TR
BAĞIŞ YAP
TÜRK LİRASI

KALICI ESERLER

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) olarak, dünyanın dört bir yanında ibadet imkanına ve eğitime muhtaç kimselerin yaygın, ulaşılabilir, kalıcı ve sürdürülebilir eğitime kavuşmaları için sizlerin desteğiyle cami, mescit ve medreseler inşa ediyoruz. 33 ülkede 61 medrese, cami ve mescit inşa etmekle birlikte son üç yılda Afrika ve Asya bölgesinde 79 kalıcı eserin inşasını hayırseverlerimizin desteğiyle tamamladık. Suriye’nin İdlib kırsalında 620 adet briket ev yaparak savaş mağduru kardeşlerimize sıcak bir yuva sağladık. 2018 yılında 21, 2019 yılında 13, 2020 yılında 15, 2021 yılında ise 30 medrese, mescit, cami ve külliye inşa edip Müslüman kardeşlerimizin ibadet ve eğitim hayatına dokunarak, hem ücretsiz eğitim imkanı sunduk hem de Müslümanlar arasındaki kardeşliği pekiştirmek için çalıştık. Sizlerin desteğiyle, güvenle ve gayretle zorlu coğrafyalarda kalıcı eserler yapmaya devam ediyoruz. Siz de bağışta bulunarak sadaka-i cariye anlayışıyla geleceğe eser bırakmak ister misiniz? 


İDDEF, medrese ve mescid açılışı

Peygamber Efendimiz’in (S.A.V) göstermiş olduğu usulde eğitimi sürdürerek hoca yetiştiren yegâne kurumlar ise medreseler. Eğitime muhtaç kimselerin düzgün eğitim alabilecekleri bir Medrese bu bölgelerde yaşayan insanların hayatlarını değiştirebilir. Bu sebeple çalışma yaptığımız ülkelerde Ehl-i Sünnet medreselerini ihya etmek ve yeni medreseler açmak için çalışmalar yapıyoruz.

Bağış Yap

İslami eğitimin ekonomik, sosyal ve siyasi problemler yüzünden geri plana atıldığı coğrafyalarda, misyonerler, sapık görüşlü mezhepler ve terör sempatizanı uç gruplar bu açıktan yararlanarak Müslüman toplumların içine sızmaya çalışıyor. Bu faaliyetler sebebi ile son 10 senede, yüzyıllardır düzgün bir İslam anlayışı ile birlik ve huzur içinde yaşayan Müslümanlar arasında terör, şiddet ve mezhep kavgaları had safhaya çıkmış durumda. 

iddef-kalici-eser-gine-2020
Batı Afrika ülkesi Gine'nin Başkenti Konakri'de inşa edilen 2. Abdulhamid Han Camii

Günümüzde 187 milyon Müslüman çocuk kendi dinini öğrenme imkanına sahip değil. Bu rakam Dünya’da ki her iki Müslüman çocuktan birinin İslami eğitimden yoksun olduğu manasına geliyor. Çoğu kırsalda ve çok zor şartlarda altından yaşayan bu çocuklar, sapkın görüşler ve misyonerlik faaliyetlerinin hedefi durumunda. Cehalet ve fakirliğin pençesinde ki Müslümanlar kolayca kandırılarak İslam’dan uzaklaştırılıyor, savaş, bölücülük ve teröre alet ediliyor.

iddef-burkina-faso-medrese-2020-3

Tüm bu problemlerin çözümü İslam’ın doğru öğrenilmesi yolundan geçiyor. İslami en iyi şekilde bilen ve öğretecek olan kişiler, elbette ki bu işin eğitimini almış olan hocalar, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) göstermiş olduğu usulde eğitimi sürdürerek hoca yetiştiren yegâne kurumlar ise medreseler. Eğitime muhtaç kimselerin düzgün eğitim alabilecekleri bir Medrese bu bölgelerde yaşayan insanların hayatlarını değiştirebilir. Bu sebeple çalışma yaptığımız ülkelerde Ehl-i Sünnet medreselerini ihya etmek ve yeni medreseler açmak için çalışmalar yapıyoruz.

mescid-burkina-faso-iddef-2020
Burkina Faso'da inşa edilen Mescid

İDDEF nerelerde medrese açıyor?

Her geçen gün hizmet ağını genişleten İDDEF, 2016 yılı sonunda 30 ülkede medreselerinde Ehl-i Sünnet akidesinin anlatıldığı bir kurum haline gelmiştir. Bu şevkle her yıl yeni ülkelere açılma hedefiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Medreseler genellikle okuma oranlarının düşük olduğu ve yardıma muhtaç kimselerin çoğunlukta olduğu bölgelere açılır. Bunun nedeni hem dış dünyanın kötülüklerinde fazla etkilenmemiş temiz gençler bularak onları Ehl-i Sünnet anlayışına göre yetiştirmek ve yeni âlim adayları olmalarına vesile olmak, hem de su kuyuları ve insani yardımlarda bulunarak bölge insanlarının ihtiyacını karşılamaktır.

Medrese maliyetleri nelerden oluşur ve ne kadardır?

Medreseler yapılarına, büyüklüklerine ve yapıldığı ülkelere göre maliyet hususunda farklılıklar göstermektedir. Bununla birlikte 30 kişilik talebeye ders ortamı sağlamak için minimum 25.000 dolarlık bir bütçeye ihtiyacımız olmaktadır. Ancak bağışçılarımız tek başlarına bir medrese yaptırabilecekleri gibi bir medresenin bazı bölümlerini veya iç tefrişatla alakalı eksikliklerini giderebilirler. Bu bakımdan medrese bağışında 100 dolarlık bir bağış yapılabileceği gibi üç sınıflı, yatakhaneli, yemekhaneli bir medrese yaptırmak için 100.000 dolarlık bir bağış da yapılabilir.

burkina-faso-medrese-2020
Burkina Faso / Medrese

Neden İDDEF medreselerine yardım edilmeli?

İslam toplumu tarihin en büyük eğitim krizi ile karşı karşıya. Son 15 senede Müslümanların nüfusu 300 milyon arttı. Fakat hali hazırda ekonomik ve siyasi problemler ile boğuşan devletler ve kısıtlı medrese sayısı artan nüfusun eğitim ihtiyacını karşılayamıyor. Gittikçe derinleşen bu kriz Müslümanların İslam’ı eksik ve yanlış öğrenmesi demek. Bunu fırsat bilen militan ve ayrılıkçı gruplar, toplumların barışını tehdit eden görüşlerini Müslümanlar arasında yaymaya çalışıyor. İDDEF bu noktada çözüm olarak İslami eğitimi destekliyor. Çünkü asıl hedefimiz Müslümanlar arasında barışı ve huzuru tesis etmek. Bu büyük ve başarılması zor bir hedef olmakla birlikte ilmin ve eğitimin gücünden eminiz. Bu yüzden yaşam koşullarının en ağır olduğu, ulaşılması en zor coğrafyalarda genç nesillere İslami eğitim olanakları sunuyoruz.