TR
BAĞIŞ YAP
TÜRK LİRASI

Cemaziyelevvel Ayında Yapılacak Zikirler

Cemaziyelevvel ne demek? Cemaziyelevvel Ayında okunacak dualar nelerdir? Cemaziyelevvel Ayı zikirleri nelerdir?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) Mekke'den Medine'ye hicretini başlangıç yılı kabul eden Hicri Takvim, Ay'ın Dünya çevresinde dolanımını esas alır. 12 kameri aydan olan Cemaziyelevvel ise bu ayların beşincisidir. Miladi 2022 yılında Hicri Takvim olarak 1444 yılındayız. Tabi tam olarak Hicri Takvim ile Miladi Takvim aynı yıllar içinde devam etmez. Örneğin 2023 yılına girdiğimizde de Hicri 1444 yılı devam eder. 1 Cemaziyelevvel 1444 miladi takvime göre 25 Kasım 2022 Cuma günüdür. 23 Aralık Cuma günü sona erer. 24 Aralık 2022 Cuma günü ise Cemaziyelahir ayı başlar. Peki, Cemaziyelevvel ayı faziletleri ve zikirleri nelerdir? Cemaziyelevvel ayının 3., 21. ve 27. gecesi okunacak dua ve zikirler nelerdir?

Cemaziyelevvel Ne Demek?

Arapça kökenli “cemazi” sözcüğü, “yağmursuz alan, kurak, kuru ve soğuk toprak” anlamına gelir. Aynı zamanda hem Cemaziyelevvel hem de Cemaziyelahir ayları, mübarek 3 aylardan önceki aylar oldukları için de tövbe ayları olarak kabul edilir. Cemaziyelevvel ne demek diye baktığımızda soğuk ve kurak anlamlarına gelmekle birlikte söz konusu ayın isimi değiştirildiği sırada şiddetli soğuk veya kuraklık hüküm sürdüğünden bu şekilde adlandırıldığı rivayet edilir. Hicri yılın beşinci ayı olan Cemaziyelevvel, Türkçe’de cemadilula şeklinde kullanılır. Arapça’daki asıl adı cumadelula olan Cemaziyelevvel’i cahiliye döneminde diğer aylar gibi bu ayın da başka adı bulunduğu, bu ismin İslam’ın doğuşu sırasında kullanılmaya başlandığı nakledilir. Ayrıca yılın beşinci ayı olmalarından dolayı cumadelulaya cumada hamse denilmiştir. Cumada “soğuk” ve “kurak” anlamlarına gelir. Söz konusu ayın isimi değiştirildiği sırada şiddetli soğuk veya kuraklık hüküm sürdüğünden bu şekilde adlandırıldığı rivayet edilir. Arapça’da bütün ay adları kelime olarak müzekker olduğu halde sadece Cemaziyelevvel ve Cemaziyelahir ayları müennestir. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’nde de geçtiği üzere bazı Arap ülkelerinde halk ağzında bu ayların cumadelevvel ve cumadelahir şeklinde müzekker olarak kullanıldığı görülür. Türkçe’deki kullanımın da bundan etkilendiğini söylemek mümkündür.


Cemaziyelevvel Ayı Zikirleri Nelerdir?

Cemaziyelevvel Ayı, namaz ve zikirlerle dolu bir aydır. Bu vesileyle kılınan namazlar, ardından okunan dua ve zikirler Allah-u Teala’ya yapılan en güzel ibadetlerdendir. Zikirler Allah’ı çokça anmaktır. "Öyleyse siz beni zikredin ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin." (Bakara, 2/152) Bu vesileyle zikir de şükür gibi ya dille, ya kalple veya bedenle olur. Dil ile zikir, Allah-u Teala'yı en güzel isimleriyle anmak, hamd etmek, tesbih ve tenzih etmek, Kitabını okumak ve dua etmektir.

Sübbuhun kuddusün zikri bu ay bitene kadar zikredilir.

Arapça okunuşu şöyledir:

subbuhun-iddef-cemaziyelevvel

Türkçe okunuşu ise şöyledir: Sübbuhun kuddusün rabbül melaiketü ver ruh

Anlamı: Allah-ü Teala bütün noksan sıfatlardan münezzeh ve mukaddestir. Meleklerin ve Ruh (Cebrail)’in Rabbidir.

‘Sübhânallahi ve bihamdihi, estağfirullahe ve etübu ileyh.’u

Anlamı : “Allah’ı tesbih ederim ve O’na hamd ederim, Allahu Teala’dan mağfiret dilerim ve O’na tevbe ederim.”

‘Sübhanellâhi ve bihamdihi sübhanallahi’l Azim’

Anlamı :Allah’a hamd ederek O’nu noksanlıklardan tenzih ederim, Yüce Allah’ı tenzih ederim

‘Bismillahillezi la yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdi ve la fissemai ve hüves-semi’ul alim.’

Anlamı :Allah’ın yüce ismine sığınana yerde ve gökte hiç bir şey zarar veremez! O, her şeyi işitir ve her şeyi bilir.

Cemaziyelevvel Ayında Okunacak Dualar

Ömrün hayırlı, uzun ve bereketli olması, düşmanlardan korunmak ve zarar görmemek, rızık bolluğu ve kötü ölümden korunmak için sabah-akşam üçer kere şu duayı okumalıdır:

Subhanallahi milel-mizan-İDDEF-cemaziyelevvel

 “Sübhanallahi mil’el mizan. Ve müntehel-ılmi ve mebleğar-rıza ve zinetel-arş”

Duanın Anlamı ise şöyledir: “Allah Teala’yı; Mizan’ın dolusunca, ilminin hudutsuzluğunca, rızasına erinceye dek ve Arş-ı A’la’nın ağırlığınca tesbih (noksan sıfatlardan münezzeh, kemal sıfatlarla mevsuf olduğunu kabul) ederim.

subbuhun-iddef-cemaziyelevvel-ayi-zikirleri (1)

Cemaziyelevvel Ayının 3. Gecesi Okunacak Dua

Cemaziyelevvel ayının üçüncü gecesi Kadir gecesi ile eş değer tutulmuştur. 2022 yılında 3. Gece 26 Kasım Cumartesi gecesidir. Çünkü geceler bir gün önceden gelir. Bu gece ikişer rekatlar halinde toplamda 20 rekat namaz kılınır. Her rekatta 1 Fatiha Suresi ve 10 Kadir Suresi okunur. Namazın ardından ise şu dua yapılır: “Ey büyük olan Allah’ım azametinle daima her şeyden büyük oldun. Bütün azametler sadece senin azametinde toplanmıştır. Ya azim olan Rabbim” diyerek Allah-u Teala’yı tekbir etmek ile ilgili zikir-i şeriftir.


Hz. Peygamber Efendimiz’in (S.A.V) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının beşincisi olan Cemaziyelevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, nafile ve kaza namazı kılmalıdır.

Cemaziyelevvel Ayının 21. Gecesi Okunacak Dua

25 Kasım 2022 Cuma günü başlayan Cemaziyelevvel ayının ilk gecesi 24 Kasım Perşembe gecesidir. Cemaziyelevvel ayının 21. Gecesi isi 14 Aralık 2022 Çarşamba gecesidir. Bu gece Evliyâullah’ın çoğunluğu manevi hurucunu tam bu gecede tamamlaması hasebiyle kılınacak namaz ve dualar son derece kıymetlidir. 21’inci gecesi kılınan namaz ise iki rekattır. 1 Fatiha ve ardından istenilen (Kur’an-ı Kerim’den en kolayınıza geleni okuyun vasfıyla) sure okunur. Bu gece edilecek dua ve zikirler de Allah aşkına ve sevgisine ulaşmak için yapılır. Allah dostlarının Fenafillah ve bekabillah makamlarını bu gecede elde ettiği için kalpten dualar edilir. Yukarıda yazdığımız dua ve zikirler yapılabilir.

Cemaziyelevvel Ayının 27. Gecesi Okunacak Dua

Cemaziyelevvel ayının 27. Gecesi üç ayların bir ve ikinci ayı olan Recep ve Şaban aylarının 27. Geceleri gibi sevap ve faziletlerle doludur. Bu gece kılınacak 8 rekatlık namazda Fatiha ve Duha Suresi okunur. Namazın ardından “Sübbühün, Kuddusun Rabbüna ve Rabbül melaiketi ver ruh” (Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. En yüce en mukaddes olan sensin Ya Rabbi. Bütün meleklerin sahibi sensin Allah’ım” zikri edilir.

Diğer Haberler

TÜM HABERLERİ OKU