TR
BAĞIŞ YAP
TÜRK LİRASI

Zekat Hesaplama

Şuanda hesaplama yapılamamaktadır.

Zekat hesaplama sayfamız üzerinden, Türk lirası, Altın, Gümüş, Dolar veya Euro cinsinden ayrı ayrı hesaplama yapabilirsiniz. Diyanet zekat hesaplama için kişinin üzerindeki ve banka hesaplarındaki malının farklı çeşitten olsa da hesaplanarak toplu sonuca varılmasını söyler. Zekat hesaplama 2023 veya 2024 yılından fark etmeksizin malın üzerinden bir yıl geçmesidir. Borçlar çıkıldıktan sonra nisap miktarına (96 gr. altın veya değeri) ulaşan ve üzerinden bir kameri yıl geçen kişinin kırkta bir 1/40 (% 2,5) oranında zekat verilmesi gerekir. Peki, zekat hesaplama otomatik nasıl yapılır? Fitre ve zekat hesaplama farklı mıdır? Para zekat hesaplama ayrı modül var mıdır?

Zekat Nedir?

Zekat, bir farz ibadet olduğu gibi İslam’ın beş temel esasının da üçüncüsüdür. Zekat ibadeti mali yardımdır ve yoksula verilen zekat bir anlamda bizim mallarımızda onların bir hakkının olmasıdır. Zekat verebilecek durumu oluşan (Bir yıllık borcu ve asli ihtiyaçları dışında 96 gram altını veya bu miktar değerinde malı veya parası olan kimseler dinen zengin sayılır ve her yıl bu malının kırkta birini zekat verir) kimselerin mallarında ihtiyaç sahiplerinin Allah’ın takdir ettiği kadar hakkının olmasına zekat denir. Zekat bağışı mali bir ibadet olmasının yanında para, altın, kurban veya diğer eşyalar ile ihtiyaç sahibine hakkı teslim edilebilir.

Zekat Kimlere Verilir?

Zekat, çalışamayacak derecede hasta veya sakat olanlara veya çalışıp da güç geçinen Müslümanlara verilir. İlim tahsil eden talebelere, gerçek ihtiyaç sahiplerine verilir. Peki kimler zekat verir? Hür, akıllı, buluğ çağına ermiş bir Müslüman, tam mülkiyet (Malın fiilen elinde veya onun tasarrufu altında bulunması), nema (bir malın artması, çoğalması), ihtiyaç fazlası olma (Zekata tabi malın temel ihtiyaç maddelerinin dışında olması), nisap (Zengin olmanın asgari sınırı veya asgari zenginlik ölçüsü) ve yıllanma (Malın üzerinden bir yıl geçmesi yani havelanü’l-havl oluşması) şartlarını taşıyorsa zekat vermekle mükelleftir.

Zekat Hesapla

Zekat Hesaplama Nasıl Yapılır?

Zekat hesaplanırken zekâta tâbi olan mallar ve bu malların cinsleri (altın, gümüş, ticaret malı, koyun keçi, sığır, manda, deve, arazi) miktarlarıyla birlikte tespit edilir. Bunlardan kendi cinslerine ait olan nisap miktarına ulaşmış ve kendilerine sahip olunan andan itibaren üzerinden tam bir sene geçmiş olanlar belirlenir. Ardından zekât miktarı olarak kendi cinslerinin gerektirdiği niceliğe tekabül eden miktarlar hesaplanır ve zekât verilecek oran ortaya çıkmış olur.

Zekat Oranları

Zekat hesaplama çalışması yapılmadan önce Allah-u Teala'nın (c.c.) koyduğu ölçü ve miktara uyulması gerekiyor. Zekat oranları hassas bir ibadet olması dolayısıyla tam hesaplama gerektiriyor. Zekata tabi olan mallar fıkıhta bakıldığında beş kalemde incelenir. Birincisi altın, gümüş, para gibi nakitler, ikincisi ticari mallar, üçüncüsü toprak mahsulü, dördüncüsü küçükbaş büyükbaş hayvanlar, beşincisi ise rikaz denilen yer altından çıkan gömül ve madenlerdir. Zekat, altın veya mukabili nakit paranın yüzde 2,5 yani kırkta birinin yoksula verilmesi şeklindedir. Bunun yanı sıra tarladan mahsul alan çiftçi üşür (öşür) yani arazi ürünlerinin zekatını verir. Kaynaklarda senenin ek serisi sulama masraf ile yapılmışsa 20'de 1, masrafsız sulanıyorsa 10'da 1'dir. Küçükbaş ya da büyükbaş hayvan zekat hesaplama farklıdır. Koyun zekat hesaplama küçükbaş kategorisindedir. Eğer hayvanlar saime ise yani senenin çoğunda (6 ay ve üzerinde) dışarıda yaylalarda doğal ortamda yeme içme ihtiyacını karşılıyorsa 40 ila 120 arasında yılda bir koyun zekat verilir. 121 ile 200 koyun arasında ise iki koyun zekat verilir. Eğer saime değil yani senenin çoğunda kapalı ortamda beslenerek, yemlenerek bakılıyorsa ve sütünden, yününden istifade edilerek gelir sağlanıyorsa sütünü ve yününü hesaplaması gerekir. Fakat bu hayvanları besleyip satmayı düşünüyorum diyorsa hayvanlara yapmış olduğu masrafları düşer nisap miktarıyla birlikte yüzde 2,5 yani 40'ta 1'ini zekat verir. Maaş zekat hesaplama meselesinde kişinin aldığı maaştan birikim yapıp bir sene sonra nisap miktarına ulaşıyorsa zekat düşer. Örneğin 50 bin TL maaş alan bir kişi 20 bin TL'sini birikim yapıyorsa yaklaşık 10 ay sonra 200 bin TL parası olur. Bu tarihi not ederek üzerinden bir yıl geçtikten sonra, devam eden maaş gelirleriyle birlikte zekat mükellefi olur. 

2024 Zekat Nisap Miktarı Ne Kadar?

Zekat her yıl fitre gibi açıklanan bir meblağ değildir. Her Müslümanın malı ve parasıyla ilgilidir. Kişi, zekata tabi olan malını hesaplayarak kırkta birini (yüzde 2.5) yoksula verir. İsteyen kişi kırkta birinin üzerinde de zekat verebilir. Sadece 1/40 bölümün asgari tutar olduğunu ve altının verilemeyeceğini bilmemiz gerekir.

Zekat Niçin Verilir?

Zekat farz bir ibadettir. Zekat, aynı zamanda sosyal yardımdır, ekonomik felaketleri önlemek için birer tedbirdir. Zekat verebilecek durumda olan kimselerin mallarında yoksulların hakkı olduğu gibi, zekatın getirdiği yardımlaşmayla birlikte toplumun sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürmesi de sağlanır. Zengin, malının ve varlığının şükrünü vermiş olur, yoksul kişi de ölçütlenen hakkını alır. Yani her iki taraf da birbirlerinin hakkını gözetir, farzla birlikte sünnetullah gerçekleşmiş olur. Böylece bir vücut olan Müslümanlar’ın bir organında yaşanan ağrı ve acı diğer organ tarafından hafifletilmeye çalışılır.

Zekat Ne Zaman Verilir?

Zekat vermek için belirli bir zaman yoktur ve zekat her zaman verilebilir. Ancak ülkemizde ve İslam dünyasında zekat, yardımlaşma ayı olan Ramazan ayında veriliyor. Zekat ne zaman verilir? sorusundaki temel husus zekat verecek kişinin malının (nisap miktarı ve fazlasının oluşması) üzerinden bir yıl geçmesidir. 

Zekât parası nasıl hesaplanır?

Zekât hesaplanırken zekâta tâbi olan mallar ve bu malların cinsleri (altın, gümüş, ticaret malı, koyun keçi, sığır, manda, deve, arazi) miktarlarıyla birlikte tespit edilir. Bunlardan kendi cinslerine ait olan nisap miktarına ulaşmış ve kendilerine sahip olunan andan itibaren üzerinden tam bir sene geçmiş olanlar belirlenir. Ardından zekât miktarı olarak kendi cinslerinin gerektirdiği niceliğe tekabül eden miktarlar hesaplanır ve zekât verilecek oran ortaya çıkmış olur.

2024 zekât ne kadar?

Fitre fiyatı her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanır ve 2023 Ramazan’da 70 TL’dir. Ancak Zekat böyle birşey değildir. 2023 zekat yıl olarak değil nisap miktarı ve üzerinden zaman geçmesi ile ilgilidir. Yani kişi borcundan ve doğal ihtiyaçlarından fazla nisap miktarı artırıcı mala sahipse ve bu malının üzerinden bir yıl geçtiyse zekat verir.

Zekât parça parça verilebilir mi?

Zekat parça parça yani taksit taksit bölünerek verilebilir mi diye baktığımızda kişi nisap miktarının sene-i devriyesinde o paranın 40’ta 1’ini zimmetine borç olarak yazar. Örneğin benim 100 bin TL zekata tabi bir malım çıktı. 1/40’ı 2500 TL’dir. Kişi bu zekat borcunu peşin verebildiği gibi, bu miktarı düşmemek şartıyla taksitle yani parça parça da verebilir.

Sıkça Sorulan Sorular