TR
BAĞIŞ YAP
TÜRK LİRASI

Miraç Kandili Ne Zaman 2024 & Fazileti Nelerdir

Miraç Kandili Ne Zaman 2024 & Fazileti Nelerdir
Peygamber Efendimizin göğe yükselişini ifade eden Miraç Kandili ne zaman? Miraç kandilinin faziletleri nedir ve Miraç kandilinde hangi ibadetler yapılmalı?

İftar Bağışı yap

Miraç Kandili kıymet ve değeri çok önemli bir gündür. İslamiyet’teki beş kandil gecesinden biri olan Miraç Kandili, Müslümanların dini duygularını yoğun biçimde yaşadığı Üç Aylar içerisindeki, Recep ayındaki ikinci kandildir. Miraç Kandilinin gecesi ve gününün faziletli amelleri büyüktür. Üç aylar ilki Recep ayı ile birlikte bahara kavuşan Müslümanlar, 11 Ocak 2024 Perşembe günü idrak ettiği Regaip Kandilinin ardından Miraç gecesi heyecanı içindeler. Peki, Miraç Kandili anlamı ne ifade ediyor, Miraç Kandili nedir, Miraç Kandili ne zaman idrak edilir ve Miraç Kandilinde okunacak dualar var mıdır?

Miraç Kandilinin Önemi Nedir?

Miraç Kandili kelime anlamı olarak yukarı çıkmak, yükselmek anlamındaki urûc kökünden türemiştir. Böylece Miraç, yukarı çıkma vasıtası, merdiven demektir. Peygamber Efendimizin (S.A.V) göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder. Miraç, Hz. Peygamber’in (S.A.V) gece yürüyüşle Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya gidişi ve oradan da yükseklere çıkış olayıdır. Miraç gecesi, üç aylardan ilki olan Recep ayının ikinci kandilidir. Miraç ayrıca hiçbir Peygambere nasip olmayan büyük bir şerefin ihsan edildiği mukaddes bir gecedir. Miraç kandilinin önemi bu vesileyle dinin direği namazın da 5 vakit olarak farz olması açısından fazladır.

Miraç Kandili Ne Zaman 2024?

Miraç kandili hangi gün diye baktığımızda her yıl tarihler değişiklik göstermekte ve geri gelmektedir. Üç ayların dört kandilinden ikincisi olan Miraç Gecesi, Recep-i Şerif ayının 27. gecesi idrak edilir. Yani Miraç gecesi her yıl Recep’in 27. gecesidir. Miraç Kandili 2024 (26 Recep 1445) 6 Şubat 2024 Salı günüdür. Miraç kandili Salı günü (Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece) idrak edilir.

Miraç Kandilinin Anlamı Nedir?

Miraç Kandili mübarek üç ayların içinde olduğumuz 27. gecesi idrak edilen üç ayların ikinci kandilidir. Recep ayının ilk Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gecesi Regaip, Recep’in sonraki kandili ise Miraç’tır. Recep ayı iki kandili bağrında tutan biricik aydır. Miraç Kandili fazileti ve kıymetiyle çok önemli bir gecedir. Peygamber Efendimiz (S.A.V) ve namazla özdeşleşmiş olan Miraç gecesi, varlıkların en şereflisi anlamına gelen eşref-i mahlûkattan olma nimetinin sema katlarında müşahede edildiği özel bir gecedir. Bu gece, af kapılarının ardına kadar aralanacağı mühim bir kurtuluş gecesidir. Miraç hadisesiyle Müslümanların imanı kuvvetlenmiş, kâfirlerin düşmanlığı artmıştır.

mirac-kandili-2022-iddef-mecsid-iharam

Miraç Kandili Gecesinde Ne Oldu?

Peygamber Efendimiz Resul-i Ekrem, Miraç gecesinde göğe yükselmiştir. Allah’ın Resulü, bir gece Mekke’den yani Mescid-i Haram’dan Kudüs’e yani Mescid-i Aksa’ya yaptığı yolculuğa İsra, oradan göklere yükselmesine Miraç denilir. Gece yolculuğu yapma anlamına gelen Sery kökünden türeyen İsra, Kur’an-ı Kerim’de mazi sigasıyla ve Sureye isim vermiştir. Buna göre Allah, kudretinin işaretlerini göstermek için Hz Peygamber’e Mescid-i Haram’dan çevresi mübarek kılınan Mescid-i Aksa’ya geceleyin bir seyahat yaptırmıştır. Miraç kelimesi Kur’an’da geçmemekle birlikte çoğul şekli olan meâric “yükselme dereceleri” manasında Allah’a nisbet edilmiştir. Bu gece Peygamber Efendimiz birçok hadiseye tanık, birçok meseleye de vakıf olmakla beraber Amenerrasulü ve 5 vakit namaz Efendimiz’e bu gece hediye edilmiştir. Peygamber Efendimiz daha önce de namaz kılmıştır ama bazı gün ve gecelerde namaz sayısını kendisi tayin etmiştir. Miraç hadisesi ile 5 vakit namaz netleşmiş ve farz kılınmıştır.

Miraç Kandilinde Yapılacak İbadetler

Kandil gecelerinin en önemli ibadet hususları, namaz kılma, Kur’an okuma, tövbe-istiğfarda bulunma, ilmihal okuma, salevat-ı şerife getirme ve dua etme gibi ibadetlerdir. Ayrıca bu gece yoksul, fakir ve kimsesizler sevindirmeli ve bütün Müslümanlar ile insanlık için dua edilmelidir. Miraç kandilinde yapılacak ibadetler ise Müslümanlara namazın hediye edildiği bu mübarek gecede namaz kılmaktır. Miraç Kandilinde sabah ve yatsı namazlarını özellikle cemaatle kılmamız çok faziletlidir. Peygamber Efendimiz de (S.A.V) “Her kim yatsı namazını cemaatle kılarsa geceyi ibadetle, sabah namazını cemaatle kılarsa gündüzü ibadetle geçirmiş olur” buyurmuştur. Rivayet olunduğuna göre Recep’in yirmi yedinci gününün sadakası vardır: “Her kim Recep’in yirmi yedinci günü oruç tutup, o gün sadaka verirse, Allah-u Teâlâ orucuna karşılık o kişiye, bin hasene ve iki bin köle azadı (sevabı) yazar. Miraç kandilindeki ibadetlerle ilgili hadislerde, Ashab-ı Kiram’ın kavlinde, Tebeu't-tabiin, salih kimselerin ve Allah dostlarının bazı uygulamaları bulunmaktadır.

mirac-12-rekatlik-namaz-iddef

Miraç Kandili Namazı

Miraç kandilinde ne yapılır? diye baktığımızda karşımıza çıkan ilk şey Miraç kandili namazı olur. Miraç gecesini ihya noktasında yapılması gereken en faziletli ibadetlerden bir tanesi namazın bu gecede hediye edilmesi hasebiyle namaz kılmaktır. Miraç Kandilinde gece ve gündüz kılınacak namazlar bulunur. Gece kılınacak namaz 6 Şubat 2024 Salı yani Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan Akşam ile Yatsı arası veya yatsıdan sonra kılınır. Gündüz kılınacak namaz ise Miraç’ın gündüzü kılınır. Yani 7 Şubat 2024 Çarşamba günü kılınır ve oruç da Çarşamba günü tutulur. Miraç Kandili gecesinde kılınacak 12 rekatlık namaz vardır. Her rekatta Fatiha Suresi ve Kur’an’dan bir sure (kolayınıza gelen bir sure okuyabilirsiniz) okunur. Namaz ikişer rekatlar halinde kılınır ve selam verilir. Ayrıca Miraç gecesinde 2 rekatlık bir namaz daha vardır. Her rekatta bir Fatiha ve yirmi defa İhlas Suresi okunur. Bu namazla bütün sene ibadetle geçirildiği rivayet edilir. Namaz tamamlanıp selam verildikten sonra ise Rasulüllah’a 10 defa salavat getirilir ve şöyle dua edilir: 

mirac-2-rekatlik-namaz-iddef

Recep ayının 27. Günü gündüz vakti kılınacak namaz vardır. Bu namaz öğle namazını tamamladıktan sonra kılınacak 4 rekatlık namazdır. Her rekatta 1 Fatiha, birer tane Felak ve Nas, 3 Kadir ve 50 İhlas Suresi okunur. Kim bu namazı kılırsa, Allah-u Teala kalplerin öldüğü gün kendi kalbi ölmez buyurmuştur.


Miraç Kandili Orucu

Miraç Kandili oruç tutmanın fazileti büyük olduğu bir zaman dilimidir. Peygamber Efendimizin (S.A.V) Recep ayının 27. Gecesinde oruç tutulması yönünde teşvikleri vardır. Bu vesileyle Miraç Kandilinde oruç tutmanın fazileti ve sevabı çoktur. Hadiste “Recep’in yirmi yedinci günü oruç tutana, altmış ay orucunun sevabı yazılır” buyurulmuştur. Dini açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir. Dolayısıyla Miraç Kandilinde oruç ise Miraç’ın gündüzü tutulur. Yani miraç kandili 2024 hangi gün oruç tutulur? sorusuna cevap verecek olursak 7 Şubat 2024 Çarşamba günü Miraç orucu tutulur deriz.

Miraç Kandilinde Çekilecek Tesbihler

Miraç Kandilinde kılınan 12 rekatlık namazın sonunda 100 defa “Sübhanallahi Velhamdülillahi Ve La İlahe İllallahü Vallahü Ekber” denir. Ardından 100’er defa da istiğfar (Estağfurullah) ve salavat-ı şerife (Essalatü Vesselamü Aleyke Ya Rasulallah) getirilir. Allah-u Teala’nın, bu ay ve gece hürmetine kulunun bu namazı kıldıktan sonra yapacağı ne dua varsa (günah ve haram istemedikçe) kabul edeceği buyurulmuştur. Ayrıca Recep-i Şerif ayının son 10 günü her gün 100 defa Subhanallahi Er Rauf zikri bulunmaktadır ve bu gün aralığı Miraç Kandiline de denk gelmektedir.

Miraç Kandili Okunacak Dualar

Recep-i Şerif ayının 27. gecesi olduğu birçok rivayetlerle sabit olan Miraç olayında, Hz. Peygamberimizin Rabbi olan Allah-u Teala ile birebir görüşmüştür. Bu görüşmede 5 vakit namaz farz olduğu gibi Bakara Suresi’nin son ayetleri olan Amenerrasulü’nün nazil olduğu rivayet edilir. Miraç kandili duası vesileyle Kur’an-ı Kerim’den hangi sureler okunur diye baktığımızda Miraç hadisesinin anlatıldığı, adını ilk ayetin konusu olan ‘İsra’ olayından alan İsra Suresi okunabilir. Geceleyin yürütmek anlamına gelen İsra, Miraç yolculuğunda, Hz. Peygamberin bir gece, Mekke’den Kudüs’e götürülmesini ifade eder. Yasin, Suresi, Bakara Suresi ve son üç ayeti olan Amenerrasulü, Mülk (Tebareke) ve Nebe (Amme) Sureleri ile birlikte Kur’an’dan istenilen ayet ve sureler okunabilir. Dua kul ile Allah arasındaki özel ve samimi bir bağdır. Allah’a kalbimizden geçenlerin şükrünü ifade edip, bizi bu özel geceye ulaştırdığı için hamd-ü senalarda bulunuruz. Bu gece özellikle namazlarımız için, dünya ve ahiret hayatındaki hayırlı beklentilerimiz, dertlerimiz, sevinçlerimiz kısacası her şey için şükrederiz. Akıl ve iman nimetini bahşedip bizleri mübarek Miraç Gecesine kavuşturan Allah Te’ala’ya nihayetsiz hamd ederiz.

Miraç Kandili İle İlgili Hadisler

Miraç Kandili ve ibadetleri ile ilgili birçok hadis-i şerif ve rivayetler mevcuttur. Selman-ı Farisi (r.a)ın rivayet ettiği bir hadiste Rasulüllah (S.A.V) şöyle buyurmuştur: “Recep’te bir gün ve bir gece vardır ki, o günü oruçlu geçirip, gecesini ibadette kaim olan kişi, zaman olarak yüz seneyi oruç, yüz seneyi de (gece ibadetinde) kıyamla geçirmiş gibi olur. O gün, recebin bitmesine üç (gün ve gece) kaladır. Muhammed (S.A.V) de o gün (peygamber olarak) gönderilmiştir.”

Enes (r.a)ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte de Rasulüllah (S.A.V) şöyle buyurmuştur: “Recep’te bir gece vardır ki onda amel edene, yüz senelik haseneler yazılır. O, recebin bitmesine üç (gece) kaladır.”

Ebu Hureyre (r.a)ın rivayet ettiği bir hadiste Rasulüllah (S.A.V) şöyle buyurmuştur: “Recebin yirmi yedinci günü oruç tutana, altmış ay orucunun sevabı yazılır. O gün, Nebi’ye (S.A.V), Cibril’in risaleti ilk getirdiği gündür.”

mirac-kandili-2022-iddef-ibadetler-namaz

Miraç Kandili İle İlgili Diğer Sualler

Miraç Kandilinde en çok merak edilen sualleri Miraç Kandilinde yapılacak ibadetler kapsamında, namaz, oruç, duanın yanı sıra Miraç Kandilinin Kur’an-ı Kerim’de geçip geçmediğidir. En çok merak edilen şey ise Hz Peygamberimizin (S.A.V) Allah-u Teala ile nasıl görüştüğü ve ne konuşulduğudur.

Miraç Kandilinde Dualar Kabul Olur Mu?

Peygamber Efendimiz (S.A.V), “Recep-i Şerif ayında bir gece vardır ki (27. Gece - Miraç Gecesi), o gecenin sabahını oruçla, gecesini de kıyamla (ibadetle) geçiren kimsenin o gün yapacağı bütün duaları Allah-u Teala kabul eder” buyurmuştur. Bu gece Müslüman için fırsattır ve duanın makbul olduğu saatlerdir. Kendimiz, akrabalarımız, vefat etmiş kimselerimiz, vatanımız, milletimiz, polisimiz, askerimiz, Ümmet-i Muhammed için dua edebiliriz.

Miraç Kandili Kur'an'da Geçiyor Mu?

Miraç kelimesi Kur’an-ı Kerim’de geçmemekle birlikte Hz. Peygamber’in semaya yükselişi hadisesi Kur’an’da anlatılmaktadır.

Miraç Hangi Surede Anlatılıyor?

Miraç Kandili ayetleri ve Miraç ile ilgili Surelere bakıldığında isminin geçmediğini ama Miraç olayının anlatıldığını görmekteyiz. Miraç İsra Suresinde anlatılır. 111 ayet olan İsra Suresi, kelime anlamı olarak ‘Geceleyin yürütmek’ anlamını taşır. İsra Suresinin ilk ayeti şöyledir: “Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed'i) bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”

Miraç Kandili'nde Peygamber Efendimiz Neler Gördü?

Rasulüllah, Miraç’ta cenneti, cehennemi, sayısız şeyleri müşahede edip, Kürsi, Arş ve ruh alemlerini geçip, bilinemeyecek, anlaşılamayacak ve anlatılamayacak şekilde mekansız ve zamansız olarak Allah-u Te‘ala’yı görmüştür. Buhari ve Müslim’de yer alan rivayetlerin ortak noktalarına göre ise; Cebrail, Hz. Peygamber’i Burak adlı bineğe bindirip Beytülmakdis’e götürdü. Resul-i Ekrem Mescid-i Aksa’da iki rekat namaz kılıp dışarı çıktı ve Cebrail O’nu, alıp dünya semasına yükseltti. Semaların her birinde sırasıyla Adem, İsa, Yusuf, İdris, Harun, Musa ve İbrahim peygamberlerle görüştü ve Allah’ın huzuruna çıktı. Burada Cenab-ı Hak elli vakit namazı farz kıldı. Dönüşte Hz. Musa, elli vakit namazın ümmetine ağır geleceğini söyleyip Allah’tan onu hafifletmesini istemesini tavsiye etti. Namaz beş vakte indirilinceye kadar Hz. Peygamber’in huzur-i ilahiye müracaatı sürdü.

Miraç Gecesinde Peygamber Efendimizin Aldığı Hediyeler ve Müjdeler Nelerdir?

Allah-u Teala ile kulu ve resulü Hz. Muhammed (S.A.V) arasında vasl-ı uryân (apaçık görüşme) gerçekleşmiştir. Hiçbir Peygambere lütfedilmeyen bu görüşme Hz. Peygamber’e bir hediyedir. Miraç gecesinde 5 vakit namazın farz olması ve Allah’a şirk koşmayanların affedilebileceği gibi ümmeti alakadar eden birçok önemli hüküm verilmiştir.

Miraç Gecesinde Hangi Ayet İnmiştir?

Türk Diyanet Vakfı’nın İslam Ansiklopedisinde konuyla ilgili bir bilgi bulunmaktadır. Bir rivayete göre Resul-i Ekrem’e Miraç’ta Bakara Suresinin son ayetleri indirilmiş ve Allah’a ortak koşmayanların affedileceği müjdesi verilmiştir. Ancak bazı ayetlerin ayrı olarak nazil olmasının Kur’an’ın Cebrail tarafından indirilmesi gerçeğine aykırı düşeceği ve bu tür rivayetlerin ayetlerin faziletine hamledilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Sadaka Bağış Yap