TR
BAĞIŞ YAP
TÜRK LİRASI

Kadir Gecesi Anlamak ve En İyi Şekilde Yaşamak için Tam Rehber

Kadir Gecesi Anlamak ve En İyi Şekilde Yaşamak için Tam Rehber
Kadir Gecesi'ni en iyi şekilde nasıl yaşayacağınızı öğrenin. Kadir gecesi namazı nasıl kılınır, hangi sureler ve dualar okunur? Kapsamlı rehber İDDEF'te!

Adına yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de sure bulunan Kadir gecesi, fazilet ve sevaplarıyla bin aydan daha hayırlıdır. Kadir gecesi ne oldu diye baktığımızda en önemli olayın surede de geçtiği gibi Kur’an-ı Kerim’in inmeye başlamasıdır. Kadir Suresi 1. ayette “Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.” buyrulmaktadır. Peki, Kadir gecesi ne yapılır? Kadir gecesi namazı kaç rekat? kadir gecesi okunacak dua hangileridir?

Bin Aydan Hayırlı Kadir Gecesini Anlamak ve En İyi Şekilde Yaşamak

26 Ramazan’ı 27 Ramazan’a bağlayan gece Kadir gecesi olarak idrak edilmektedir. Kadir gecesi yapılacak faziletli ameller içinde Ramazan ayında olduğumuz için oruç başta olmak üzere namaz, sure ve dua ibadetleri bulunur. Kadir gecesi yapılacak ibadetler Kur’an okuma ve tefekkür, namaz kılma, dua ve istiğfar, zekat ve sadaka verme, itikaf, camide namazlara iştirak etmektir. Ramazan ayı kadir gecesi Kur'an'ın indirilmeye başlandığı, bin aydan daha hayırlı olan çok özel bir gecedir. Ramazan ayının son on gününde aranır ve genellikle 27. gece olarak kabul edilir, fakat kesin zamanı konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Bu özel gece, Müslümanlar için maneviyatın doruğa ulaştığı, ibadet ve dua ile geçirilen bir zaman dilimidir. Kadir gecesi oruç tutmak çok sevaptır. Zaten Ramazan ayı içerisinde olunduğu için oruçlu olunur. Ramazan ayında ve Kadir gecesindeki infakın sevabı ölçülemez derecede büyüktür. Bir komşumuza ikramda bulunabileceğimiz gibi güvenilir yardım kuruluşlarıyla dünyanın öbür ucundaki yokluk ve yoksulluk içinde yaşayan Müslüman kardeşinize de yardım ulaştırabilirsiniz.

Kadir Gecesi Nedir?

Kadr kelimesi sözlükte “güç, hüküm, değer, şeref” gibi anlamlara gelir. Özellikle Kur’an’ın bu gecede indirilmesinin geceyi şereflendirdiğini ve kadrini yücelttiğini ifade etmek üzere ona bu isim verilmiştir. Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı ve bin aydan daha hayırlı olduğu kabul edilen mübarek bir gecedir. Bu gece, Kur'an'da da özel olarak vurgulanan, barış, bereket, rahmet, af ve mağfiretin bolca yaşandığı zaman dilimidir. Kadir gecesi nedir diye baktığımızda Ramazan ayının son on günü içinde yer alır ve genellikle 27. gece olarak idrak edilir. Ancak kesin tarihi konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Bu nedenle, bu mübarek geceyi bulabilmek için Ramazan'ın son on gününü daha dikkatli ve ibadetle geçirmeye özen gösterilir. Kadir gecesi anlamı yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Kadir Suresi’nde açıkça bellidir. Kadir Suresinin Türkçe okunuşu yani meali şu şekildedir. “Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.” Kadir gecesi ne demek diye Arapça olarak baktığımızda ise şu şekildedir:

kadir-suresi-iddef

Kadir Gecesi Ne Zaman?

Önemli günler ve aylar her yıl yaklaşık 10 gün öne gelmektedir. Dolayısıyla kadir gecesi 2023 yılında 17 Nisan 2023 tarihine denk gelse de 2024 yılında yani (26 Ramazan 1445) 5 Nisan 2024 Cuma günü idrak edilir. Kadir gecesi için her yıl bir tarih açıklanır ve bu 26 Ramazan’ı 27 Ramazan’a bağlayan gecedir. Kadir gecesi hangi gün diye incelediğimizde Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemektedir ve Ramazan ayının son on gününde aranır. Yani Kadir gecesi ne zaman diye bakmakla birlikte Ramazan’ın son 10 gününün tekli gecelerinde arayarak ihya etmek önemlidir. Ramazan, başı rahmet, ortası mağfiret sonu cehennem azabından kurtuluştur. İnşallah Kadir gecesinin idrakiyle birlikte Müslümanlar affedilenler zümresine dahil olur.

Kadir Gecesi Faziletleri

Kadir Gecesi, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı olan çok özel bir gecedir. Kur'an-ı Kerim'de Kadir Suresi'nde bu gecenin faziletleri ve önemi vurgulanmıştır. Bin aydan daha hayırlı olduğu ise kesin hükümdedir. Çünkü Yüce Rabbimiz (c.c) Kadir Suresi 3. ayette “Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır” buyurmaktadır. Kadir gecesi faziletleri çok büyüktür. O gece yapılan ibadet ve dua açısından bin aydan daha hayırlıdır. Bu, insan ömründe nadir bulunabilecek bir fırsat ve manevi bir kazanım anlamına gelir. Günahların bağışlanması, dua ve ibadetin kabulü, meleklerin yeryüzüne inişi, bu gecenin özel kıymetidir. Yüce Rabbimiz (c.c) Kadir Suresi 4. ayette “O gece melekler ve ruh, rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar” buyurmaktadır. Kadir gecesini değerlendirmek için Müslümanlar gecenin büyük bir kısmını namaz kılarak, Kur'an okuyarak, dua ederek ve tövbe istiğfar ederek geçirir.

Kadir Gecesini Anlamak

Kadir gecesinin anlamı ve önemini kavramak, Kur'an-ı Kerim'deki Kadir suresine bakarak başlar. Kadir suresinin ilk üç ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyurur: “Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.” “Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin!” ayeti kerimesi ise bu gecenin önemini anlamak ifade edilir. 2. ayete cevap veren sonraki âyetlerde onun tarihinin açıklanması yerine bu gecenin önemi, insanlar için hayır ve bereketi üzerinde durulmuştur. Duhân sûresinde de Kur’an’ın “mübarek bir gecede” indirildiği belirtilerek hüküm ve hikmet içeren bütün işlerin bu gecede ayrıldığı, belirlendiği ifade edilir.

Kadir-gecesi-iddef-kuran (3)

Kadir Gecesi'nde Yapılması Gerekenler

Kadr kelimesi sözlükte “güç, hüküm, değer, şeref” gibi anlamlara gelir. Özellikle Kur’an’ın bu gecede indirilmesinin geceyi şereflendirdiğini ve kadrini yücelttiğini ifade etmek üzere ona bu isim verilmiştir. Bu sûre inmeden önce gecenin böyle bir ismi yoktu. Duhân sûresinde, “Biz onu mübarek bir gecede indirdik” (44/3) buyurularak bu gecenin bereketli, hayırlı, uğurlu, önemli ve kutsal bir gece olduğu açıkça ifade edilmiştir. Bu şerefli ve yüce gecede ibadetler, dua ve tövbe çok kıymetlidir. Kadir gecesinde yapılması gerekenler içinde namaz kılma ilk sırada gelir. akşam, yatsı ve teravih namazıyla birlikte Kadir gecesi namazını kılmak büyük bir öneme sahiptir. Bu geceyi ibadetle geçirmek için özel dua ve ibadetlerin de eklendiği bu namaz, müminlerin manevi yoğunluğuna vesile olur. Kur’an okumak, meal ve tefsirini incelemek (Kadr Suresi), dua etmek, tövbe ve istiğfarda bulunmak, hayır işlerinde bulunmak ve tan yeri ağarana kadar ibadet etmek çok faziletlidir. Kadir Gecesi, hayır işlerinde bulunmak, sadaka vermek ve yardımlaşmak için özel bir fırsattır. Müminler, bu geceyi iyilik ve yardımlaşma amacıyla kullanarak sevdiklerine, komşularına veya ihtiyaç sahiplerine yardım edebildiği gibi güvenilir kurumlar aracılığıyla dünyanın birçok bölgesinde yokluk ve yoksullukla mücadele eden din kardeşlerine de ulaştırabilir.

Kadir Gecesi Namazı Nasıl Kılınır?

Kadir gecesi namaz çok sevaptır. Ramazan ayında olduğumuz için akşam, ardından yatsı ve teravih namazı ile birlikte kadir gecesi kılınacak namaz mevcuttur. Büyük İslâm İlmihâli’nde Kadir Gecesi namazı şöyle tarif edilmiştir. “Kadir Gecesi namazı iki rekât kılındığı takdirde her rekâtta iki yüz âyet okunmalı (Amme-İnşikāk:237 âyet, Bürûc-Kadir:221 âyet), yüz rekâta kadar kılındığı zaman her rekâtında Fâtiha Sûresinden sonra “Kadir Sûresi” ile üç kere “İhlâs Sûresi” okunup iki rekâtta bir selam verilir. Kadir Gecesi namazı hakkında İbni Abbâs (r.a) dan Rasûlüllâhın (S.A.V) şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur: “Her kim Kadir Gecesinde iki rekat kılar da her bir rekatında bir Fâtiha, yedi kere de İhlâs okursa, selam verdiğinde ise, yetmiş kere: “اَســـــْتَغْفِرُ اللَّهَ وَاَتُــــوبُ اِلَيْــــهِ” derse, Allâh-u Te’âlâ kendisini ve anne babasını affetmedikçe yerinden kalkmaz. Allâh-u Te’âlâ cennete melekler gönderir de onlar onun için ağaçlar dikerler, köşkler yaparlar ve ırmaklar akıtırlar. Kendisi de bunların tümünü görmedikçe dünyadan çıkmaz.” Peki, Kadir gecesi namazı nasıl niyet edilir? Kadir gecesi namazı kılacak kişi “Niyet ettim Allah rızası için Kadir Gecesi namazı kılmaya” niyetiyle birlikte Allahu Ekber diyerek tekbir getirir ve ellerini göbek üstü izada bağlayarak namaza başlamış olur.

Kadir Gecesi'nde Okunacak Sureler

Kadir gecesi okunacak sureler içinde ilk olarak ismini de taşıyan Kadir suresi yer almaktadır. Kadir gecesi, “kandil geceleri” denilen ve zamanla İslâm kültür tarihinde kutlu olduğuna inanılıp çeşitli ibadetlerle ihya edilen, hatta merasimlerle kutlanan gecelerden biri ve en önemlisidir. Kadir gecesi suresi Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. ﴾1﴿ Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! ﴾2﴿ Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. ﴾3﴿ Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. ﴾4﴿ O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. ﴾5﴿ kadir gecesi ayet sayısı 5’tir. Kur'an'ın indirildiğine inanılan Kadir Gecesi'nden bahsedildiği için sureye bu isim verilmiştir. Kadir gecesi ile ilgili hadisler bulunmaktadır.

Rasulullah (S.A.V.) şöyle buyurdu: "Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on gününde arayın."

(Buhari)

Rasulullah (S.A.V.) şöyle buyurdu: "Kadir Gecesi Ramazan'ın tek gecesidir. Kim Kadir Gecesi'ni ihya ederse, iman ve sevap umarak Allah'tan bağışlanmasını dilemesi dışında, geçmiş günahları affedilir."

(Buhari ve Müslim)

Rasulullah (S.A.V.) şöyle buyurdu: "Kim Kadir Gecesi'nde, inanarak ve sevap umarak, Kadir Gecesi'ni ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır."

(Buhari ve Müslim)

Kadir Gecesini Anlatan Dualar

Hz. Aişe validemiz Peygamber Efendimize (S.A.V) sordu ki “Ya Resulullah bu Kadir gecesinde ne yapmamızı buyurursunuz?” Allah Resulü ise şöyle dedi: “Allahümme inneke afüvvün tuhibbül afve fa'fü anni” Yani mealem “Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle." Aişe (r.a) şöyle buyurmuştur: “Şayet ben Kadir Gecesinin hangi gece olduğunu bilseydim, onda Allâh-u Te’âlâ’dan ancak âfiyet isterdim.” Şüphe yok ki, Kadir gecesinde en çok istenmesi gereken şey âfiyettir. fiyet ise dünya-âhiret, maddî ve manevî tüm belalardan kurtuluş demektir. Bu konuda birçok dua mevcutsa da, en üstünü, Hz. Peygamberimizin (S.A.V) sabah-akşam asla terk etmediği şu duadır: “Ey Allâh! Muhakkak ben Senden dünya ve âhiret hususunda âfiyet isterim. Ey Allâh! Şüphesiz ki ben Senden, (günahlarım için) af (ve mağfiret), dinim ve dünyam, ailem ve malım hususunda da âfiyet isterim. Ey Allâh! Ayıplarımı ört, korkularımı emniyete çevir. Ey Allâh! Beni önümden ve ardımdan, sağımdan ve solumdan, bir de üstümden (gelecek tüm musibetlerden) koru. Altımdan (gelecek zelzele gibi âfetlerle) helâk edilmemden de Senin azametine sığınırım.”

Kadir Gecesi Çekilecek Tesbihler

Ramazan-ı Şerif ayının son 10 gününde zikir ve tesbihte bulunmak çok faziletlidir. Başı rahmet, ortası mağfiret sonu cehennem azabından kurtuluş olan oruç ayı Ramazan’ın son 10 gününde oruç ve namaz kadar tesbih çekmek ve zikirde bulunmak da çok önemlidir. zühri (r.a) rivayet edilen hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (S.A.V) şöyle buyurmuştur. “Her kim üç kere, Lâ ilâhe illallâhul hâlimul kerîm subhânallâhi rabbissemâvâtisseb-i ve rabbil arşil azîm” “Halim ve Kerim olan Allah'tandır başka hiç bir ilah yoktur. Yedi kat göklerin ve büyük Arş'ın Rabbi olan Allah'ı tesbih ederim derse Kadir gecesine kavuşan kimse gibi olur.” Ramazan’ın 27. gecesi elimize tesbihimizi alıp üç kere bu duamızı edersek inşallah Kadir gecesinin sevabına mazhar oluruz.


Diğer Yazılar

TÜM YAZILARI OKU