TR
BAĞIŞ YAP
TÜRK LİRASI

Hizmetlerimiz


İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) olarak hedef edindiğimiz iki temel hizmet mevcut; medrese eğitimi ve tebliğ çalışmaları. Bunlar dışında esas hizmetlerimize destek niteliğinde, kurban, zekat, imar ve altyapı faaliyetleri, su kuyusu açılması, Kur'an-ı Kerim dağıtımı, gıda yardımı, doğal afet destekleri ve benzeri insani yardım çalışmaları da yapmaktayız.

Medrese ve Tebliğ Hizmetleri

Birçok sivil toplum kurumu Müslümanlara, gıda, imar, sağlık, modern eğitim gibi konularda destek olurken, İslami eğitim hususunda yapılan yardım faaliyetleri son derece kısıtlı. Kendisi de medreseden yetişmiş büyük bir alim olan Üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri'nin nasihatları üzere İDDEF, unutulmuş ve yardıma muhtaç bu alanı ihya etmek için çalışıyor. Bu hedefler doğrultusunda dünyanın çeşitli ülkelerinde zor durumda olan medreseleri idari ve ekonomik olarak destekliyor, bölgenin Ehl-i Sünnet alimlerini en iyi talebeleri yetiştirmek üzere görevlendiriyoruz. Ayrıca Ehl-i Sünnet itikadının yayılması için yetiştirdiğimiz hocalarımız ile inşa ettiğimiz camii ve mescitlerde halk için düzenli olarak ilim halkaları kuruyoruz.

İnsani Yardım Hizmetleri

Ekonomik, sosyal ve siyasi büyük problemler yaşayan hizmet coğrafyamızda, Müslüman kardeşlerimizin değişik alanlarda, bir çok derdine şahit oluyoruz. Bu dertlerin çözümünün esas hizmetlerimiz olan tebliğ ve tedris çalışmalarını çok daha etkin ve kalıcı hale getireceğine inandığımız için, insani yardım çalışmaları da gerçekleştirmekteyiz. Bu çalışmalarımızın başında kurban, zekat, imar ve altyapı faaliyetleri, su kuyusu açılması, Kuran'ı Kerim dağıtımı, gıda yardımı, doğal afet destekleri geliyor. Bu yardımları ulaştırırken önceliğimizi ihtiyaç sahibi Müslümanlara ve talebelerimize veriyoruz.