TR
BAĞIŞ YAP
TÜRK LİRASI

Zekat Kimlere Verilir, Kimlere Verilmez? Tüm Detaylar

Zekat Kimlere Verilir, Kimlere Verilmez? Tüm Detaylar
Zekat kimlere verilir? İDDEF'in hazırladığı bu makalede, zekatın kimlere verilir ve zekat vermenin önemi hakkında ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz!

Zekat nedir kimlere verilir? Zekat ile ilgili sayfamızda zekat bağışı emanetinin kimlere verilip verilemeyeceğine ilişkin soruların cevaplarını okuyarak, zekatın neden ve ne zaman verilmesi gerektiğine ilişkin detayları bulabilirsiniz. Farz bir ibadet olan zekat, Müslüman için büyük hassasiyetler taşır. Peki, zekat kimlere verilir kimlere verilmez? Zekat kimlere verilir ayet olarak tespit edilmiş midir?

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) İslam coğrafyasındaki talebe ve muhtaç kimselere bağışçılarının emanet ettiği zekat bağışını ulaştırıyor. Afrika, Asya ve Balkanlar’da İslami eğitim çalışmaları kapsamında medrese inşa eden İDDEF, zekat bağışlarınızı bu güzide kalıcı eserlerde hafızlık ve Şer-i İlimler okuyan talebelere, onların ihtiyaç sahibi ailelerine ve civarda yaşayan muhtaç kimselere teslim ediyor. Yüce dinimiz İslam’ın beş şartından biri olan zekat bağışını siz de binlerce kilometre uzaktaki kardeşiniz için yapabilir, ilim tahsil edilen ve çeşitli sorunlarla mücadele eden Müslüman coğrafyasında bir tebessüm ve sevgi oluşturabilirsiniz.

iddef zekat

Zekat Niçin Verilir?

Zekat farz bir ibadettir. Zekat verebilecek durumda olan kimselerin mallarında yoksulların hakkı olduğu gibi, zekatın getirdiği yardımlaşmayla birlikte toplumun sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürmesi de sağlanır. Zekat verecek kişi hassas bir terazi gibi hareket etmeli ve zekat hesaplama yöntemini titizlikle yürütmelidir. Zengin, malının ve varlığının şükrünü vermiş olur, yoksul kişi de ölçütlenen hakkını alır. Yani her iki taraf da birbirlerinin hakkını gözetir, farzla birlikte sünnetullah gerçekleşmiş olur. Zekat vermeyle birlikte bir nevi zengin taraf borcunu ödemiş olur ve yoksul kimse de hakkını alır. Yani Zekat Niçin Verilir? sorusunun en net cevabı hemen yanı başındaki ya da binlerce kilometre uzaktaki yoksulun ihtiyacının giderilmesidir. Böylece bir vücut olan Müslümanlar’ın bir organında yaşanan ağrı ve acı diğer organ tarafından hafifletilmeye çalışılır.Zekat Hesapla

Zekat Kimlere Verilir?

İslam’ın yardımlaşma köprüsü olan zekat, yoksul ve muhtaç kimselerin hakkı olduğu için bu kimselere verilir. Zekat almaya hak kazananlar hiç malı olmayan kişiler veya zaruri ihtiyaçları dışında nisap miktarının altında malı olan kişilerdir. Kur’an-ı Kerim’de zekatın kimlere verilmesi ile ilgili ayetler bulunsa da Peygamber Efendimiz’in (S.A.V) Hadis-i Şerif, sünnet-i seniyye ve uygulamaları bizi zekatın ahkam ve adabı noktasında yönlendirmektedir. Tevbe Sûresi 60. Ayette mealen şöyle buyrulur: “Bunlar; fakirler (yoksullar), düşkünler, esaretten kurtulacaklar (âzat edilecek köleler) borçlu düşenler, Allah yolunda cihada koyulanlar (mukaddesatı korumak için mücadele verenler, ilim tahsil edenler), yolda kalmış olanlar ve zekât toplamakla görevlendirilen memurlardır. İşte Allah’ın kesin buyruğu budur. Allah bilen ve hikmetle yönetendir.” Özetle zekat kimlere verilir diye toparlarsak zekat verecek kişi ilk olarak ihtiyaç sahibi durumunda olmalıdır. Zekat kimlere verilir aileden kardeş, kardeş çocukları, amca, hala, teyze, dayı ve onların çocukları gibi akrabalarını gözetmesinin yanında, dünyanın dört bir tarafında hayatını idame ettirmekle uğraşan, günlük yiyeceğini bulup yarına bir şeyi olmayan ve Allah yolunda ilim tahsil eden din kardeşlerine de zekat bağışını gönderebilir. Zekat vermekle yükümlü olan kişiler ellerindeki zekatı gerektiren mal ve eşya cinsinden de zekat verebilir. Peki, altın zekatı kimlere verilir? Kişi 96 gram ve üstü altına sahipse bunu isterse altın olarak isterse nakit para cinsinden verebilir. 

Zekat Ne Zaman Verilir?

Zekat vermek için belirli bir zaman yoktur ve zekat her zaman verilebilir. Ancak ülkemizde ve İslam dünyasında zekat, yardımlaşma ayı olan Ramazan ayında veriliyor. Zekat ne zaman verilir? sorusundaki temel husus zekat verecek kişinin malının (nisap miktarı ve fazlasının oluşması) üzerinden bir yıl geçmesidir. Ramazan’da verilen zekat bir sonraki Ramazan’da bir yılı tamamladığı için, kişi de zekatını bu ayda veriyor.

Zekat Kimlere Verilmez?

Zekat usûl ve fürû dediğimiz yani üst soy ve alt soy şeklinde ifade edilen anne, baba, dede, nine çocuk ve torunlara verilemez. Aynı şekilde bir kimse hanımına zekat veremediği gibi kadın da fakir kocasına zekat veremez çünkü aralarında bakma hükümlülüğü ilişkisi bulunur. Zeka verecek kişinin cami, okul ve yurt yapımı ve ihtiyaçları için verdiği para zekat sayılmaz. Bu tür bağışlarla Allah-u Teala’nın sevabına nail oluruz ancak verdiğimiz para zekat yerine geçmez. Zekat ayrıca nisap miktarı paraya sahip kişiye ve gayrimüslime de verilmez.

Zekat Ne Kadar Verilir?

Zekat, bir farz ibadet olduğu gibi İslam’ın beş temel esasının da üçüncüsüdür. Zekat kimlere verilir ve miktarı ne kadardır? Zekat verecek Müslümanlar zekatın usul ve adabına uydukları kadar hak terazisini de bilmelidirler. Kişi, zekata tabi olan malını hesaplayarak kırkta birini (yüzde 2.5) yoksula verir. İsteyen kişi kırkta birinin üzerinde de zekat verebildiği gibi kırkta birlik bölüm asgari tutardır, altı verilemez. 


Zekat bağışınızı iddef.org web sitemizden online, ilgili hesap numaralarına EFT/Fast/havale yoluyla, genel merkez, Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerindeki temsilciliklerden ya da 0212 621 0065 numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alarak yapabilirsiniz.

Zekat Bağışı Yap

zekat-2021-iddef