TR
BAĞIŞ YAP
TÜRK LİRASI

Bilgi Güvenliği Politikası

İDDEF - İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu olarak, bilgi güvenliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla;

• Kurumsal bilgileri, personel özlük bilgilerini, bağışçı, gönüllü, öğrenci ve ihtiyaç sahipleri verilerini (finansal veriler, kişi bilgileri...) değerli ve kritik kabul etmekte ve bilgi güvenliği ile ilgili yasaların gerektirdiği zorunlulukları yerine getirmekte, kurumsal faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde kullanılan bilişim hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi, kişisel ve özel verilere erişimin sadece yetkili kişilerce erişilebilmesi amacıyla gerekli altyapıyı sağlamakta ve gerekli güvenlik tedbirlerini almakta, bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uymaktadır.

• Uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, sivil toplum kuruluşları alanında bilgi güvenliği açısından örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.


İNSANA DEĞER VEREN DERNEKLER FEDERASYONU