdeki maddi hakkıdır. Bu hakkı ve miktarı belirleyen Allah (c.c), yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in birçok ayetinde hali vakti yerinde olup dinen zekat verme maddi gücüne sahip olanlara zekat vermelerini emretmiştir. Zekat bağışı Müslüman bir toplumun kendi içindeki huzurudur, sosyal dengesidir, mallardan arınmasıdır.

İDDEF-zekat-bağışı (4)

Zekat Nedir?

Zekat sözlük anlamı itibariyle artma, çoğalma ve temizlik demektir. Zekat, İslam dini çatısı altında yaşayan toplumun huzur ve mutluluğu olduğu gibi en güzel sosyal yardımlaşmadır. Maddi bir ibadettir ve şartları taşıyan kimsenin yoksul kimseye maddi hakkını vermesidir. Bir yıllık borcu ve asli ihtiyaçları dışında 96 gram altını veya bu miktar değerinde malı yada parası olan kimseler dinen zengin sayılır. Bu kişiler her yıl malının kırkta birini ( 1/40 ) zekat olarak verir. Bu işleme Allah (c.c) Kur’an-ı Kerim’de zekat adını vermiştir.

Zekat Hesapla

Zekat Nasıl Verilir?

“Ben zekat vermek zorunda mıyım?” diye kendisine soran bir Müslüman, öncelikle zekat bağışı nedir? ya da zekat bağışı şartları nelerden oluşuyor bunu çok iyi bilmesi gerekir. Rahmet ayı olan Ramazan, Müslümanlar için zekat vermenin gelenek haline geldiği bir aydır. Ancak nisap miktarını tamamlayan kişi, bu malının üzerinden bir yıl geçtikten sonra zekat vermekle yükümlüdür. Zekat nasıl verilir diye baktığımızda ise zekat vermenin bir usül ve adabı olduğunu görürüz. Zekat rencide etmeden, nazikçe, güzel ve güler yüzle, tercihen gizlice verilmelidir. Çünkü biri borcunu ödüyor, diğeri hakkını alıyor. Zekat verecek kişi gerçekten onu hak edenleri araştırıp bularak vermeli ya da zekatı yoksullara ulaştıran güvenilir kurumlara teslim ederek göndermelidir. Allah-u Teala Kur’an’da şöyle buyuruyor: “Namazı kılın, zekatı verin. Allah’a güzel bir borç verin. Kendiniz için önden gönderdiğiniz her iyiliği Allah katında daha iyi ve sevapça daha büyük olarak bulacaksınız. Allah’tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.”
   

Kimler Zekat Verebilir?

Zekat, Allah’ın verdiği servete, mala, mülke bir teşekkürdür. Teşekkür etmek isteyen herkes zekat verebilir. Zekat hesabı yaparak, zekat mükellefi olduğunu belirleyen kişi adeta bir zekat tablosu çıkararak yılını tespit eder. Nisap miktarını tamamlayan yana belli mallarda belli zenginlik ölçünü sağlayan ya da geçen kişi zekat vermekle yükümlüdür. Nasıl ki vergi sınırını aşan kişi vergi mükellefi olur, belirli bir malı mülkü parası altını olan kişi de zekat mükellefidir. Doğal ihtiyaçları dışında 96 gram altını veya bu miktar değerinde mal ve parası olan Müslüman, nisap düzeyine ulaşmış olur. Bu maddi değer üzerinden bir yıl geçtiğinde malı nisap altına düşmediyse, ihtiyaç fazlası tüm malının kırkta birini hesaplayarak zekatını verir.

Zekat vermekle yükümlü olan kimsede bulunması gereken şartlar şunlardır:

 1. Müslüman olmak
 2. Ergenlik çağına gelmiş bulunmak
 3. Akıllı olmak
 4. Hür olmak
 5. Borcu olmamak

Zekat vermekle yükümlü olmayan kimseler ise şunlardır:

 1. Müslüman olmayan
 2. Ergenlik çağına ulaşmamış çocuklar
 3. Akıl rahatsızlığı olanlar
 4. Hür olmayan köleler

Elinde nisap miktarı veya daha fazla malı olduğu halde, malı kadar veya daha çok borcu olan kimse

 1. Malda bulunması gereken şartlar şunlardır:
 2. Malın nisap miktarı olması
 3. Malın, gerçekten veya hükmen artıcı olması
 4. Nisap miktarı malın üzerinden bir kameri yıl geçmiş olması

Zekat Kimlere Verilir?

Zekatın kimlere verilmesi ile ilgili Kur’an-ı Kerim’de ayetler vardır. Ayrıca Peygamber Efendimiz’in (S.A.V) Hadis-i Şerif, sünnet-i seniyye ve uygulamaları bulunmaktadır. Tevbe Sûresi 60. Ayette mealen şöyle buyrulur: “Bunlar; fakirler (yoksullar), düşkünler, esaretten kurtulacaklar (âzat edilecek köleler) borçlu düşenler, Allah yolunda cihada koyulanlar (mukaddesatı korumak için mücadele verenler, ilim tahsil edenler), yolda kalmış olanlar ve zekât toplamakla görevlendirilen memurlardır. İşte Allah’ın kesin buyruğu budur. Allah bilen ve hikmetle yönetendir.” Zekat verecek kişi ilk olarak ihtiyaç sahibi durumundaki kardeş, kardeş çocukları, amca, hala, teyze, dayı ve onların çocukları gibi akrabalarını gözetmesinin yanında, dünyanın dört bir tarafında hayatını idame ettirmekle uğraşan, günlük yiyeceğini bulup yarına bir şeyi olmayan ve Allah yolunda ilim tahsil eden din kardeşlerine de zekat bağışını gönderebilir.

Zekat Bağışla

Zekat Bağışı Nasıl Yapılır?

Allah’ın koyduğu şartları maddi açıdan taşıyan yani zekat vermekle yükümlü olan kimse bizzat zekat verilmesi için uygun olan yoksula zekat miktarını verebilir. Zekat bağışı için yurtdışındaki mazlum, mağdur, yoksul veya Allah yolunda ilim tahsil eden muhtaç talebeleri tercih eden kimse ise güvendiği kurumlara zekat bağışını teslim edebilir. İDDEF, çalışma yaptığı Afrika, Asya, Balkanlar ve Ortadoğu’daki yoksullara zekat bağışını ilk elden teslim eder. Zekat bağışlamak isteyen Müslüman çok kolay bir şekilde bağışını binlerce kilometre uzaktaki din kardeşine ulaştırabilir. Bağış için ilgili hesap numaralarına FAST/EFT/havale yoluyla, www.iddef.org web sitesinden 7/24, Genel merkezden, Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerindeki temsilciliklerden ya da 0212 621 0065 numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alarak yapabilir.

İDDEF-zekat-bağışı (2)

İDDEF-zekat-bağışı (1)

İDDEF-zekat-bağışı (3)