Gine Mahmud Ustaosmanoğlu Külliyesi

Afrika kıtasının batı bölümünde yer alan Gine'nin başkenti Konakri'de İDDEF II. Abdülhamid Han Camii ibadete açıldı. Şimdi sıra Kız-Erkek Medresesi, İhtisas Merkezi, Sağlık Ocağı ve Aşevi binalarında...
Gine, Afrika kıtasının batı bölümünde yer alan bir ülke. Anadolu’nun yaklaşık yarısı kadar olan bu ülkenin başkenti ise Atlas Okyanusu kıyısında bulunan Conakry. Ülke genelinde 15 yaş ve üzerinde olan nüfusta okuma yazma bilenlerin oranı %41 düzeyinde. Ülkede ilköğretimin süresi altı yıl, ancak bu sürenin sonuna kadar eğitim alan çocukların sayısı oldukça düşük seviyede bulunuyor. Ekonomik olarak doğal kaynakların zenginliğine ve verimli topraklarına rağmen ülke Afrika ve Dünya'nın en fakir ülkelerinden. Kişi başına düşen milli gelir senelik 500 dolar. Bu Gine’nin Türkiye’den tam 24 kat daha fakir bir ülke olması manasına geliyor.  


Biz de İDDEF olarak Gine 2.Etap çalışmalarımıza hız verdik. Yapılacak olan çalışmalarımız hakkında;


Kız ve Erkek Medresesi

Her biri 500 m2 kapasiteli ve 200 kız ve 200 erkek talebenin aynı anda eğitim görebileceği şekilde tasarlanan medreselerimizde Gine’nin gelecek nesil erkek ve hanım hocalarını yetiştirmeyi hedefliyoruz. Eğitimin çok zor şartlarda sürdürüldüğü ülkede, yüksek fiziki ve idari standartlara sahip olacak bu medreselerin İslami eğitim alanına büyük bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. 

 İslami İlimler İhtisas Merkezi

Medreselerimizden mezun olup ilimde derinleşmek isteyen âlim adaylarını yetiştireceğimiz ihtisas medresemiz 600 m2 alana sahip olup, 12 küçük kubbe ile örtülmüş, 6 derslik, 2 idare odası, 1 yatakhane ve 1 yemekhaneden oluşmaktadır. İslami İlimler ihtisas merkezimiz her sene Afrika’nın en seçkin 30 talebesine eğitim vermek üzere tasarlandı.

 Sağlık Ocağı

Özelde Gine genelde ise tüm Afrika’da sağlık problemleri ve sağlık merkezlerine duyulan ihtiyaç oldukça yaygın bir durum. Bu durumu göz önünde bulundurarak külliyenin içerisinde günlük 100 hasta kapasteli ve 250 m2 alana sahip, iki hasta odası, bekleme odası, bir laboratuvarın da bulunduğu tam teşekküllü bir sağlık ocağı inşa edeceğiz.

 Aşevi

Külliye içerisine 250 m2 alana sahip bir aşevi yapılmasını planlıyoruz. Bu aşevi külliye bünyesindeki ve çevrede bulunan medreselerimizde ki hoca ve talebelerimize hizmet verirken, görevli hocalarımız nezaretinde fakir halkında faydalanmasını sağlayacak. Bu aşevinin günlük 3000 kişiye hizmet vermesini planlıyoruz.


Gine, Büyük açılış - Ezan ve Sela

Ümmetin Renkleri - Gine Özel