TR
BAĞIŞ YAP
TÜRK LİRASI

Tanzanya Medrese Tadilat Projesi

Tanzanya Medrese Tadilat Projesi

İDDEF olarak, siz kıymetli bağışçılarımızın desteğiyle Tanzanya'da yenileyeceğimiz medrese ile hem bölgede yaşayan Müslümanların eğitim ihtiyacı giderilecek, hem de çocukların ve gençlerin İslam’ın değerlerine sahip çıkmaları sağlanacak. 

tanzanya-medrese-tadilat-iddef (3)

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) olarak, Afrika kıtasında bulunan birçok ülkenin ortak kaderini paylaşan Tanzanya’da Müslüman halkın sömürgecilik, savaş, siyasi istikrarsızlık ve bunlar gibi birçok sebep ile uzun yıllardır çektikleri sıkıntıya son vermek için yola çıktık. Bu kapsamda Doğu Afrika ülkesi Tanzanya’da Müslüman kardeşlerimizin kıt kaynaklarına rağmen büyük bir gayretle temelini attıkları ve güç yetirebildikleri nispetle inşa etmeye çalıştıkları ancak tamamlayamadıkları bir medrese binasının tadilatının ve tamamlanmasının sağlanması çalışma başlattık. Bu medresenin tamamlanmasıyla ehlisünnet düsturuyla geleneksel İslami eğitim anlayışını uygulayarak birçok talebenin öğrenim görmesini ve ülkelerinde bulunan diğer Müslümanlara faydalı olmalarını ümit ediyoruz.

tanzanya-medrese-tadilat-iddef (3)

Medresenin tamamlanarak hizmete sunulacağı köyde başka bir medresenin bulunmaması ihtiyacın önemini ortaya koyarken, medresede ilgili hocamızın nezaretinde verimli bir eğitim süreci ifa edilmesi için eğitim müfredatıyla ilgili çalışmayı da başlattık. Bu kapsamda medresemizde temel İslami eğitim, Kuran-ı Kerim okuma ve ezberi çalışması sunulacak.

Bu projemizle aynı zamanda bölgede yaşayan binlerce Müslümanın zor durumlarında yanlarında olarak hem kardeşlik bağlarımızı pekiştirmeyi hem de kilometrelerce öteden uzanan yardım eliyle Müslüman kardeşlerimize umut olmayı hedefliyoruz.

tanzanya-medrese-tadilat-iddef (1)

Hayırseverlerin sadaka-i cariye hükmündeki kalıcı eserlere inşa ve tadilat için verdiği destekle binlerce kişi istifade imkanı buluyor.

Tanzanyalı Kardeşlerimizin Hayatına Temas Ediyoruz

Baskı ve sindirmelerle, misyonerlik faaliyetleriyle ve ehlisünnet düsturu dışında yollara tevessül ettirilerek inançları ellerinden alınmaya çalışılan Müslüman kardeşlerimizin yanlarında olarak İslam kardeşliği vazifemizi yerine getiriyoruz. Medreselerimizde yetişen talebelerimiz birer İslam nuru misali kendi köylerinde, kendi şehirlerinde yaptıkları tebliğ faaliyetleriyle bu inanç mücadelesini sürdürmekteler. Yola çıktığımız ilk günden bu zamana kadar ortaya koyduğumuz projeler ile Müslüman kardeşlerimizin her daim yanlarında olmak gayretindeyiz. Bu kapsamda çalışma gerçekleştirdiğimiz bütün bölge ve ülkelerde olduğu gibi Tanzanya’da da çalışmalarımızı daima sürdürüyor, her geçen gün daha fazla Tanzanyalı Müslüman kardeşimizin hayatına temas ediyoruz. Ülke içerisindeki faaliyetlerimizle sahih İslam eğitiminin ülkenin en ücra köşelerine kadar ulaşması için mücadele vermekteyiz. Hayırsever bağışçılarımızın destekleriyle inşa ettiğimiz mescitler ve medreseler Tanzanya Müslümanlarının problemlerinin çözümünde bir mihenk taşı vazifesi görmektedir.