TR
BAĞIŞ YAP
TÜRK LİRASI

Gizlilik Koşulları

1. İDDEF-İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu, hizmetlerini daha sağlıklı, sorunsuz ve hakkaniyetli verebilmek, bağışçı, gönüllü ve ihtiyaç sahiplerine gerek görüldüğünde ulaşabilmek, ihtiyaç sahiplerinin taleplerinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi sizlerden talep etmektedir.

2. İDDEF-İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu’ na geçmişte vermiş olduğum, bu formla ilettiğim ve sair yöntemlerle ileride vereceğim, Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında kişisel veri olarak sayılan kişisel bilgilerimin yukarıda sayılan ve benzeri amaçlarla, tek başına ve/veya başka kişisel verilerle birleştirerek kullanılmak üzere toplanmasına, işlenmesine, İDDEF tarafından ilgili 3. kişi ve kurumlara paylaşılmasına ve benimle kısa mesaj, e-posta, internet, mektup, telefon ve benzer vasıtalarla temasa geçilmesine muvafakat ederim.

3. Aksini yazılı olarak belirtmediğim sürece, verilerimin toplanmasını, yukarıda tanımlanan kapsamda ve sayılan benzeri amaçlar doğrultusunda, işlenmesini, şahsıma her türlü iletişim vasıtası ile ulaşılmasını ve veri paylaşımı ile ilgili tercihlerimi yazılı olarak bildirmediğim sürece var olan uygulamaya devam edileceğini kabul ederim.

4. Ayrıca kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, bu verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerimin SİLİNMESİNİ VEYA YOK edilmesini isteme haklarım da dâhil olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda kaynaklı tüm haklarım bakımından bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.