TR
BAĞIŞ YAP
TÜRK LİRASI

EYÜB EL ENSARİ MESCİD PROJESİ

EYÜB EL ENSARİ MESCİD PROJESİ

Burkina Faso, Afrika kıtasının batı kısmında yer alan 62 farklı kabileden oluşan 18 milyon nüfuslu bir ülkedir. Ülkenin nüfus çoğunluğu %52 oranla Mosi kabilesinden oluşmaktadır. Ülkedeki Müslüman nüfusu %50’ye yakındır. Konum olarak Pella, Burkina Faso başkenti Vagadugu’ya 70 kilometre mesafede, 1500 nüfusa sahip bir kasabadır. 

Karyenin bulunduğu bölgede Müslüman oranı %20’dir ancak bu kasabanın müslüman oranı yaklaşık % 65’tir. Bunun olmasındaki en büyük etken, azınlık sayılan İslami kökenli (Yarse) kabilesinin bu bölgede yer almasıdır. Bu sebeple, Pella karyesi Tebliğ faaliyetleri açısından çok uygun bir konumdur. Üç sınıflık bir medrese, iki adet hoca lojmanı ve bir su kuyusu projeleriyle İDDEF bu bölgede çalışmalar yapmış ve Müslüman kardeşlerimizin gelişmesine destek olmaktadır. 2017 yılında hizmete açılmış bu projeler, tüm etkinliğiyle faaliyet göstermektedir. 2019 öğrenim yılı itibari ile medresenin talebe sayısı 77’ye çıkmıştır ki bu sayı Müslümanların azınlık bulunduğu bir bölgede ulaşılması takdir edilen bu sonuçtur. 

Var olan bu Medrese ve lojmanlar ile, karyenin 9 km çapında bulunmayan mescid ihtiyacı giderek artmaktadır. Bu mescid projesi ile birlikte var olan yapılar bir Külliye olarak bütünleşecektir. Ayrıca, bu bölge yaşayan Müslüman kardeşlerimizin ibadet yeri ihtiyacı karşılanacak, özgüven ve eğitim seviyeleri artırılacak, genç nesle örnek bir eğitimle yön verecek bir müessesenin temelleri atılacaktır. 

PROJENİN SÜRESİ: Projenin yapım süresi 6 aydır. 

PROJENİN İÇERİĞİ: 200 m² Mescid, 2 Adet Tuvalet 

PROJENİN MALİYETİ: 40.200 Euro