TR
BAĞIŞ YAP
TÜRK LİRASI

Hafızlık Eğitimi

Hafızlık Eğitimi
Talebelerimizin hafızlık eğitimi masraflarını üstlenmek ister misiniz? İDDEF hafızlık eğitimi hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için tıklayın!

Sözlükte koruyan, ezberleyen anlamı taşıyan hafız kelimesi, herkesin bildiği anlamıyla Kur’an-ı Kerim’in tamamını ezberleyen, Kur’an’a bakmadan ezberden okuyan kişiye denir. Hafızlık eğitimi alarak Kur’an-ı ezberleyen kişi dünya hayatındaki en önemli faziletlerden birini yerine getirmiş olur. Peygamber Efendimiz (S.A.V) şöyle buyurmuştur: “Kim Kur’ân’ı okur, onu güzelce ezberler, helâlini helâl, haramını haram kabul eder ve bunlara uyarsa, Allah bu sayede o kimseyi cennetine koyar. Ailesinden hepsi cehennemi hak etmiş on kişiye şefaat etme hakkı verir.” (Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 13/2905; Ahmed, I, 148)

Hafızlık Eğitimi

Ezberlemek, zihinde tutmak, saklamak, korumak anlamındaki Arapça hıfz kökünden türeyen hafız, Kur’an-ı Kerim’i başından sonuna kadar hatasız olarak ezberleyen kişidir. Ayrıca, yüz bin hadisi senet ve metinleriyle birlikte ezberleyip râvîlerin terceme-i hallerini bilen muhaddislere de hafız denir. Bir Müslüman’ın öğreneceği ilk şeyin Kur’an olması gerekir. İslâm’ın ilme ve öğrenmeye verdiği değer, dinin iki temel kaynağı olan Kur’an ve Sünnet’in naslarında yeterince temellendirilmiş bulunmaktadır. Yetişkinlere hafızlık eğitimi verildiği gibi, hafızlık eğitimi özellikle çocuk çağında başlanmasıyla kolay tamamlanacağı gibi, hafız olmanın yaşı yoktur. Hafızlık Eğitim Programı azami 24 ay olarak öngörülmektedir.

İDDEF-Hafızlık-eğitimi-medrese (2)

İDDEF'te Hafızlık Eğitimi

Nihai amacı eğitim olan Uluslararası Eğitim, Tebliğ ve İnsani Yardım Kuruluşu İDDEF, Afrika’dan Asya’ya, Balkanlar’dan Asya’ya, Avrupa’dan Uzak Doğu’ya dünyanın 55 ülkesinde çalışmalar yapıyor. Hafızlık eğitimi veren kurumlar arasında olan ve yurt dışında çalışan İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), hayırseverlerinin desteğiyle açtığı medrese ve mescitlerde ise çocuklara ve gençlere hafızlık eğitimi veriyor. İlim yuvalarında Tefsir, Hadis, Akaid, Fıkıh, Tasavvuf ve Adab-ı Muaşaret gibi dersleri gören talebeler Şer-i İlimler ve Hafızlık eğitimlerini tamamlıyor. İç savaş, siyasi baskılar, maddi ve sosyolojik birçok sebepten dolayı İslami eğitimini ve hafızlığını tamamlayamayan çocuklar İDDEF’in açmış olduğu eğitim müesseselerinde başarılı bir çalışma gerçekleştiriyor. her Müslüman evladının İslam’ı en iyi şekilde öğrenme imkânına sahip olması gerektiğine yürekten inanan İDDEF, aynı zamanda hafızlık eğitimi veriyor.

İDDEF Hafızlık Eğitimi Program İçeriği

İDDEF, eğitim kurumlarının olduğu ülkelerde plan, program ve belirli bir müfredat ışığında çalışma yapıyor. Medreselerinde hafızlık eğitimi uygulama esasları kapsamında eğitim-öğretimin başladığı yılda planı çıkarıyor ve uyguluyor. Medreselerde hafızlık ve şer-i ilim tahsil eden bir talebenin eğitim aidatı, 1 ay için 300 TL olup, tahsil süresi 2 ilâ 5 yıl sürüyor. Hafızlık eğitim programı uygulandığı yıl içinde hocaların titiz takibiyle başarıya ulaşıyor. Hafızlık eğitimi nasıl olur diye baktığımızda iyi organize edilmiş ve programlanmış bir müfredatla beraber görevli hoca talebeleri sabah 04:00’te erkenden Kur’an-ı Kerim okumak için uyandırır. Hafızlık yapan talebeler sabah namazına kadar Kur’an-ı Kerim okur. Namazdan sonra bir süre dinlenen ve kahvaltılarını yapan talebeler, dersin başlamasıyla Kur’an-ı Kerim’den ayetler okur. Gün boyu süren derslerin arından ikindi namazı eda edilir ve talebeler dershaneye dönerek Kur’an-ı Kerim’den ezberlediklerini gözden geçirir. Akşam namazından önce bir ara vardır ve akşam namazına hazırlık yaparlar. Akşam namazından sonra Kuran’ı Kerim’i ezberlemeye dönerler. Kur’an-ı Kerim-i ezberlemeye öyle odaklanır ki hafızlık sağlam ve mükemmel olsun diye emek verir. Hafızlık eğitim programı kapsamında zamanı doğru kullanan talebe çalışmasını yatsı namazın kadar sürdürür.

İDDEF-Hafızlık-eğitimi-medrese (3)

İDDEF Hafızlık Eğitimi Uygulama Esasları

Hafızlık eğitimi veren kurslar içinde 2009 yılından bu yana hayırseverlerinin desteğiyle inşa ettirdiği cami, medrese ve mescit gibi ilim yuvalarında Allah’ın kelamını okutan İDDEF, hafızlık eğitimi uygulama esaslarını doğru şekilde yapar. Çünkü, İslami eğitim, mensubu olduğumuz İslam dinini hakkıyla bilip, Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat içinde Kur’an-ı Kerim’i öğrenerek, şer-i ilim tahsil ederek, İslam’ı doğru ve gerçek olarak hayatımıza uyarlamaktır. İslami eğitim ve hafızlık dersleri veren İDDEF, İslam’ı doğru öğrenmiş, Peygamberimizin (S.A.V) sünneti, sahabenin ve ulemanın İslamı yaşadığı üzere İslamı anlatıyor ve uyguluyor. İDDEF muhtaç coğrafyalarda başlattığı eğitim seferberliğinde hoca yetiştiren bir modeli benimsiyor. Eğitim sistemiyle talebe olarak medresede eğitime başlayan Müslüman çocuk ve yetişkinler hoca olarak icazet alıyor. Kırsal alanlarda yoğunlaşmış medreselerinde başka köylerden gelen talebelerin kendi köylerine hoca olarak dönmeleriyle kalıcı ve sürdürülebilir kalkınma hayat buluyor. Hocalar köylerinde İslami eğitim ve hafızlık eğitimi veriyor.


Hafızlık Eğitimi Alan Talebeye Destek Olabilirsiniz

Hayırseverler bir talebenin eğitim masraflarını talebe aidatı adı altında ödeyerek eğitim tohumunun filizlenmesine vesile olabilir. İDDEF talebelerinin aidatını üstlenmek isteyen hayırseverler, www.iddef.org internet sitemizden, İstanbul'daki merkez ofis veya İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli il/ilçelerinde bulunan temsilciliklere bizzat gelerek ya da 0212 621 00 65 telefon numarasından çağrı merkezine ulaşarak talebe üstlenebilir.

Eğitim Bağış Yap