Tebliğ ve Davet

Tebliğ faaliyetleri ile çok büyük kitleleri aynı anda eğitmek mümkün. Bu tip bir İslami eğitim, Müslümanların eğitim sorunlarını çözmek için en hızlı ve en etkili yöntem.


Halka açık ve toplu yapılan tebliğ faaliyetleri ile çok büyük kitleleri aynı anda eğitmek mümkün. Bu tip bir İslami eğitim, Müslümanların eğitim sorunlarını çözmek için en hızlı ve en etkili yöntem.


a- İlim Halkaları


Mescid ve Camiilerde imamlarımızın haftalık halka açık düzenlediği bu eğitim faaliyetler ile her yaş ve kesimden Müslümana temel İslam eğitimi veriyoruz.


b- Gezici Tebliğ


Özel araçlar ile kırsal alanda köyleri ve göçebeleri ziyaret ederek onlara Allah'ın emir ve yasaklarını anlatıyoruz. c- Hızlı ve Etkili


Sadece 5 yılda 50.000 kişiye temel İslami eğitim verdik. Bu rakam, tebliğ çalışmalarının ne kadar etkili bir usul olduğunun açık bir ispatı.