TR
BAĞIŞ YAP
TÜRK LİRASI

KALICI ESERLER

KALICI ESERLER


İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) olarak, dünyanın dört bir yanında ibadet imkanına ve eğitime muhtaç kimselerin yaygın, ulaşılabilir, kalıcı ve sürdürülebilir eğitime kavuşmaları için sizlerin desteğiyle cami, mescit ve medreseler inşa ediyoruz. 55 ülkede 80 medrese, cami ve mescit inşa etmekle birlikte son dört yılda Afrika ve Asya bölgesinde 262 kalıcı eserin inşasını hayırseverlerimizin desteğiyle tamamladık. Suriye’nin İdlib kırsalında 620 adet briket ev yaparak savaş mağduru kardeşlerimize sıcak bir yuva sağladık ve "İdlib 100 bin Briket Ev” hedefiyle başlatılan projeye destek vererek 2.390 adet briket ev inşasını sürdürüyoruz. 2018 yılında 21, 2019 yılında 13, 2020 yılında 15, 2021 yılında 30, 2022 yılında 20, 2023 yılında ise 44 medrese, mescit, cami ve külliye inşa edip, Müslüman kardeşlerimizin ibadet ve eğitim hayatına dokunarak, hem ücretsiz eğitim imkanı sunduk hem de Müslümanlar arasındaki kardeşliği pekiştirmek için çalıştık. Sizlerin desteğiyle, güvenle ve gayretle zorlu coğrafyalarda kalıcı eserler yapmaya devam ediyoruz. Siz de bağışta bulunarak sadaka-i cariye anlayışıyla geleceğe eser bırakmak ister misiniz? 


İDDEF, medrese ve mescid açılışı

Peygamber Efendimiz’in (S.A.V) göstermiş olduğu usulde eğitimi sürdürerek hoca yetiştiren yegâne kurumlar ise medreseler. Eğitime muhtaç kimselerin düzgün eğitim alabilecekleri bir Medrese bu bölgelerde yaşayan insanların hayatlarını değiştirebilir. Bu sebeple çalışma yaptığımız ülkelerde Ehl-i Sünnet medreselerini ihya etmek ve yeni medreseler açmak için çalışmalar yapıyoruz.

Bağış Yap

İslami eğitimin ekonomik, sosyal ve siyasi problemler yüzünden geri plana atıldığı coğrafyalarda, misyonerler, sapık görüşlü mezhepler ve terör sempatizanı uç gruplar bu açıktan yararlanarak Müslüman toplumların içine sızmaya çalışıyor. Bu faaliyetler sebebi ile son 16 senede, yüzyıllardır düzgün bir İslam anlayışı ile birlik ve huzur içinde yaşayan Müslümanlar arasında terör, şiddet ve mezhep kavgaları had safhaya çıkmış durumda. 

iddef-kalici-eser-gine-2020
Batı Afrika ülkesi Gine'nin Başkenti Konakri'de inşa edilen 2. Abdulhamid Han Camii

Günümüzde yaklaşık 200 milyon Müslüman çocuk kendi dinini öğrenme imkanına sahip değil. Bu rakam Dünya’daki her iki Müslüman çocuktan birinin İslami eğitimden yoksun olduğu manasına geliyor. Çoğu kırsalda ve çok zor şartlarda altından yaşayan bu çocuklar, sapkın görüşler ve misyonerlik faaliyetlerinin hedefi durumunda. Cehalet ve fakirliğin pençesinde ki Müslümanlar kolayca kandırılarak İslam’dan uzaklaştırılıyor, savaş, bölücülük ve teröre alet ediliyor.

iddef-burkina-faso-medrese-2020-3

Tüm bu problemlerin çözümü İslam’ın doğru öğrenilmesi yolundan geçiyor. İslami en iyi şekilde bilen ve öğretecek olan kişiler, elbette ki bu işin eğitimini almış olan hocalar, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) göstermiş olduğu usulde eğitimi sürdürerek hoca yetiştiren yegâne kurumlar ise medreseler. Eğitime muhtaç kimselerin düzgün eğitim alabilecekleri bir Medrese bu bölgelerde yaşayan insanların hayatlarını değiştirebilir. Bu sebeple çalışma yaptığımız ülkelerde Ehl-i Sünnet medreselerini ihya etmek ve yeni medreseler açmak için çalışmalar yapıyoruz.


Burkina Faso'da inşa edilen Mescid ve Medrese

İDDEF nerelerde medrese açıyor?

Her geçen gün hizmet ağını genişleten İDDEF, 2022 yılı sonunda 55 ülkede medreselerinde Ehl-i Sünnet akidesinin anlatıldığı bir kurum haline gelmiştir. Bu şevkle her yıl yeni ülkelere açılma hedefiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Medreseler genellikle okuma oranlarının düşük olduğu ve yardıma muhtaç kimselerin çoğunlukta olduğu bölgelere açılır. Bunun nedeni hem dış dünyanın kötülüklerinde fazla etkilenmemiş temiz gençler bularak onları Ehl-i Sünnet anlayışına göre yetiştirmek ve yeni âlim adayları olmalarına vesile olmak, hem de su kuyuları ve insani yardımlarda bulunarak bölge insanlarının ihtiyacını karşılamaktır.

Medrese ve Mescit A’dan Z’ye Tüm Tefrişatıyla Yapılıyor

Medrese ve mescitler yapılarına, büyüklüklerine ve yapıldığı ülkelere göre maliyet hususunda farklılıklar gösteriyor. Bilindiği üzere inşaat faaliyetleri metrekare maliyet üzerinden hesaplanıyor. Temelden çatıya, tüm iç tefrişatıyla hazır hale getirdiğimiz medrese ve mescitlerimiz periyodik bakım ve onarımlarıyla beraber Müslüman kardeşlerimize hizmet veriyor. Bu bakımdan bağışçılarımız tek başlarına bir medrese yaptırabilecekleri gibi bir medresenin bazı bölümlerini veya iç tefrişatla alakalı eksikliklerini giderebilir, duvarında bir tuğla ya da çatısında bir kiremit de benden olsun düşüncesiyle dilediği miktarda bağış yapabilir.


Medrese maliyetleri nelerden oluşur ve ne kadardır?

Medreseler gündüz ve yatılı olarak ayrılmakla birlikte örneğin; Afganistan’da 235 mt2 alan üzerinde 5 sınıflı medrese ortalama 45.000 – 50.000 dolar arasında tamamlanıyor. 350 mt2 alan içerisinde 200 mt2 Camii ise 40.000 – 50.000 dolar arasında bir maliyetle kardeşlerimizin hizmetine sunuluyor. Afrika ülkesi Burkina Faso’dan örnek verecek olursak 90 mt2 mescit ortalama 28.000 euro, 105 mt2 mescit 32.000 euro, 200 mt2 mescit ise ortalama 50.000 veya 60.000 euro maliyetle yapılıyor. Tuğla yapılı, camlı, pencereli, kapılı, dolap, masa, güneş enerjili elektrik sistemiyle birlikte 3 sınıflı, ofis ve abdesthane bulunan bir medrese ortalama 45.000 veya 50.000 euro ile tamamlanırken, Burkina Faso’daki 105 mt2 mescit, 3 sınıf, ofis, medrese, su kuyusu, tuvalet, banyo ve peyzaj çalışmasından oluşan Örnek Köy Projesinin maliyeti ise ortalama 120.000 veya 125.000 euro maliyetle kardeşlerimizin hizmetine sunuluyor. 

burkina-faso-medrese-2020
Burkina Faso / Medrese

Neden İDDEF medreselerine yardım edilmeli?

İslam toplumu tarihin en büyük eğitim krizi ile karşı karşıya. Son 15 senede Müslümanların nüfusu 300 milyon arttı. Fakat hali hazırda ekonomik ve siyasi problemler ile boğuşan devletler ve kısıtlı medrese sayısı artan nüfusun eğitim ihtiyacını karşılayamıyor. Gittikçe derinleşen bu kriz Müslümanların İslam’ı eksik ve yanlış öğrenmesi demek. Bunu fırsat bilen militan ve ayrılıkçı gruplar, toplumların barışını tehdit eden görüşlerini Müslümanlar arasında yaymaya çalışıyor. İDDEF bu noktada çözüm olarak İslami eğitimi destekliyor. Çünkü asıl hedefimiz Müslümanlar arasında barışı ve huzuru tesis etmek. Bu büyük ve başarılması zor bir hedef olmakla birlikte ilmin ve eğitimin gücünden eminiz. Bu yüzden yaşam koşullarının en ağır olduğu, ulaşılması en zor coğrafyalarda genç nesillere İslami eğitim olanakları sunuyoruz.