TR
BAĞIŞ YAP
TÜRK LİRASI

Zilhicce Ayında Yapılacak Zikirler Nelerdir?

Zilhicce Ayında Yapılacak Zikirler Nelerdir?
Zilhicce ayı nedir? Zilhicce ayında yapılması gereken zikirler ve dualar nelerdir? Zilhicce ayı zikirleri hakkında bilmeniz gerekenler burada.

Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ayı olan Zilhicce 07 Haziran 2024 (1445) Cuma günü itibariyle başlayacak. Hac mevsimi ve Kurban Bayramının içinde olduğu Zilhicce ayı dört haram aydan biridir ve hac ayı anlamına gelir. Zilkade ayından sonra, Zilhicce ayı daha sonra ise Hicri takvimde yeni yıla girilir ve Muharrem ayı başlar. 

Peki, bu son derece önemli olan ay içerisinde Müslümanlar namaz, oruç, zikir gibi nasıl bir ibadette bulunur, nasıl dua edilir? Zilhicce Ayı zikirleri nelerdir? Zilhicce zikirleri ilk 10 gün itibariyle ay boyu yapılabilecek sevapları taşır.

Zilhicce Ayında Yapılacak Zikirler Nelerdir?

Zilhicce ayı nedir, Zilhicce diğer söylem ifadesiyle Zülhicce/Zilhacce ifadesi sözlükte Hac ayı anlamına gelir. Hac menasikinin ifa edildiği terviye, arefe ve nahr günü ile Kurban bayramının 1. günü ve bu günü takip eden (hepsini ifade sadedinde ‘eyyâm-ı nahr’ denilen) sonraki günleri (ve dahi eyyâm-ı teşrik) de yine bu ayın içindedir. 

Zilhicce ayında yapılacak duaların geri çevrilmediği ve Allah-u Teala’nın Zilhicce’nin ilk 9 günü dua ve zikri emrettiği bilinir. Zilhicce ayı zikirleri 100’er defa okunur. Özellikle Allah-u Ekber, Kelime-i Tehvid (Lâ ilahe illallah, Muhammedün Resullullah) gibi zikirler son derece önemlidir.

1) La ilahe illallâhu vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumitü biyedihil hayr. Ve hüve ala külli şey in kadir.

2) Eşhedü el-la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh. İlahen vahiden sameden lem yettehiz sahibeten ve la veleda.

3) Eşhedü el-la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit. Ve hüve hayyul-la yemut. Biyedihil hayr. Ve hüve ala külli şey in kadir.

4) Hasbiyallahu ve kefa. Semiallahu limen dea. Leyse vera-allahi münteha.

5) Allahümme lekel hamdü kellezi nequl, ve hayram-mimma neqûl. Allahümme leke salati ve nüsüki ve mahyaye ve memati ve leke rabbi türasi. Allahümme inni euzü bike min azabil gabri ve min şetatil emri, Allahümme inni es-elüke min hayri ma tecri bihirrihu.


Zilhicce Ayı Zikirleri Ne Zaman Çekilir?

Zilhicce 10 gün zikirleri Müslüman'ın ahiret hayatını cennete çevirecek fırsatlarla doludur. Nitekim Allah Te‘âlâ Fecr Sûresi’nin bidayetindeki dört ayette beş şeye yemin edip sonunda da bu yeminin çok mühim olduğunu beyan eder:

1- “Andolsun (tan yerinin ağarma vakti olan) o fecre!”

2- “(Zilhicce'nin başındaki) o çok kıymetli on geceye de!

3- “(Her şeyin, özellikle bu gecelerin ve namazın) çift(in)e de, tek(in)e de!”

4- “Bir de geçip gittiğinde o geceye!”

Zilhicce ayının ilk günü 07 Haziran 2024 Cuma’dır. İlk gün sabah namazından itibaren zikirler çekilmeye başlanır. İsa (a.s) Cebrail (a.s)’a “Sana beş zikir öğretiyorum. Allah-u Teala nezdinde Zilhicce’nin 10 gününde eftal günler yok. 10 günün zikrinden eftal zikirler yok” buyurdu. 

Zikirlerden birincisini 100’er defa okuyanların o gün yer halkından hiç kimse onun ameline yetişemez, kıyamet günü en fazla hasenata sahip bir kişi gelse ya o gelir ya da onun gibi yapan gelir. 

İkincisini 100 defa okuyana Allah-u Teala 1 milyon hasane yazar ve cennette 10 bin derece verir. 

Üçüncüsünü 100 kez okuyana gökten 70 bin melek elleri açık halde inerler ona salat, rahmet ve feyiz yağdırırlar. 

Dördüncü 100 kere okuyana zikir biter bitmez bir melek ağzından kapar mevlanın kabul makamına koyar Allah-u Teala da o anda özel bir nazarla tecelli rahmetiyle bakar. Bir kez nazarını alana ebedi azap yoktur. Beşincisinin ise Cebrail (a.s)’ın vahyetmesiyle bana bildirildiği size aktarma izni verilmedi buyrulmuştur.

Zilhicce Ayında Hangi Tesbihler Çekilir?

Zilhicce ayının ilk 10 günü, İslam dünyasında önemli bir dönem olan "Kurban Bayramı"na denk gelir. Bu ayda özellikle faziletli kabul edilen duaların ve zikirlerin yapılması tavsiye edilir. 

Zilhicce ayında genellikle "Subhanallah" (Allah'ı tenzih ederim), "Elhamdülillah" (Allah'a hamd olsun), "Allahu Ekber" (Allah en büyüktür) gibi zikirlerin sıkça tekrarlanması sevaptır. Bunlar, genel olarak Müslümanlar arasında her zaman tekrarlanan zikirlerdir, ancak Zilhicce ayında bu zikirleri çekmek ve hac ibadetiyle ilgili duaları da yapmak özellikle tavsiye edilir. Bunun yanı sıra, Peygamber Efendimiz'in (S.A.V) adını anmak için "Salavat-ı Şerife" okunması da önemlidir.

Zilhicce'nin İlk 10 Gününde Çekilecek Tesbihler

1.Günü Subbuhun Guddusun Rabbuna Rabbul Melâıketı Verruh 100 defa (07 Haziran 2024 Cuma)

2.Günü Subhanallâhi Ve Bi Hamdihi Subhanallâhıl Azim 100 defa (08 Haziran 2024 Cumartesi)

3.Günü Lâ Havle Velâ Guvvete Illâ Bıllâhil Alıyyil Azım 100 defa (09 Haziran 2024 Pazar)

4.Günü Hasbiyallâhu Lâ Ilâhe İllâllâhu Aleyhi Tevekkeltü Ve Hüve Rabbül Arşil Azim 100 defa (10 Haziran 2024 Pazartesi)

5.Günü Allahümme Inneke Afüvvün Kerimun Tuhibbul Affe Fağfu Anni 100 defa (11 Haziran 2024 Salı)

6.Günü Lâ Ilâhe Illâ Ente Subhaneke İnni Küntü Mınez Zalimin 100 defa (12 Haziran 2024 Çarşamba)

7.Günü Rabbi İnni Messenıyeddurru Ve Ente Erhamurrahimin 100 defa (13 Haziran 2024 Perşembe)

8.Günü Hasbunallâh Ve Nığmel Vekil 100 defa (14 Haziran 2024 Cuma)

9.Günü Arefe: 1000 defa İhlas (15 Haziran 2024 Cumartesi) (Kurban Bayramı Afrefe)

10.Günü Bayram: 300 defa Subhanallahi ve Bi Hamdihi ölmüşlerimize okunur. (16 Haziran 2024 Pazar) Bayram Günü Allahümme Habbıbı İleynel İmAne ve Zeyyınhu Fi Gulubina ve Kerrih İleyna Küfra Fusuga Vel İsyane Vec' Alna Mıner Raşidin 100 defa Okunur.


Zilhicce Ayında Okunacak Dualar

Zilhicce ayında zikir ve dua etmek, kaza namazı kılmak, sadaka vermek, Kur'ân-ı Kerim tilavetiyle meşgul olmak ve Tesbih namazı kılmak çok kıymetlidir. Cevşen-i Kebir, evrad-ı kudsiye ve hususen tahmidiye duasını okunabilir.

Zilhicce ayı duası ise şöyledir:

“Sübhâne zî’l-‘izzeti ve’l-ceberût. Süb-hâne zî’l-kâ‘ideti ve’l-melekût. Sübhâne’l-hayyü’llezî lâ-yemût. Lâ-ilâhe illâ hüve yuhyî ve yumît ve hüve hayyun lâ-yemûtu. Sübhâna’llâhi rabbi’l-‘ibâdi ve’l-bilâdi ve’l-hamdü li’llâhi kesîran tayyîben mübâraken ‘alâ küllî hâlin. Allâhu ekber kebîran. Rabbenâ celle celâluhû ve kudrete bi-külli mekânin.”

Anlamı şöyledir:

“Ey her şeye gücü yeten izzet sâhibi Rabbim! Seni tüm noksanlıklardan tenzîh ederim. Tüm mülkün sâhibi, ölmeyen ve ezel ve ebed olmak üzere diri olan Rabbim! Seni tesbîh ederim. Dirilten ve öldüren kendisinden başka ilah olmayan O’dur. O ölmez, hayy olan O’dur. Beldelerin ve kulların Rabbi olan Allâh’ı tesbîh ederim. Her durumda çok ve mübârek övgüler Allâh’adır. Allâh büyüktür. Celâl sâhibi olan Sensin Rabbim. Her mekânda güç ve kuvvet sahibisin.” dese ve sonra da dilediği gibi duâ eylese Beytullâh’ı haccetmiş, Resûlullâh (s.a.v.)’i ziyâret etmiş ve Allâh (c.c.) yolunda cihâd etmiş gibi ecir ve sevâb kazanır. Allâhü Te‘âlâ o kimseye, o kimsenin dilediği şeyi verir.