TR
BAĞIŞ YAP
TÜRK LİRASI

Kompost ve Kompost Tuvalet

Kompost Nedir

Yaratılan hiç bir organik maddeye çöp gözüyle bakmayan bir anlayışın tezahürü olan kompost; en basit anlatım ile organik atıkların geri dönüşümle tekrardan kullanılması tekniğidir. Yaşamını tamamlayan insan, hayvan, bitki gibi tüm canlıların toprağa karışarak tekrar canlı oluşumuna ve insanların faydalanmasına ortam sağlaması, doğada gözlemlediğimiz mucizevi bir süreçtir. Kompost ise bu mucizevin süreci insan eliyle hızlandırılmasıdır. Organik tüm atıklar belli tekniklerle bitkiler için oldukça faydalı gübre haline getirilirler.


Kompost Tuvalet

Kompost uygulamasında tüm organik atıklar değerlendirilir. Buna hayvan ve insan atıkları de dâhildir. Kompost tuvalette öncelikli amaç insan atığının içerdiği patojenlerle toprağı ve suyu zehirlemesinin önüne geçilmesidir. Normal sulu tuvaletlerde kullanılan yöntem ile yüz milyonlarca insanın atığı akarsu ve denizlerimize karışmakta ve insanoğlu bu suyu temiz olarak tekrar kullanmak için çok fazla enerji ve para harcamaktadır. Diğer taraftan insan atığı için kullanılan toprak çukurlar hem toprağın hem de yeraltı sularının zehirlenmesine sebep olmaktadır. Kompost tuvalet insan atığının çıkarabileceği tüm bu sorunları bertaraf etmekle kalmıyor aynı zamanda belirli tekniklerle hayvan gübresinden çok daha kaliteli ve faydalı bir gübre elde edilmesini sağlıyor.


Kompost Tuvaletin faydaları

  • Toprağı korur
  • Suyu korur
  • Verimli tarıma destek sağlar/verimli gübre oluşur
  • Parayı ve çabayı korur
  • Doğal geri dönüşüme destek olur
  • Yaratılan hiçbir şeyin israf edilmemesine olanak sağlar
  • Doğaldır


İDDEF Neden Kompost Uyguluyor

Dünyada 1 milyar insan düzgün ve sağlıklı tuvalete sahip olmadığı için tuvalet ihtiyaçlarını açıkta gideriyorlar. Bu durum temiz su sıkıntısı dâhil pek çok probleme neden oluyor. Tuvalet ihtiyacı için açık ortam kullanımı, gelişmiş ülkeler için ne kadar uzak gözükse de Afrika ve Güney Asya’da nüfusun 3’te 2’si açık alanda tuvalet ihtiyaçlarını gideriyorlar. Dünya üzerinde çoğu Asya ve Afrika’da olmak üzere 47 ülkede nüfusun yarısı tuvaletlerini açıkta yapıyorlar. Bu durum başta kolera ve ishal olmak üzere çeşitli ölümcül salgın hastalıklara sebep oluyor. Açık tuvalete dayalı bu hastalıklar nedeniyle her gün ortalama 900 çocuk hayatını kaybediyor, sağlık harcamaları için 270 milyon dolar harcanıyor. Diğer taraftan çekilen su sıkıntısına ek olarak açıkta giderilen tuvalet ihtiyaçları temiz su kaynaklarını da kirletiyor. Açık tuvaletin kirlettiği suların sebep olduğu ishal, Sahra-altı Afrika’da 5 yaşın altındaki çocukları öldüren ilk 3 sebepten birisi halinde.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu olarak sahip olduğumuz Ehl-i Sünnet anlayışı ile eğitim ve insani yardım faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu anlayış bizlere sadece inanç ve ibadet ile ilgili değil aynı zamanda Allah’ın yarattıklarına karşı nasıl davranmamız gerektiği hususunda da yol gösterir. İnsan sağlığını korumak, doğayı, suyu, toprağı korumak, tüm yaratılmışlara iyi davranmak ve hiçbir şeyi israf etmemek Ehl-i Sünnet anlayışının bizlere en önemli öğütlerindendir. Bu vesile ile İDDEF olarak doğaya ve insanlığa en faydalı ve en zararsız projeleri kuvvetle destekliyor ve uyguluyoruz.

Kompost ve Kompost Tuvaletler Nerelerde Uygulanıyor

İDDEF olarak yalnızca organik atıklardan oluşan kompost uygulamalarını organik tarım çalışmalarımızı yürüttüğümüz Kenya, Senegal ve Nijerya’daki medreselerimizde uyguluyorıuz. İnsan atığının dönüştürüldüğü Kompost tuvalet uygulamasını ise tüm medreselerimizde uygulamayı hedefliyoruz. Bununla beraber tropikal iklimlerde bulunan ve insan atıklarının içme sularını zehirleyerek insan sağlığını tehdit ettiği bölgeler olan Filipinler, Bangladeş, Pakistan, Kenya, Nijerya, Tanzanya gibi ülkelerde de ailelere de kompost tuvalet uygulama projelerine dâhil etmeyi planlıyoruz.