TR
BAĞIŞ YAP
TÜRK LİRASI

Cemaziyelevvel Ayı Namazı

Cemaziyelevvel Ayı Namazı
Cemaziyelevvel Ayı namazı nedir? Cemaziyelevvel Ayı namazı ne zaman kılınır? Cemaziyelevvel Ayı namazına nasıl niyet edilir? Hemen okuyun!

Hicri takvimin 12 kameri ayından beşincisi olan Rebiülahir’den sonra, Cemaziyelahirden önce gelen Cemaziyelevvel ayı miladi takvime göre 2023 yılında 14 Kasım Salı gününe denk gelir. Cemaziyelevvel ne demek diye baktığımızda soğuk ve kurak anlamlarına gelmekle birlikte söz konusu ayın isimi değiştirildiği sırada şiddetli soğuk veya kuraklık hüküm sürdüğünden bu şekilde adlandırıldığı rivayet edilir. Cemaziyelevvel’in ilk gece ve ilk gündüzünde, 3. gece, 21. gece ve 27. gece kılınacak namazlar vardır. Peki, zikir ve dualarla dolu Cemaziyelevvel ayı namazı nedir, Cemaziyelevvel ayı namazı nasıl kılınır, Cemaziyelevvel ayı namazı kaç rekattır?

Cemaziyelevvel Ayı Namazı Nedir?

Cemaziyelevvel ayının fazileti ve cemaziyelevvel ayının özellikleri olarak değerlendirdiğimizde namazın sevabı Müslümanın ahiretine bir yatırımdır. Cemaziyelevvel ayı namazı farz yani yapılması gereken ve sorumluluk altında olduğumuz ibadetlerden olmayan, nafile yani herhangi bir yükümlülüğü olmadan, içten gelerek kılınan namazdır. İkişer veya dörder rekatlar halinde kılınan nafile namazlarda Allah’ın rızası gözetilir ve cennet istenir.

Cemaziyelevvel Ayı Namazı Ne Zaman Kılınır?

Cemaziyelevvel hangi ay ya da cemaziyelevvel ayı ne zaman diye baktığımızda 2023 yılında Kasım ayının ortasına denk geldiğini görürüz. 1 Cemaziyelevvel 1445 miladi takvime göre 14 Kasım 2023 Salı gününe denk gelir. Dört gecesinde namaz kılınması faziletli kabul edilen Cemaziyelevvel ayında namazlar akşam ile yatsı namazları arasında ya da yatsı namazından sonra kılınabilir.

namaz-iddef-cemaziyelevvel

Cemaziyelevvel Ayı Namazı Nasıl Kılınır?

Akşam ya da yatsı namazından sonra ilk gece, ilk gündüz, üçüncü gece, yirmi birinci ve yirmi yedinci gece kılınması faziletli görünen namaz için abdest alarak Allah’ın huzuruna gideriz. Cemaziyelevvel namazı da aynı farz namazlar gibi tekbir, kıyam, rükû, secde ve selam gibi kısımlardan oluşur. Namaz kılacak kişi kıbleye yönelik olarak durup ellerini kaldırır ve niyet ederek Allahuekber der, ellerini göbeğinin üzerinde (erkekler için) (Kadınlar göğüs üstünde) bağlar. Subhaneke, Fatiha ve ilgili dualardan sonra rüku, secde ve ikinci rekatta oturulur. Sağa ve sola selam vermek kaydıyla namaz tamamlanır.

Cemaziyelevvel Ayı Namazına Nasıl Niyet Edilir?

Farz veya vacip olan namazların dışındaki namazlara nafile namazlar denir. Bu vesileyle nafile namazları "Niyet ettim Allah rızası için Nafile Namazı kılmaya" diye niyet edilir. Allah-u Ekber diyerek Tekbir alınır ve namaza başlanır.

Cemaziyelevvel Ayı Namazı Kaç Rekattır?

Cemaziyelevvel’de kılınması faziletli kabul edilen ve belirli günlerde kılınan 5 namaz vardır. Toplamda kaç rekattır diye baktığımızda 36 rekattır. Tabi bu namazlar beş ayrı gün ve gecede kılındığı için ayrı rekatlara sahiptir. Örneğin ilk gece namazı 2 rekattır. İlk gündüz namazı 4 rekattır. Üçüncü gecesi kılınması tavsiye edilen namaz 20 rekat, Yirmi birinci gece 2 rekat ve yirmi yedinci gecesi ise 8 rekattır. İki rekattan fazla olan namazlar. İkişer rekatlar halinde kılınarak eda edilir.

Cemaziyelevvel Ayı Namazı Farz Mıdır?

Cemaziyelevvel ibadetleri ve Cemaziyelevvel ayında neler yapılır diye baktığımızda faziletlerin önemi ortaya çıkar. Bu ayı faziletli hale getirebilmek de Allah’a yakınlaşmak, nafile namaz kılmak, bolca tövbe ve istiğfar etmek çok kıymetlidir. Peki, Cemaziyelevvel ayı namazı farz mıdır? Hayır, değildir. Kılınması tavsiye edilen namazlar nafile yani Allah rızası umularak kılınan namazlardır. Cemaziyelevvel ayı namazı da nafile namazdır.


Cemaziyelevvel Ayının İlk Gecesi Kılınacak Namaz

Cemaziyelevvel ayının ilk gecesi kılınması faziletli olan bir namaz vardır. Bu namaz 2 rekat olarak kılınır. İlk rekatta 1 Fatiha, 1 Cuma Suresi, ikinci rekatta ise 1 Fatiha ve ardından Müzzemmil Suresi okunur. Herkesin bilmediği sureler olması hasebiyle zordur ancak ilk geceyi ihya niyetiyle nafile namaz olarak kılınır. Geceler önce geldiği için ilk gece namazı da 13 Kasım 2023 Pazartesi gecesini Salı gecesine bağlayan akşam kılınır.

Cemaziyelevvel Ayının İlk Günü Kılınacak Namaz

14 Kasım 2023 Salı günü ise Cemaziyelevvel’in ilk günüdür. Bir de ilk gün namazı vardır. Gündüz namazı 4 rekattır. Her rekatta 1 kez Fatiha ve 7 kez Nasr Suresi okur. (İzâ câe nasrullahi velfeth. Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, İnnehû kâne tevvâbâ)

Cemaziyelevvel Ayının 3. Gecesi Kılınacak Namaz

Üçüncü gece Kadir gecesi ile eş değer tutulmuştur. Halk arasında da oldukça oldukça önemlidir. Birçok Ulema ve Alim tarafından Cemaziyelevvel ayının üçüncü gecesi Kadir gecesi kıymetinde görülmüştür. Bu gece 20 rekatla kılınan namaz vardır. İkişer rekatlar halinde kılınan namazda her rekatta 1 Fatiha Suresi ve 10 Kadir Suresi okunur. Kadir Suresinin okunuşu şu şekildedir:

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr. Ve ma edrake ma leyletülkadr. Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr. Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr. Selamün hiye hatta matle’ılfecr

Namaz bittikten sonra ise şu dua edilir:


“Ey büyük olan Allah’ım azametinle daima her şeyden büyük oldun. Bütün azametler sadece senin azametinde toplanmıştır. Ya azim olan Rabbim” diyerek Allah-u Teala’yı tekbir etmek ile ilgili zikir-i şeriftir.

Cemaziyelevvel Ayının 21. Gecesi Kılınacak Namaz

21. gecenin ayrı bir özelliği vardır. Evliyâullah’ın çoğunluğu manevi hurucunu tam bu gecede tamamlamıştır. Fenafillah ve bekabillah makamlarını bu gecede elde etmişlerdir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde ise önemi çok büyüktür. Fenâ kelimesi, tasavvuf ıstılahında ise “Ölmeden evvel ölmek” ve “Allah aşkına tutulup kendi varlığını unutmak” manasına gelir. Saikin belli bir noktadan sonra ulaştığı manevi bir makamdır. “Fenâ” makamının peşine gelen “Bekâ” makamı ise onun bir levazımı olup akabinde ele geçmektedir. Bekâ kelimesi ise lügatta “Var olmak” ve” Sürekli olmak” manalarına gelir. 21’inci gecesi kılınan namaz ise iki rekattır. 1 Fatiha ve ardından istenilen (Kur’an-ı Kerim’den en kolayınıza geleni okuyun vasfıyla) sure okunur.

Cemaziyelevvel Ayının 27. Gecesi Kılınacak Namaz

27. gecelerin fazileti büyük olmakla beraber Recep ve Şaban aylarının 27. Geceleri gibidir. 27’nci gecesinde de iki defa dört rekatlık yani toplamda 8 rekat namaz kılınır. Her rekatta 1 Fatiha ve Duha Suresi okunur.

Duha Suresi okunuşu:

Vedduha. Velleyli iza seca. Ma vedde'ake rabbüke ve ma kala. Ve lel'ahıretü hayrün leke minel'ula. Ve lesevfe yu'tıyke rabbüke feterda. Elem yecidke yetiymen feava. Ve vecedeke dallen feheda. Ve vecedeke 'ailen feağna. Femmel yetiyme fela takher. Ve emmessaile fela tenher. Ve emma binı'meti rabbike fehaddis.

Namazın ardından “Sübbühün, Kuddusun Rabbüna ve Rabbül melaiketi ver ruh” (Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. En yüce en mukaddes olan sensin Ya Rabbi. Bütün meleklerin sahibi sensin Allah’ım” zikri edilir.