TR
BAĞIŞ YAP
TÜRK LİRASI

İDDEF, Neden İslami Eğitime Öncelik Veriyor?

İDDEF, Neden İslami Eğitime Öncelik Veriyor?
İslami eğitim çalışmalarını ana merkeze alan İDDEF, dünyanın dört bir yanında eğitime ulaşamayan Müslümanlar’ın hayatlarına dokunuyor.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) ‘Muhabbetle Birlikte, İnsanlığa Hizmete’ düsturuyla çıktığı kararlı yolculuğunda, gönüllüleriyle birlikte hummalı bir şekilde İslami eğitim ve insani yardım çalışmalarına devam ediyor. Her yüreğe dokunarak İslam kardeşliğini pekiştirmek isteyen, asıl amacı İslam dünyasına ‘eğitim’ hizmeti vermek olan İDDEF, her Müslüman’ın İslam’ı en iyi şekilde öğrenmesini hedefliyor. İslami eğitim kurumu İDDEF, Asya ve Afrika’da başlattığı eğitim seferberliğine öncelik veriyor. 


Muhabbete susamış topraklarda, kurduğumuz ilim meclisleriyle muhabbetin asıl kaynağını; Allah’ı ve Resulü’nü anlatıyoruz. 

İslami Eğitim Nedir?

İslam dinini, Yüce Allah’ın rehber ve alemlere rahmet olarak gönderdiği Kur’an-ı Kerim ve Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) ışığında öğrenmektir. İslami eğitim, mensubu olduğumuz İslam dinini hakkıyla bilip, Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat içinde Kur’an-ı Kerim’i öğrenerek, şer-i ilim tahsil ederek, İslam’ı doğru ve gerçek olarak hayatımıza uyarlamaktır. 2019 yılı itibariyle, her iki Müslüman çocuktan biri İslami eğitimden mahrum olarak büyüyor. 262 milyon çocuğun okula gitme imkanı bulamadığı günümüzde 617 milyon çocuk ise okuma yazma yetisinden yoksun şekilde hayata başlıyor. Dünyada eğitim alanında yaşanan sorunlar, ciddi bir eğitim krizinin kapıda olduğunu gösteriyor. Özellikle Afrika ve Asya gibi dünyanın zorlu coğrafyalarında ‘eğitim krizi’ şimdiden hissediliyor. İslami eğitim eksikliğine çözüm arayan İDDEF ise, 2009’da Gine’de ‘eğitim seferberliği’ başlattı. 14 yılda 55 ülke 100 eğitim merkezi ve 80 medresede, 400’ün üzerinde hoca ve 10 bine yakın talebeyle eğitimi yaygın ve ulaşılabilir hale getirdi. Ancak hala medresesi olmayan ülkeler, eğitim alamayan birçok Müslüman var.
   

İslami Eğitimin Temel Özellikleri Nelerdir?

İslami eğitimin temel özelliği Allah’ı bilmek, Kur’an-ı Kerim’i öğrenmek, anlamak ve rehberliğinde ilerlemektir. Peygamberimizin sünneti, sahabenin ve ulemanın İslam’ı yaşadığı üzere hayatına uyarlamaktır. Yeryüzünü paylaştığımız her Müslüman kardeşimizin ilme ulaşabilmesine inanan ve bu yolda özverili adımlar atan İDDEF, medreselerinde İslami eğitimi temel özellikleriyle anlatıyor.
    

iddef islami eğitim afrika

Neden İslami Eğitim Almalıyım?

Gerçek İslami eğitime ulaşılamayan yerlerde eğitimin yerini dolduran cehalet sonucu İslam eksik ya da yanlış öğretiliyor. Özellikle Asya ve Afrika’da İslami eğitim; siyasi, sosyal ve ekonomik sorunlar nedeniyle geri plana atılıyor. İslami eğitimin boşluğunu bölgesel çıkarları olan güç odakları, aşırıcı gruplar ve terör örgütleri dolduruyor. Eğitim çağındaki çocuklar savaş, bölücülük ve terör faaliyetlerinde hayatlarını yitiriyorlar. İşte tüm bunlar ve ahiret bilinciyle her Müslüman’ın gerçek İslami eğitim alması gerekiyor. Eğitimden yoksun kardeşlerimize ise ulaştırılması elzem oluyor. İDDEF, 55 ülkede açtığı medreseleriyle; özellikle ulaşılması zor kırsal kesimlerde yerel alim ve hocalarla İslami eğitim veriyor. İDDEF’in hedefini Ümmet birliğine vesile olacak nesiller yetiştirmek oluşturuyor.

iddef-islami-egitim-2019-1
Bizleri muzaffer kılacak olan takvalı, ihlaslı ve Allah yolunda gayretli bir neslin inşasıdır.

İslami Eğitim Nerede Veriliyor?

Cami, külliye, mescit ve medrese İslami eğitim alınabilecek yerlerdendir. Çocuklara İslami eğitimi verilebilecek yerleri de cami, Kur’an kursları ve medreseler oluşturabilir. İDDEF, çalışmalarını 55 ülkede inşa ettiği 100 eğitim merkezi ve 80 medresede sürdürüyor. İDDEF çalışmalarına başladığı ilk yıldan itibaren faaliyet gösterdiği tüm alanlarda, sürdürülebilirlik ve kalıcılığı hedefleyerek milyonlarca insanın kalbine dokunmaya devam ediyor. Yüzünü ülkemize dönen mazlum coğrafyalara yeni adımlar atarak çalışma ilke ve hizmetleri kapsamında yeni medrese ve mescitler inşa ediyor. Hizmet verdiği ülkelerdeki hocaların talebelere özveriyle verdiği eğitim neticesinde binlerce talebe ilim ihya ediyor.

iddef-islami-egitim-afrika-asya
“Ya alim ol, ya talebe ol, ya dinleyenlerden ol, yahut bunları sevenlerden ol, beşincisi olma helak olursun.” (Hadis-i Şerif)

iddef-islami-egitim-afrika-asya-hoca
Gelecek nesillerin inşasında sizin de payınız olsun.

Bir Talebe ya da Hoca Üstlen

İDDEF, Nasıl Bir Modeli Benimsiyor?

İDDEF muhtaç coğrafyalarda başlattığı eğitim seferberliğinde hoca yetiştiren bir modeli benimsiyor. 55 ülkede açtığı medreselerle gelişmekte olan ülkelerde eğitim alanında önemli bir misyon üstlenen İDDEF, iki ana çalışma modeli üzerine kurduğu medrese eğitimi ve tebliğ çalışmalarıyla ilim halkalarını her geçen gün büyütüyor. İDDEF’in eğitim sistemiyle talebe olarak medresede eğitime başlayan Müslüman çocuk ve yetişkinler hoca olarak icazet alıyor. Dünya genelinde, kırsal alanlarda yetişen çocukların eğitim alabilme ihtimali şehirdeki yaşıtlarına göre yarı yarıya düşüyor. İDDEF, kırsal alanlarda yoğunlaşmış medreselerinde başka köylerden gelen talebelerin kendi köylerine hoca olarak dönmelerine amaçlıyor. Köylerine dönen mezunlar hoca olup kalıcı ve sürdürülebilir kalkınmanın öncüleri oluyorlar. Bununla birlikte perma kültür çalışmalarıyla bölge ekonomik ve sosyal olarak da kalkınıyor.

iddef islami eğitim
Okumayı öğreten esiri hür bırakan Peygamber (SAV)’in kendi köyüne dönüp çocukları hürleştiren ümmeti. 

İslami Eğitime Katkı Olarak Ne Yapabilirsiniz?

İhtiyaç sahibi durumundaki kardeşlerimiz yoksulluktan dolayı eğitime ulaşamadığı gibi, özellikle Afrika ve Asya’daki birçok Müslüman ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi problemler gittikçe derinleşen bir krize yol açıyor. Ekonomik ve siyasi problemlerin eğitimi vurduğu, eğitimsizliğin de yeniden bu iki sorunu beraberinde getirdiği döngüde Müslümanların eğitimli ve üreten bir birey haline gelmesi için destek verilmesi gerekiyor. İşte İDDEF de gönüllüleriyle birlikte özellikle Afrika ve Asya’da özverili, güvenilir, istikrarlı ve hummalı çalışmalara imza atıyor.

iddef-islami-egitim-2019-3 

Siz de bir talebe veya hoca üstlenerek dünyaya iyiliğin hakim olmasına vesile olabilirsiniz. Yurt dışında hafızlık ve İslâmi ilimler okuyan talebelerimize destek olarak cehaletin yeryüzünden silinmesi yolunda bir adım atabilirsiniz. Talebelerimizin aylık eğitim masraflarını üstlenerek alim ve hafız yetiştirebilirsiniz. Afrika ve Asya’da zor şartlarda İslami eğitimlerine devam eden; ‘Luh’ adı verilen ahşap tabletlere ayetleri yazarak öğrenen yüzbinlerce kardeşimize, Kur'an-ı Kerim hediye edebilirsiniz. Afrika, Asya ve Balkanlar’da açılacak medreselerin inşasına bir tuğla da siz koyarak, cehalete karşı eğitimi destekleyebilirsiniz.

iddef islami eğitim 2019
“İlim öğrenmek her Müslümana farzdır” (Hadis-i Şerif)

iddef-islami-egitim-2019-6
Biz bütün çocukların eğitim hakkını savunuyoruz. Su yolunda bidon taşıyan değil, sınıfta havaya kalkan eller istiyoruz!

iddef-islami-egitim-afrika-asya-cografya
Coğrafi ve sosyal şartlar ne kadar zor olursa olsun her Müslüman çocuğun ilim öğrenme hakkı var.

iddef-islami-egitim-afrika-asya-hoca-1
Afrika’da yetişen talebeler köylerine dönerek hoca oluyor. Bölgede ilim yaygınlaşıyor. 

Diğer Haberler

TÜM HABERLERİ OKU