TR
BAĞIŞ YAP
TÜRK LİRASI

Ramazan Ayında Okunacak Dualar ve Tesbihler

Ayların en faziletlisi olan Ramazan ayında 30 günlük oruç tutmanın yanı sıra tesbih ibadetleri ve bu ayda kabul olan dua ibadetleri oldukça önemlidir.

23 Mart 2023 Perşembe günü başlayan Ramazan ayı, Allah-u Teala’nın sonsuz rahmetinin tüm kainatı kuşattığı, şeytanların zincire vurulduğu, başı rahmet, ortası mağfiret sonu ise cehennemden kurtuluş olan, mukaddes bir zaman dilimidir. Özellikle Ramazan ayında bütün günahlarımız için bir daha yapmamak üzere tövbe ve istiğfar etmeli, bu mübarek ayın fazilet ve bereketlerden istifade etmeliyiz. Bu aya özel oruç ve teravih ibadetinin yanı sıra Ramazan tesbihleri nelerdir? Ramazanda çekilecek tesbihler hangileridir? Ramazan duaları hangileridir ve Ramazanda okunacak dualar nelerdir?

Ramazan Ayında Çekilecek Tesbihler

Ramazan-ı Şerif ayı, zikir ayıdır. Bu ayda zikredenlere, diğer aylara nazaran daha çok sevap verilir. Nitekim İbrahim en-Nehai (Rahimehullah) şöyle buyurmuştur: “Ramazan-ı şerifteki bir oruç, bin oruçtan, bir tesbih, diğer aylardaki bin tesbihten, bir rekât diğer aylardaki bin rekâttan üstündür.” (Süyûtî, ed-Dürrü’l-mensûr, 2/228)

Ramazan ayının 1 ve 10. Günleri arasında günde 100 defa Ya Erhamerrahimin tesbihi çekilir. Bu tesbih (Ey iman edenlerin en merhametlisi) anlamına gelir.

Ramazan ayının 11 ve 20. Günleri arasında günde 100 defa Ya Gaffarez Zünü tesbihi çekilir. Bu tesbih (Ey günahları bağışlayan) anlamına gelir.

Ramazan ayının 21 ve 30. Günleri arasında günde 100 defa Ya Atikarrikab tesbihi çekilir. Bu tesbih (Ey iyileri koruyan) anlamına gelir.

ramazan-tesbih-iddef (2)

Ramazanın İlk 10 Günü Çekilecek Tesbihler

23 Mart 2023- 1 Nisan 2023 Ramazan ayının ilk 10 günüdür. Ramazan ayının başı yani ilk 10 günü rahmettir. Bu vesileyle bu ilk 10 günde Allah’ın rahmeti talep edilir. İbadet ayı Ramazan’da teravih namazını kılmalı, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle meşgul olmalı ve mukabelelere devam etmeliyiz. Aynı zamanda çektiğimiz tesbih ve zikirlerle Allah’ı çokça anarak rahmetini istemeliyiz. Bu isteği hakkıyla gerçekleştirmek için ilk 10 gün şu teşbihi çekmeliyiz: (Ey acıyanların en merhametlisi!)
ramazan-ilk-10-gun-tesbih-zikir

Ramazanın İkinci 10 Günü Çekilecek Tesbihler

Ebu Hüreyre’den (r.a) rivayet edilen bir hadis-i şerifte Ramazan ayının her on günlük diliminin önemi konusunda Peygamber Efendimiz (S.A.V) şöyle buyurmuştur: “Ramazan ayının başı büyük bir rahmettir, ortası tam bir mağfirettir, sonu ise cehennemden azattır.” 2 Nisan 2023 – 10 Nisan 2023 Ramazan ayının ikinci 10 günüdür. İkinci on gününün mağfiret günleri olduğu haber verilen Ramazan-ı Şerif ayının ikinci on günlük diliminde mağfiret mâniasına bağlı olarak Allah Teâla’nın rahmeti talep edilir. Bu talebi hakkıyla gerçekleştirmek için on gün boyunca “Yâ Ğaffâra’z-Zünûb” “Ey tüm günahları çokça bağışlayan!” zikrine devam edilir.
ramazan-ikinci-10-gun-zikir

Ramazanın Son 10 Günü Çekilecek Tesbihler

11 Nisan 2023- 20 Nisan 2023 Ramazan ayının son 10 günüdür. 21 Nisan 2023 Pazar ise Ramazan Bayramı’nın birinci günüdür. Ramazan’ın son 10 günü cehennemden kurtuluştur. Kur’an-ı Kerim’in indirildiği gece de Ramazan’ın son 10 günü içindedir. Kadir Gecesini özel kılan meselelerden biri de Ramazan’ın hangi gecesine tevafuk ettiğinin sır olmasıdır. Konuyla ilgili rivayetler göz önüne alındığında ihtimallerin 27. gece etrafında yoğunlaşmasına bağlı olarak bu gece Kadir Gecesi gibi ihya edilmekteyse de, bu kesin bir sonuç olarak algılanmamalıdır. Son 10 günün her gününde ise cehennemden kurtulma arzusuyla zikir çekilmelidir. “Yâ Mu‘tiga’r-Rigâb” “Ey boyunları (cehennemden) azad eden!” zikrine devam edilir.

Ramazan Ayında Okunacak Dualar Nelerdir?

Peygamber Efendimizin (S.A.V) hadis-i şerifte ifade buyurduğu dört hasleti Seyyid Muhammed Alevî el-Maliki (K.s) Hazretleri bir duada cem etmiş ve şöyle dua edilmesini tavsiye etmiştir: “Ben şahitlik ederim ki Allah’tan (c.c) başka İlah yoktur, yine şahitlik ederim ki Muhammed (S.A.V) O’nun kulu ve Rasulü’dür. Yüce Allah’tan mağfiret talep ediyorum. Ey Allah! Gerçekten ben senden cennetini istiyorum, cehennemden sana sığınıyorum.”

Ramazanın İlk Günü Okunacak Dualar

22 Mart 2023 Çarşamba akşamı kıldığımız ilk teravih ve gecesinde kalktığımız sahur ile birlikte 23 Mart 2023 Perşembe günü ilk orucumuzu tutacağız. İlk oruç günümüzde yani Ramazanın ilk günü okunacak dualara baktığımızda ayı hedef alarak Allah-u Teala’ya yalvarırız. Ramazanın ilk günü duası şöyledir: “Allah'ım! Bu günde tuttuğum orucu gerçek oruç tutanların orucu gibi ve ibadetimi gerçek ibadet edenlerin ibadeti gibi kıl; bu günde beni gafillerin uykusundan uyandır; suçumu bu günde bağışla; ey âlemlerin ilâhı! Affet beni, ey suçları affeden. Rabbim!”

Ramazan ayının ilk günü okunacak sureler ya da yapılacak ibadetlerin başında Fetih suresi gelir. Özellikle Ramazan’ın ilk gecesi okunacak Fetih suresinin, kişiyi tüm bir sene koruyacak fazileti bulunur.


Ramazan Ayının Son Cuması Okunacak Dua

Ramazan ayının son Cuma günü 2023’te 21 Nisan'a denk geldi. Cuma günü Müslümanların bayramıdır, 21 Nisan Cuma ise Ramazan Bayramı'nın birinci günüdür ve dolayısıyla çifte bayramdır.  Ramazan ve yılın diğer haftalarında günlerin en faziletlisi Cuma günüdür. Bu mübarek günün fazileti, Ramazan-ı şerif ayının da faziletiyle birleştiğinde hususi bir fazilet kazanır. Nitekim hadîs-i şerîfte şöyle buyrulmuştur: “Ramazan’daki Cumanın (diğer Cumalara) üstünlüğü, Ramazan’ın diğer aylara üstünlüğü gibidir.” Peygamber Efendimizin (S.A.V) şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur: “Her kim Ramazan ayının her cumasında Yasin suresini okumaya devam ederse, Allah-u Teala onu iman takısıyla takılar ve vakar tacıyla taçlandırır. Mahşer günü bir münadi: ‘İşte bu, Allah-u Teâlâ’nın sana Ramazan’da Yasin suresini okumana karşılık sevabıdır’ diye nida eder.” Cuma günleri, Yasin okumanın yanı sıra Kehf ve Duhân Sûrelerini okumak da günün sünnetlerindendir. Öte yandan; Araf Suresi'nin 10. ayeti ve Sad Suresi'nin 54. Ayeti Cüzdan duası olarak bilinir. Ramazan'ın son Cuması okunacak dua olarak geçen Cüzdan duası bu ayetlerin okunmasıyla yapılır.

Peygamber Efendimiz Ramazan Ayında Nasıl Dua Ederdi?

Peygamber Efendimiz Ramazan’da şöyle dua etmiştir: “Ey bu gecenin ve biraz sonra olacak sahurun Rabbi olan Allah’ımız, bizi iftarlara ulaştırırken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip eyle. Amin.” Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) iftar vakti geldiğinde orucunu, “Allahümme leke sumtu ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü ve ala rızkıke eftartü ve savme'l-gadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirli ma kaddemtü ve ma ahhartü" şeklinde dua ederek açardı. (Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla) Peygamber Efendimiz (S.A.V) Ramazan ayında dua etmeleri konusunda Ashab-ı Kiram’a şöyle buyurmuştur: “Ramazan’ın ilk gecesinde Cennet kapıları açılır. Her gece sabaha kadar bir münadi seslenir: Günahlarının affedilmesi için istiğfar eden yok mu? Tövbe eden yok mu? Allah-u Teala tövbesini kabul buyursun. Dua eden yok mu? Cevap verilsin. Kendisi için bir şey isteyen yok mu? İsteği hemen karşılansın.” Oruçlu kimseler, duaları müstecab olan kullar arasındadırlar. Peygamber Efendimiz (S.A.V) şöyle buyurmuştur: “Üç kişinin duası geri çevrilmez: Adaletle hükmeden hâkimin, iftar edinceye kadar oruçlunun ve mazlumun.” Konuyla ilgili bir başka hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur: “Oruçlunun iftar vaktindeki duası reddedilmez.”