TR
BAĞIŞ YAP
TÜRK LİRASI

İslami Eğitim

Biz her Müslümanın İslam’ı en iyi şekilde öğrenme imkânına sahip olması gerektiğine; kişinin ekonomik, sosyal, fiziki, coğrafi ya da başka hiçbir bireysel durumunun buna engel olmaması gerektiğine inanıyoruz. İslami eğitim alanında iki ana çalışma modelimiz var: Medrese eğitimi ve tebliğ çalışmaları.

a- Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat

Peygamberimizin sünneti, sahabenin ve ulemanın İslamı yaşadığı üzere İslamı anlatıyor ve uyguluyoruz. Bu bizim her alandaki en büyük önceliğimiz.

b- Yerel Alimlere Destek

Bulunduğumuz ülkelerdeki Ehl-i sünnet vel cemaat çizgisindeki güvenilir cemaat ve alimler ile işbirliği içindeyiz. Onların yerel meseleler hususunda bilgisi ve deneyimi çalışmalarımıza büyük bir destek sağlıyor.

c- İhtiyacı Olana Öncelik

Eğitim çalışmalarında önceliğimiz İslami eğitime toplumda en çok ihtiyacı olanlar. Bu yüzden hanımlar, kızlar, engelliler ve yoksullara öncelik veriyoruz.

Bir Talebe ya da Hoca üstlen