TR
BAĞIŞ YAP
TÜRK LİRASI

Berat Kandilinde Okunacak Dualar

Berat Kandilinde Okunacak Dualar
Kurtuluşun müjdelendiği, duaların kabul olduğu Berat Kandilinde hangi duaları okumalıyız? Berat kandilinde edilen hangi dualar kabul olur?

Berat Kandilinde Okunacak Dualar Nelerdir?

Peygamber Efendimizin (S.A.V): “Allah’ım! Recep’i ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” duasıyla idrak ettiğimiz Recep-i Şerif ayı ve Şaban-ı Şerif ayının ilk on beş günü sonunda mübarek Berat Gecesine ulaşmış bulunuyoruz. Bu mübarek gecede tavsiye edilen, okunmasında hayır murad edilen duaları sizler için derledik.

‘’Ey Allah! Eğer beni bedbaht (sonu kötü) yazdıysan bahtiyar yaz, adımı kötülerin dosyasından sil ve beni takva sâhibi biri olarak kayda geçir. Sen bana enbiyanın ayetini (onlara imanın kazandıracağı nurları ve güzel alâmetleri) nasîb et.

Bütün düşmanlarıma karşı bana yardım et, kıyamet günü beni peygamberler Aleyhimüsselam zümresinde haşret, kötülerin derekesin(e düşmek)den beni muhâfaza et. Şüphesiz duâları hakkıyla işiten ancak Sensin. Ey acıyanların en merhametlisi! Rahmetinle (duâmı kabûl et). Âmin!”

Bu duayı Berat Gecesi 300 kere okuyanın her istediğini Allah-u Te’ala’nın yerine getireceği nakledilmiştir. (Veliyüddîn er-Rahâvî el-Mahmûdî, Fezâilü'l-eyyâm, Süleymâniye Ktp., Reşid Efendi, rakam:156, verak:97a)

Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi kaydırma ve katından bize bir rahmet bağışla. Şüphesiz, bağışı en çok olan Sensin Sen.

Rabbena la tüziğ kulubena ba´de iz hedeytena veheb lena mil ledünke rahmeh* inneke entel vehhab.

berat-kandili-duasi-İDDEF (2)

Berat Kandilinde Nasıl Dua Edilir?

Yapacağımız ibadet ve duaların muhakkak kabul olunacağına ve Rabbimizin biz kullarına olan ikram ve izzetinin bol olacağına inanarak, bu şuur ve idrak içerisinde Berat Gecesi ve gündüzünü ihya etmeye çalışmalıyız:

İftarımızın akabinde akşam namazından sonra, üç defa Yasin-i Şerif okunup, Her Yasin’den sonra bir defa Berat duası okunabilir. İlki, Cenab-ı Hak’tan hayırlı ve uzun ömür isteği, kaza ve belâ’dan emin olmak; ikincisi, helâl bol rızık temennisi; üçüncüsü de son nefesinde hüsn-i hatime, kâmil imanla ölmek niyeti ile okunması tavsiye edilir.

Ey iman edenler! Samimi bir tevbe ile Allah’a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter. Peygamberi ve O’nunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi, içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların önlerinden ve sağlarından amellerinin nurları aydınlatıp gider de: “Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla; çünkü sen her şeye kadirsin derler.”

Kelime olarak, günahlardan arınıp Yüce Mevla’nın af ve mağfiretine erişmeyi ifade eden beratın gerçekleşmesini umduğumuz bu geceyi idrak eden her insan, bu gayeye erişmenin heyecanını yaşamalı, af ve mağfiret çağrısının daha da yoğunlaştığı bu gecede, samimi bir niyetle Rabbimize niyazda bulunmalıyız.

Berat Kandili Duası: 

berat-kandili-duasi-İDDEF (1)

Berat Kandilinde Dualar Kabul Olur Mu?

Amel defterinin ve rızıkların dağıtıldığı Berat gecesinde edilen dualar Rabbimizin izniyle kabul olur. Peygamberimiz bu gece cennet kapılarının açıldığını ve dua edip secdeye varanlara af olduğunu müjdelemiştir. İnananlar olarak bizler de samimi ve ihlaslı bir niyet ve ibadet ile gecenin feyiz ve bereketinden istifade etmeli, günahlarımızın bağışlanması ve affolunmak için Rabbimize kalpten niyazda bulunmalıyız.

Her kim Beraat gecesi şu sayılanları yaparsa, o gece yaptığı bütün istekler kendisine verilerek murâdı hâsıl olur:

a) Akşam namazından sonra her rekatta bir Fatiha ve altı İhlas Suresi okuyarak altı rekat kılar,

b) Her iki rekatın selâmından sonra birer Yâsîn-i Şerîf okur,

Birincisinde ömrüne berekete niyet eder.

İkincisinde rızkına bereket ve belâları def etmeye niyet eder.

Üçüncüsünde ise insanlardan istiğnâ (muhtaç olmama) ve husn-ü hâtime (imanla biten güzel bir sona erişme)ye niyet eder.

c) En sonunda “Beraat gecesi duası” diye meşhur olan şu duayı on kere okur.

“Ey Allâh’ım! Sana başvurma yolunu bana cömertliğin gösterdi. Senin huzuruna beni iyiliğin ulaştırdı. Senin nezdine beni keremin yaklaştırdı. Sana gizli kalmayan sıkıntılarımı ancak Sana şikayet ediyor ve Senden, Sana zor gelmeyecek şeyler istiyorum. Zaten Senin, benim durumumu bilmen, istememe de hâcet bırakmıyor. Ey sıkıntılıların derdini açan Zat! İçinde bulunduğum sıkıntıları benden gider. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten de ben, zalimlerden oldum.

berat-kandili-duasi-İDDEF (4)

Peygamber Efendimiz Berat Gecesinde Nasıl Dua Ederdi?

Her sene, Şaban ayının on beşinci Berat gecesinde, o senede olacak şeyler, ameller, ömürler, ölüm sebepleri, yükselmeler, alçalmalar, yani her şey Levh-i mahfuzda yazılır. Resulullah efendimiz, bu gece, çok ibadet, çok dua ederdi.

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed Berat Gecesi'nde, (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ) duasını çok okurdu.

Büyük zatlar, Berat gecesinde şöyle de dua ederlerdi:

-Ya Rabbî,

Kur’an-ı keriminde, “Allah, dilediğini siler, dilediğini de sabit bırakır, Levh-i mahfuz Onun katındadır” buyuruyorsun. Eğer benim ismim saidler [cennetlikler] defterinde ise, orada sabit kıl! İsmim şakiler [cehennemlikler] defterinde ise, ismimi oradan silip, saidler defterine yaz! Ey büyük Allah’ım, kalbleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren, ancak sensin. Kalbimi, dininde sabit kıl, dininden döndürme, ayırma!

Berat Kandili 'nin içinde olduğu ay olan Şaban ayını Peygamberimiz Hazreti Muhammed hep oruç ile geçirmiştir. Ramazan ayı dışında en çok oruç tutup namaz kıldığı ay bu aydır. Berat Kandili 'ni oruçlu geçirmek önemli bir ibadettir.


Diğer Yazılar

TÜM YAZILARI OKU