TR
BAĞIŞ YAP
TÜRK LİRASI

Şaban Ayı Zikirleri, Tesbihleri

2024 yılında 11 Şubat'ta başlayacak Şaban ayında dua ve tövbenin sevabı büyük. Şaban ayı zikir ve tesbihlerini siz değerli kardeşlerimiz için bir araya getirdik.

Şaban ayı, hicrî takvime göre Ramazan-ı Şerif’ten bir önceki ay olması hasebiyle bu mübarek mevsime bir nevi hazırlık niteliği taşımaktadır. Tutulacak oruçlar ve sâir nafile ibadetler bu aydan başlanarak artırılmalı, böylelikle Ramazan-ı Şerif’ten en iyi şekilde müstefid olmaya yönelik ön hazırlıklar tamamlanmalıdır. Peygamber Efendimiz (SAV) bu mübarek ayın Ramazan-ı Şerif’e ulaşma açısından ehemmiyetine binaen: “Allahım! Recep’i ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” şeklinde dua etmiştir. Bu dua, “üç aylar” olarak adlandırılan belli bir mevsimi mukaddes kabul etmenin ve gecelerini ihyâ için birtakım faaliyetlerde bulunmanın meşruiyetinin de delillerindendir.

Peygamber Efendimiz (SAV) kendisinden sual edenlere, Ramazan-ı Şerif dışında en faziletli orucun Şaban ayında tutulan oruç olduğunu, “Ramazan’ı tazim için (Ramazan hürmetine) Şaban’da tutulan oruçtur.” buyurarak beyan etmiştir. Peygamber Efendimizin (SAV), faziletlerini ümmetine tebliğ ettiği bu ayı kendi ayı olarak tanımladığı da rivayet edilmiştir: “Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır.” Şaban-ı Şerif ayı faziletli bir ay olduğundan onda işlenecek olan Salih amellerden hâsıl olan sevaplar katbekat katlanacaktır. Dolayısıyla bu ay içinde oruç başta olmak üzere, nafile ibadetlere ağırlık verilmeli ve ihtiyaç sahipleri gözetilmeli ve dinî müesseseler sadaka-i cariye ile desteklenmelidir. Üç ayların ikinci ayı Şaban ayı içerisinde çekilmesi çok kıymetli olan zikir ve tesbihatlar bulunmaktadır. Bu zikirlerin her birinde 100 sonunda şu dua okunursa, bunu yapan kişinin isteğinin gerçekleşmesi hususunda Allah-u Teâlâ ona yardım eder. Bu dua şöyledir:

“Ey Allah! Lütfu tam olan! Ey lütufları (idraklerden) gizli olan! Gizli olan lütfunla beni (muradlarım hususunda) tamamla. İzzetinin perdeleri altından (ihsân edeceğin rahmet esintilerinle) bana, aileme ve mü’minlere rahmet eyle.”

Şaban Ayının İlk Gece Namazı İçin Tesbihler

Rasûlüllâh (SAV)in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Her kim Şaban’ın ilk gecesinde, birinci rekâtlarında bir Fatiha ve beş İhlâs okumak suretiyle on iki rekât kılarsa Allah-u Teâlâ ona on iki bin şehit sevabı verir. Kendisine on iki senelik ibadet sevabı yazılır. Anasının doğurduğu gündeki gibi hatalarından sıyrılır ve seksen güne kadar üzerine hiçbir hata yazılmaz.”

Muhammed ibnü Hatîriddîn Hazretleri’nin nakline göre; Şaban-ı Şerif ayının ilk gecesi on iki rekât kılınır, her rekâtta Fâtiha’dan sonra on beş kere İhlâs Sûresi okunur. Her kim bunu yaparsa onun amel defterine on bin hasene (sevap) yazılır ve on bin günahı (olsa da) silinir. 

Geceler bir gün önceden geldiği için Şaban Ayının ilk gece namazı da 10 Şubat 2024 Cumartesi gecesi kılınır. 

saban-ayi-tespihat-tesbih-iddef (2)

Şaban Ayının İlk Gün Namazı İçin Tesbihler

Enes (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edildiğine göre : “Şaban ayının ilk günü iki rekât kılıp, her rekâtında bir Fâtiha, on Âyete’l-Kürsî ve:

«شَهِدَ اللّٰهُ أَنَّهُ لآَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلآٰئِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لآَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ»

“Allah, şüphesiz Kendisinden başka adâleti (icrâ ve) ikâme etmekte olan hiçbir ilâh bulunmadığı gerçeğine şâhitlikte bulunmuştur. (O’nun büyük kudretini gören) melekler ve ilim sahipleri de (aynı şâhitliği ikrâr etmiştir). O (hiç yenilmeyip dâimâ gâlip gelen ve her işi yerli yerinde olan) Azîz ve Hakîm olan Zât’tan başka hiçbir ilâh yoktur.” (Âl-i İmrân Sûresi:18) âyet-i kerimesini okuyana Allâh-u Teâlâ birçok mükâfatlar ihsân eder.

Cennette hiçbir göz görmedik, hiçbir kulak duymadık, hiçbir beşerin de kalbinden geçmedik nimetler verir. Kendisini dünyanın istenmedik şeylerinden korur, rızkını genişletir ve en büyük (mahşer) korku(sun)dan emin kılınır.”

Şaban-ı Şerif Ayında Bir Gün Oruç

Dinî ehemmiyete sahip gün ve gecelerin faziletlerinin kaydedildiği eserlerde yer alan bir rivayete göre, Şaban-ı Şerif ayında bir gün oruç tutmanın fazileti hakkında şöyle buyrulmuştur: “Kim Şaban’dan bir gün oruç tutarsa, Allah-u Teâlâ onun cesedini cehenneme haram kılar. Cennetlerde Yûsuf (Aleyhisselâm)a komşu olur. Allah-u Teâlâ ona Eyyüp ve Davud (Aleyhimesselâm)ın sevaplarını verir.”

 Şaban-ı Şerîf’te Üç Gün Oruç

Şaban-ı Şerif ayında üç gün oruç tutmanın fazileti hakkında şöyle buyrulmuştur: “Şaban, cehennemden bir kalkandır. Bana kavuşmak isteyen üç gün de olsa onda oruç tutsun.”

Şaban-ı Şerif Ayı’nın İlk ve Son Perşembe Oruçları

Ebu Abdillâh el-Hubeyşî (Rahimehullâh)ın rivâyet ettiği bir hadis-i şerifte şöyle vârid olmuştur: “Şaban’ın ilk ve son perşembesini oruçlu geçireni, rahmeti ile cennete girdirmek Allah Teâlâ üzerine bir hak olur.”

Şaban-ı Şerif’in Başında, Ortasında ve Sonunda Üç Gün Oruç

“Her kim Şaban’ın başından, ortasından ve sonundan üç gün oruç tutarsa, Allah-u Teâlâ ona yetmiş peygamber sevabı yazar. Allah-u Teâlâ’ya yetmiş sene ibadet etmiş gibi olur. O sene ölürse şehit olarak ölür.”


Şaban-ı Şerif’in 27. Gece Namazı

Bu mübarek ayın yirmi yedinci gecesi de Recep-i şerif ve Ramazan-ı Şerifin 27 geceleri gibi, ihyası müstehab olan gecelerdendir.

Bu gecede dört rekât namaz kılınır ki; tarifi şöyledir: Her rekâtta, bir Fâtiha’dan sonra bir Zilzâl Sûresi, yirmi beş kere İhlâs Sûresi okunur. Selâmdan sonra secde yapılır ve secde de yedi Fâtiha, birer here İhlâs ve Felâk, Nas sûreleri okunur. Yüzer kere istiğfar, Salevât-ı şerîfe, Ve havkale (Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh) okunur.

Şaban Ayı Zikirleri

Şaban-ı Şerif ayı içerisinde Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e 70.000 kere hangi sîga ile olursa olsun salevât-ı şerîfe okumak müstehab görülmüştür ki bunun en güzeli:

«.اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ اٰلِهِ وَ صَحْبِهِ وَ سَلِّمْ»

“Ey Allâh! Efendimiz Muhammed’e, Ehl-i Beyti’ne ve sahâbesine salât ve selâm eyle” şeklinde salevât-ı şerîfe okumaktır.


Şaban Ayı Tesbihleri

"Lâ ilâhe illallâh vela na'budu illa iyyah muhlisine lehud-din velev kerihel kafirun."

Şaban ayında bu duayı okuyana bin sene ibadet etmiş sevabı yazılır. Bin senelik günahı da olsa silinir.

Şaban Ayının İlk 10 Gününde Çekilecek Tesbihler

Şaban-ı Şerif ayının her on gününde bazı husûsî zikirleri okumak da müstehabdır. Şöyle ki ilk on gününde her gün 100 defa:

“Yâ Latîf!” (Ey kullarına karşı lütufkâr olan)

Şaban Ayının İkinci 10 Gününde Çekilecek Tesbihler

İkinci on gününde her gün yüz kere:

“Yâ Azîz!” (Ey hiç mağlup olmayacak yegâne güç sahibi)

Şaban Ayının Son 10 Gününde Çekilecek Tesbihler

Üçüncü on gününde her gün 100 kere;

“Yâ Rezzâk!” (Ey bolca rızık ihsân eden) diye zikredilir.

Diğer Yazılar

TÜM YAZILARI OKU