TR
BAĞIŞ YAP
TÜRK LİRASI

İDDEF güvenilir mi?

İDDEF güvenilir mi?

İDDEF 55 ülke 309 bölgede desteklerinizle insanlara güven veriyor!

Muhtaç coğrafyalara, yetim çocuklara ve dünyanın dört bir tarafında eğitim gören talebelere desteklerinizle ulaşıyoruz, yardımlarınızı teslim ediyoruz.
   

İDDEF, 29.11.2022 tarih ve 6426 numaralı T.C Cumhurbaşkanlığı kararıyla "Kamu Yararına Çalışan Dernek" statüsündedir.

İDDEF hayırseverlerin güveniyle insanlığa hizmet ediyor. Kısa adımız İDDEF. Açılımı ise İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu. Merkezimizde isminde geçen ‘insana değer’ kelimeleriyle özdeşleşmiş bir hizmet var. İslami eğitim (Medrese eğitimi ve tebliğ çalışmaları) ve insani yardım hizmetleri federasyonumuzun kuruluş amacı. 2009 yılında 45 derneğin bir araya gelmesi ile federasyon şeklinde kurumsallaşan İDDEF olarak bugün başta Afrika, Asya ve Balkanlar olmak üzere hayırseverlerimizin destekleriyle tüm dünyada insani ve İslami hizmette bulunuyoruz. Temellerinin atılmasından bugüne 20 yıl geçti ve “muhabbetle birlikte insanlığa hizmete” sloganımızla İDDEF olarak binlerce hoca yetiştirdik, tebliğde bulunduk ve ihtiyaç sahiplerinin kapısını çaldık. Mihenk taşımız ‘medreseler’ mazlum coğrafyalardaki talebe kardeşlerimizi ayakta tutuyor. İDDEF hayırseverlerin güveniyle insanlığa hizmet ediyor. 

iddef-medrese-hakkimizda-guvenilirmi

Medreselerde süreç nasıl mı işliyor?

Hoca yetiştiren yegâne kurumlar medreselerdir. İDDEF, medrese açılacak ülkelerde ince eleyip sık dokuyarak yaptığı araştırmalar sonucunda gerekli izinler sağlanarak teknik ve fiziki altyapıyla birlikte inşaya başlar. İdari ve fiziki imkanları tamamlanan medreselerde en iyi hocalar en kaliteli talebeleri yetiştirmek üzere görev alır.
   

İlim halkaları kontrollü, güvenilir ve hızlı şekilde büyür

Ve eğitim başlar. Merkez medrese ilk talebelerini yetiştirdikten sonra içlerinden bir kısmı Türkiye’ye gelir, üst düzey bir eğitimden geçip bölge sorumlusu hoca olarak tekrar memleketlerine döner. Türkiye’ye gelmeyen fakat mevzun olmuş talebeler ise, İDDEF ’in merkez medresesine bağlı yerel medreseler açıp kendi talebelerini yetiştirir. Bölgede İslami eğitim verir. Böylece ilim halkaları kontrollü ama hızlı bir şekilde büyümeye ve yayılmaya devam eder. Unutmayalım ki dünya genelinde her 10 bin Müslüman’a 1 hoca düşüyor.

İDDEF; İsmailağa Cemaati’nin resmi temsilcisidir

İDDEF İsmailağa Cemaati’nin yurtdışı hizmet birimidir. Federasyonumuz İsmailağa Camii ve Cemaati'nin resmi temsilcisi olan İsmailağa Vakfı'nın uluslararası tek resmi partner kuruluşudur.

İDDEF kimler tarafından ne zaman kuruldu?

İDDEF, İsmailağa Cemaati’nin hocaları tarafından tebliğ çalışmalarını ve medrese sistemini dünya üzerinde yaymak amacı ile 2009 yılında İstanbul’da kuruldu. Temeller ise 2004’te atıldı. İslami eğitim çalışmalarımıza destek niteliğinde, insani yardım faaliyetlerinde bulunmaktayız. Bugün 40 ülkede 80 medrese 400'ün üzerinde hoca ve 11 bine yakın talebe ile eğitim çalışmalarımız devam ederken, 55 ülkede insani ve İslami yardım faaliyetleri gerçekleştirmekteyiz. Türkiye çapında 45 dernek, 30 ilde 35 temsilcilik ve İstanbul’daki genel merkezimizde faaliyetimizi kurumsal ve istikrarlı bir idari yapı ile sürdürmekteyiz.

İDDEF ne yapıyor, İDDEF’in amacı nedir?

Dünya üzerindeki her Müslüman kardeşimiz, koşulsuz ve şartsız ilme ulaşabilmeli. İşte bizde bunun için hummalı bir çalışma içindeyiz ve hayırseverlerimizin güveniyle hayra vesile oluyoruz. Bir kimsenin ekonomik ya da sosyal durumu, ülkesinin coğrafi yapısı ya da benzeri hiçbir neden ilim yoluna engel olmamalı. İDDEF olarak hiçbir ayrımcılığa yer bırakmaksızın Dünya'nın her yerinde ve her koşulda Allah'ın emirlerini iletmeyi ve ilim talep eden herkese bu imkânı sağlamayı kendimize hedef edindik. İlim kapsamında; medrese, eğitim merkezi, mescit ve cami inşa ediyoruz. 

Hem İslami eğitim, hem de insani yardım

Belgeler ortaya koyuyor ki; Bugün İslam toplumu tarihin en büyük eğitim krizi ile karşı karşıya. Son 15 senede Müslüman nüfusun artış hızı her geçen gün yükseliyor. Dünya'da yayılan aşırılık ve terör gibi kavramların önüne geçmek, İslam coğrafyasında huzur ve birliği tesis etmek için Ehl-i Sünnet Vel Cemaat itikadinin takip edilmesini gerektiğini savunuyoruz. Bu takibin Peygamber Efendimiz (S.AV.)'in öğrettiği üzere tedris, tebliğ ve tasavvuf yolu ile gerçekleşeceğine inanıyor, çalışmalarımızı bu üç düstur üzere sürdürüyoruz. Unutmayalım ki dünyada Müslümanların yalnızca %30’u İslami eğitim alabiliyor. İslami eğitimin sıkıntısız şekilde gerçekleşmesi için başta talebelerimiz, onların aileleri ve ihtiyaç sahibi Müslüman kardeşlerimize yardımlar ulaştırıyoruz. Bu yardımlar, su kuyusu açılması, kurban, zekat, gıda ve eşya dağıtımı, mescid, külliye benzeri imar faaliyetleri, acil afet yardımı ve sağlık projelerinden oluşuyor.


Bağışlar nereye, ne zaman, nasıl ulaşıyor?


İDDEF olarak bize emanet edilen her kuruşun hesabını detaylı olarak verebilen bir çalışma sistemine sahibiz. Bağışçılarımızı yaptıkları bağışlar nereye, ne zaman ve nasıl ulaştığına dair görsel veriler başta olmak üzere bilgilendirmekteyiz. Ayrıca kurumumuz kurulduğu günden beri bağımsız ve yasal olarak gerçekleştirilen periyodik finansal denetimlerden başarı ile geçmiştir. Bu başarının ardında Allah'tan korkumuz ve bağışçılarımızın bize olan güvenine saygımız yatmaktadır. Şeffaflık ve hesap verebilirlik temel ilkelerimizdendir. Bununla birlikte mali hesaplarımızı kanunların öngördüğü şekilde ve büyük bir titizlikle tutuyoruz.

'Aynı ülkede 10 bin talebeyi de okutabiliriz ama amacımız az, öz talebeler yetiştirmek'

İDDEF olarak medrese sistemiyle birlikte ilim halkalarının kontrollü ve hızlı şekilde ilerlemesi için çalıştığımızı söylemiştik. İDDEF İcra Kurulu Başkanı Mehmet Turan en önemli faaliyetimiz olan İslami eğitim ve talebelerimiz için şunları söylüyor:

Hizmet edebilmek için hoca yetiştirmeye bunun için ise talebeye ihtiyacımız var. ‘Talebe çok’ diyoruz, talebe çok ama… Biz eğer istersek Burkina Faso’da 10 bin talebeyi kolay bir şekilde okutabiliriz ama bizim amacımız az, öz ve ülkenin manevi gidişatına önemli ölçüde tesir edecek talebeler yetiştirmek.

KAMU YARARI STATÜSÜ

İDDEF'in, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu'nun 27. Maddesi ve Dernekler Yönetmeliği'nin 48. ve 49. Maddeleri kapsamında 29.11.2022 tarihinde Kamu Yararına Çalışan Dernek Statüsü alması uygun görülmüştür. BASINDA BİZ

İDDEF olarak yardıma muhtaç coğrafyalara, yetim çocuklara ve dünyanın dört bir tarafında eğitim gören talebelere desteklerinizle ulaşıyoruz. İDDEF'in çalışmaları tüm kitle iletişim araçlarında haberleştirilerek kamuoyuna duyuruluyor.


iddef-gazze-milligazete

burkinafaso-medrese-anadolu-ajansı


iddef-erdogan-anadolu-ajansi


burkinafaso-medrese-sabahgazetesi


iddef-ulke-muhtac-ramazan-vatan


filistin-300-aileyyardim-mynet


gine-iftar-turkiyegazesei15-temmuz-sehitleri-anildi-iha

iddef-2018-kurban-organizasyonu-ahaber

iddef-gazze-ramazan-yardimi-turkiye-2019

iddef-talebeler-baris-pinari-destek-dirilis-2019

iddef-suriye-yardim-mynet-2019

iddef-elazig-yardim-trthaber-2020

iddef-talebeler-mehmetcik-dua-gunes

iddef-talebeler-mehmetcik-dua-gunes

iddef-afrkia-fidan-projesi-anadolu-ajansi

iddef-kurban-2020-calismalari-anadolu-ajansi

iddef-azerbaycan-destek-haber7

izmir-depremzedelere-yemek-ikrami-iddef-sabah

iddef-burkina-faso-egitim-milli-gazete

iddef-ramazan-2021

iddef-ambulans-destek-tgrthaber

kurban- iddef-40-ulke-kurban-2021-iha


ramazan-2022-iddef-milligazete

afrika-yesil-fidan-iddef-iha